Klik hier voor

vernieuwde versie

een Link met de ark

Ooit bedachten de oude chinezen hun letters: Chinses karaktertekens. Deze tekens hebben linken met de oude Bijbelse geschiedenissen. Volgens taalkundigen konden de Chinezen al schrijven in 2.500 voor Christus, en kan uit de karaktertekens opgemaakt worden hoe de oude Chinezen dachten.

Veel oude karaktertekens zijn opgebouwd uit basistekens. Als we die basistekens verder ontleden tot de allereenvoudigste vormen, komen we tot verrassende resultaten. Het teken voor 'boot', bijvoorbeeld, is opgebouwd uit drie tekens: vaartuig + acht + monden (monden in de betekenis van 'mensen'). Met andere woorden, toen de Chinezen voor de eerste keer het karakterteken voor 'boot' opschreven, zouden ze niet gedacht hebben aan een bekend vaartuig in de geschiedenis? Een vaartuig waarin acht mensen hebben gezeten: Noach met zijn vrouw en zijn drie zonen met hun vrouwen?

Chinees karakterteken voor boot

Het teken voor een grote vloed ziet er zo uit: 

Chinees karakterteken voor vloed

Hierin zien we twee opvallende woorden. Allereerst het woord 'totaal', dat samengesteld is uit de woorden: acht + samen + aarde. Acht mensen op aarde vormden samen het totaal van de bevolking. Als het teken 'water' wordt toegevoegd krijg je een compleet ander woord, namelijk 'vloed'. Het idee was dus: een uitgestrekte vloed is iets waarbij de totale aarde wordt bedekt met water, waarbij acht mensen overblijven.

Het paradijs ligt voor de chinezen in het westen. Het paradijs was omheind en de eerste man woonde daarin. Het teken voor west is dus opgebouwd uit de woorden: Eerste + man + omheining.

Chinees karakterteken voor West

In de Bijbel staat dat Adam zag dat alle dieren samen waren, maar dat hij alleen was, een vrouw was noodzakelijk voor hem. Het teken voor 'noodzakelijk' is opgebouwd uit de volgende woorden: eerste + man + omheining = west + vrouw = noodzakelijk.

Chinees karakterteken voor Noodzakelijk

Er zijn tientallen andere voorbeelden te noemen van karaktertekens die de Chinezen aan het begin van hun bestaan hebben bedacht. Bijvoorbeeld 'Blijdschap' = God met de eerste mens in een tuin.

Uit deze tekens kun je afleiden dat de verhalen uit de Bijbel niet zomaar verzonnen zijn, maar dat het waargebeurde verhalen zijn, die de eerste mensen wisten en die wereldwijd verspreid zijn. Wereldwijd kom je verbasterde verhalen tegen van de schepping en de zondvloed, waarin kenmerkende elementen overeenkomsten hebben. Niet-christelijke wetenschappers vonden deze overeenkomsten zo opmerkelijk dat ooit de theorie is bedacht dat deze elementen die in verhalen overal terugkomen in je genen zouden zitten, zodat iederéén onafhankelijk verhalen bedenkt met dezelfde kern-elementen. De Bijbel geeft echter aan dat dit is gekomen doordat alle mensen van Adam en Eva afstammen en dat ook iedereen een nakomeling is van Noach.

Bron van bovenstaande paragraaf: Moderne Wetenschap in de Bijbel.

.