voorspellingen

Stel je voor dat ik zeg: "Linschoten! Je bent wel een klein dorpje, maar eigenlijk ben je de belangrijkste plaats van Nederland. Want eens wordt in Linschoten de Zoon van God geboren. Let maar op!" In dezelfde tijd zegt iemand anders: "De Zoon van God zal als kind uit Egypte komen." Honderdtwintig jaar later zegt weer een ander: "In de omgeving van Linschoten zal een ontzaggelijke kindermoord plaats vinden." Dan vind je een kroniek van vierhonderd jaar oud. In die kroniek staat beschreven hoe de Verlosser zal sterven: Hij zal gekruisigd worden. Opmerkelijk: Kruisiging is een straf die in die tijd helemaal niet voor komt, maar een grote vloek was. Er staan allerlei details bij hoe het zal gaan, waardoor men denkt dat het een beschrijving van de gebeurtenis is. Maar dat is niet logisch om te denken. Zo'n gebeurtenis is uit de history ook niet bekend. Het gaat duidelijk om een toekomstige gebeurtenis. Je komt bij je overgrootvader van 110 jaar oud en die zegt: In mijn kinderjaren was er iemand en die voorspelde dat de Zoon van God als een rijke begraven zou worden.

Stel je voor dat al deze voorspellingen uitkomen. Dat zou opmerkelijk zijn. Dan moet er op z'n minst iemand (de Heere God) achter zitten om dat zo te besturen. Dan moeten ook degene die de voorspellingen gedaan hebben, zijn geleid door de Heere God.

Voorspellingen

Je hebt nu een paar voorspellingen gelezen die (in iets andere bewoording) zijn gedaan over het leven van Jezus. En ze zijn ook allemaal uitgekomen. 

Geboren in Bethlehem: Ongeveer 720 jaar v.Chr. voorspelde de profeet Micha dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden (Micha 5:1). Als je deze tekst naleest, denk je misschien: Makkelijk gezegd achteraf. Inderdaad, maar ook vooraf wisten de Joden al dat dit een voorspelling was over Jezus. Neem bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten. Zij kwamen naar aanleiding van een ster in Jeruzalem en vroegen waar de Koning (Jezus) was geboren. De Schriftgeleerden wisten het te vertellen: "Jullie moeten in Bethlehem zijn." Ook de gewone mensen wisten dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden (Joh. 7:42).

Kindermoord: De profeet Jeremia voorspelde ongeveer 600 jaar v.Chr. een kindermoord in de omgeving van Bethlehem (Jer. 31:15). Dit is uitgekomen. Koning Herodus zag de baby Jezus als rivaal. Hij wist dat Jezus in Bethlehem geboren was, maar hij wist niet precies in welk huis. Daarom liet hij alle baby's en kinderen van 2 jaar en daaronder in de omgeving van Bethlehem doden. Gelukkig was Jozef, de man van Maria, door een droom gewaarschuwd om te vluchten naar Egypte, zodat Jezus niet als baby gedood werd.

Gekomen uit Egypte: ca 730 jaar v.Chr. voorspelde de profeet Hosea: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen (de profeet spreekt hier namens God). Jozef en Maria waren al gevlucht naar Egypte. Toen Herodus was gestorven, sprak God opnieuw in een droom tot Jozef dat hij terug kon keren naar Israël. Deze profetie kun je lezen in Hoséa 11:1. Ergens anders in de Bijbel, in Matthéüs 2:15, heeft de Heere God laten neerzetten dat deze profetie slaat op het leven van Jezus.

Kruisdood: Koning David dicht ca 1000 jaar v.Chr. Psalm 22. Lees het volgende fragment uit deze psalm: "Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen; mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad." Het lijden wat hier omschreven wordt, past precies bij het lijden dat je ervaart als je gekruisigd wordt. Het laatste stukje, het verdobbelen en verdelen van de kleding van Jezus kun je nalezen in de Bijbel in Johannes 19 vers 23 & 34.

Als een rijke begraven: Nadat Jezus gekruisigd is, komt Jozef van Arimathea. Hij neemt Jezus van het kruis en legt Hem in zijn eigen graf. Een graf, uitgehouwen in een bergwand. Dit was iets wat alleen de rijke mensen zich konden veroorloven. Zo is ook de voor spelling van Jesaja in vervulling gegaan (ca 710 jaar van te voren uitgesproken) dat Jezus bij de rijke in Zijn dood zou zijn (Jes. 53:9).

Er zijn honderden profetieën door veel verschillende mensen uitgesproken over het leven van de Heere Jezus. De kans dat die voorspellingen allemaal toevallig in het leven van één persoon zouden uitkomen, is uitgesloten. De vraag is aan jou: Is Jezus de Zoon van God of niet? Is de Bijbel nu zomaar een geschiedenisboek of heeft het ook een diepere inhoud?

.