Inleiding

Je hebt onder het kopje "Voorspellingen" kunnen lezen over gebeurtenissen over het leven van Jezus. Misschien vind je sommige voorspellingen een beetje ver gezocht. Niet-gelovige bijbelexperts vinden deze voorspellingen zo duidelijk, dat ze hebben gesuggereerd dat het vervalsing is. De voorspellingen zouden dan achteraf in de Bijbel geschreven zijn, en daarom zo precies kloppen. Dit is een onjuiste veronderstelling. Hier is onderzoek naar gedaan. Vastgesteld kan worden dat de Bijbel een ontzaggelijk betrouwbaar boek is. Lees hieronder meer over de geschiedenis van de Bijbel.

Heeft Jezus bestaan?

Vroeger (laten we zeggen twee eeuwen geleden) moesten de mensen maar geloven dat de Bijbel waar was. Ze moesten maar geloven dat Jezus echt bestaan had. Gelukkig geloofden ook veel mensen daarin. Later kwam hier meer kritiek op. Maar met de kritiek zijn er ook steeds meer archeologische vondsten gedaan en boekrollen gevonden die aangeven dat de Bijbel een uiterst betrouwbaar boek is. Naast boekrollen (waarin de Bijbel beschreven staat) zijn er ook andere archeologische vondsten gedaan waaruit blijkt dat Jezus heeft bestaan. Het is bijna uniek dat er over iemand uit die tijd meer dan ŤŤn bron beschikbaar is. Een ook de Bijbel hoeft eigenlijk niet als ŤŤn bron gezien te worden. Want in vier Bijbelboeken (MatthŤus t/m Johannes) wordt het leven van Jezus beschreven. Dit zijn vier verschillende bronnen (Bijbelboeken) uit die tijd die in de Bijbel gevoegd zijn. Samengevat: In de tijd waarin wij nu leven, hoeft niemand te twijfelen of Jezus wel bestaan heeft.

Betrouwbaarheid profetieŽn

De eerste vraag is opgelost. Vervolgens kun je de volgende opmerking maken: Jezus heeft wel bestaan, maar de profetieŽn over Zijn leven zijn zo nauwkeurig dat ze achteraf in de Bijbel geschreven zijn. Ook dit is een onjuiste veronderstelling. Tot halverwege de 20e eeuw waren er weinig tot geen originele boekrollen gevonden over het Oude Testament. Totdat een herdersjongen in 1947 de Dode Zeerollen vond. De Dode Zeerollen zijn geschreven tussen225 v.Chr. en 68 na Chr. De Dode Zeerollen bevatten een zeer groot gedeelte van het Oude Testament. Na vergelijking bleken ze ongelofelijk nauwkeurig overťťn te komen met de Bijbel die we nu hebben. 

Een andere reden waarom de profetieŽn niet achteraf zijn geschreven is deze: Orthodoxe Joden erkennen Jezus niet als Zoon van God. Zij erkennen daarom maar de helft van de Bijbel. Ze hebben alleen het Oude Testament (De verhalen van de schepping en boeken van de profeten). In het Oude Testament staan de profetieŽn van Jezus. Als christenen de profetieŽn achteraf ingevuld hadden, dan zouden wij nu een andere Bijbel / ander Oud Testament moeten hebben dan Orthodoxe Joden. Dat is niet het geval. Beiden hebben hetzelfde Oude Testament.

De boeken van Mozes

Veel kritiek is er ook gekomen op de boeken van Mozes. Er staan ook verbazingwekkende gebeurtenissen in. Volgens de kritiek zouden de boeken pas veel later tijdens de Babylonische ballingschap geschreven of herschreven zijn. Hierdoor zou allerlei kennis achteraf in de Bijbel zijn gestopt. Ook dit is weer een onjuiste bewering. Er is een hele reeks aan argumenten waaruit je kunt weten dat de boeken van Mozes door hemzelf geschreven zijn. Er is ook een historisch bewijs: De Samaritanen leefden in Noord-IsraŽl. Rond 930 v Chr. (dus voor de Babylonische ballingschap) hebben zij zich afgescheiden van de Joden. Zij wilden niets meer met hen te maken hebben en accepteerden geen enkel boek meer van hen. Wat zij alleen accepteerden waren de boeken van Mozes en het boek Jozua. Deze boeken bewaarden zij zorgvuldig. Uit onderzoek is gebleken dat deze boeken wat betreft inhoud gelijk zijn aan de boeken de wij hebben van Mozes. Dus ook hier geldt dat de boeken niet achteraf geschreven kunnen zijn.

Schijnbare tegenstrijdigheden

In de Bijbel staan veel schijnbare tegenstrijdigheden. Er staat bijvoorbeeld in verschillende bijbelboeken hoe lang koningen in het Oude Testament hebben geregeerd. Er staat een chronologisch overzicht in van de koningen die in Juda geregeerd hebben en er staat een chronologisch overzicht in van de koningen die in IsraŽl geregeerd hebben. (Juda en IsraŽl waren twee verschillende groepen binnen het land IsraŽl) Tot 1951 was niemand in staat om deze koninglijsten met elkaar in overeenstemming te brengen. Toen de kennis over de historie van IsraŽl toenam, bleken de gegevens wťl precies met elkaar te kloppen. Regeringperiode van de koningen van Juda werd geteld op de IsraŽlische manier, zoals altijd al gebruikelijk geweest was. Maar de IsraŽlieten van het noordelijke rijk waren dermate door de AssyriŽrs beÔnvloed, dat zij hun telling hadden overgenomen. Als je met deze gegevens rekening houdt, kloppen de jaartallen precies.

Bron van bovenstaande paragrafen: Moderne Wetenschap in de Bijbel.

Afsluitend

De Bijbel is een ontzaggelijk betrouwbaar boek. Hoe meer vragen er ontstaan, hoe meer antwoorden en kennis er beschikbaar komt. Vroeger waren er vragen die lang onbeantwoord bleven. Nu weten we hoe allerlei zaken zitten en zijn veel antwoorden bekend. Er blijven nog (nieuwe) vragen over. Maar het feit dat die op dit moment nog niet beantwoord zijn, is geen reden om aan de Bijbel te twijfelen. Vroeg of laat komt het antwoord, of misschien ontdekken we het wel helemaal nooit. Je kunt de keuze maken om niet in de Bijbel te geloven. Maar als iemand die keuze probeert te rechtvaardigen door te stellen dat de Bijbel onbetrouwbaar is, dan is dat pure misleiding. De apostel Petrus zegt over het Oude Testament (2 Petrus 1 : 19): "En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart."

.