Kuis met onweer. Gods toorn trof Zijn Zoon. Vertrap zijn liefde niet.