Welkom

Op deze site kun je meer lezen over de Bijbel. Ik hoop hiermee je interesse op te wekken om de Bijbel te gaan lezen en te gaan onderzoeken. Het is belangrijk om in de Bijbel te lezen hoe God wil dat je leeft en om te lezen hoe je in de hemel komt.  Want onze ziel (onze gedachten) is onsterfelijk. Na dit leven gaat onze ziel naar een andere plaats. Onze ziel gaat voor eeuwig naar de hemel,.... of naar die andere plaats. Die plaats van eeuwige pijn en berouw. Die plaats waar niemand zijn wil. Maar de Heere God nodigt ons in de Bijbel uit om gered te worden. Lees daarom de Bijbel. 

Misschien geloof je nog niet in de Bijbel. Misschien geloof je nog niet dat de Bijbel het Woord van God is. Op deze site staan een paar opmerkelijke details uit de Bijbel. Lees het en concludeer of de Bijbel zomaar een verhaal is door mensen bedacht of dat de Bijbel het Boek van God is.

Lees hieronder verder....

 


.
.
Want
zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16