HET GEHEIM VAN DE ARK

God zei: 'Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte. ' (Genesis 6: 14 & 15). Een el is ongeveer 50  cm. De ark was dus ongeveer 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog.

In deze afmetingen zit iets Goddelijks; iets van God.

Lang geleden waren de PhoeniciŽrs pionier op het gebied van scheepsbouw. Ze bouwden zeilschepen die ongeveer twee Š drie keer zo lang waren als breed. Zelfs tot aan de zestiende eeuw waren de zeewaardige zeilschepen van Nederland en andere Europese landen ongeveer twee keer zo lang als breed. Totdat... in 1594 een Nederlandse koopman uit Hoorn, opdracht gaf om een schip te bouwen dat vier keer zo lang was als breed. Hij had zich daarbij laten inspireren door de geschiedenis over de ark. Het schip werd een overweldigend succes! Het zeilde veel gemakkelijker en sneller dan de schepen van zijn concurrenten.

Het heeft de scheepsbouwers meer dan vierduizend jaar gekost om te ontdekken wat de ideale verhoudingen zijn voor een zeewaardig en stabiel schip. Volgens de huidige inzichten is de beste lengte/breedte-verhouding voor een schip dat niet wordt voortgestuwd door een motor of zeil, een verhouding van 6:1. Reken na wat de de lengte-breedte-verhouding is bij de ark: 150/25 = 6:1!!! 

Is het logisch om te bedenken dat Noach zelf deze verhouding bedacht heeft, of zou hij deze informatie van God hebben ontvangen (zoals het in de Bijbel staat)?

Ook tussen de  breedte en hoogte van de ark zat een ideale verhouding die zorgde voor maximale stabiliteit van de ark. Dit blijkt behalve uit berekeningen ook uit proeven met schaalmodellen. In het Scipps Insitute of Oceanography in La Lolla (CaliforniŽ) zijn proeven gedaan met een schaalmodel. De golven in het golfslagbad van het instituut waren in verhouding tot het schaalmodel veel groter dan in een echte oceaan ooit zouden kunnen voorkomen. Toch bleek dat de ark door de golven niet tot zinken gebracht kon worden.

Bron van bovenstaande paragraaf: Moderne Wetenschap in de Bijbel.

betekenis voor nu

Ook nu heeft de geschiedenis van de ark een betekenis voor ons. Als de laatste dag van deze wereld is aangebroken, komt Jezus terug naar de aarde in volle majesteit en heerlijkheid. Dat zal op het meest onverwachte moment zijn. In het bijbelboek MattheŁs staan de volgende woorden van Jezus:  'Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. ' Heb jij je voorbereid op de wederkomst van Jezus?

.