Inleiding

Je kunt de Bijbel lezen als puzzel. Als je voor het eerst de Bijbel leest, heb je niet gelijk een compleet overzicht van alle theologische vraagstukken. Hiervoor moet je de Bijbel onderzoeken. Een belangrijk punt hierbij is dat je de Bijbel met zichzelf vergelijkt. Als je een Bijbeltekst leest en daaruit een conclusie trekt, dan is het belangrijk dat je dit principe in een ander Bijbelgedeelte terugvindt. Je kunt er dan bijvoorbeeld achter komen dat een bepaalde kwestie meerdere kanten heeft.

Kern van de puzzel

Een kern van de puzzel is Jezus en Zijn lijden, waardoor Hij mensen kan verlossen. Hij is DE weg naar het eeuwige leven. Dit staat ook duidelijk in de Bijbel, vooral in het Nieuwe Testament. Dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het Christendom. Daarom past deze 'puzzel' in een groter geheel. Jezus is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is ook niet alleen maar zo dat Hij zei: Ik ben het, geloof mij. Hij is niet zomaar opeens per ongeluk geboren. Nee, zijn komst is juist duidelijk aangekondigd en voorzegd.

Aankondigingen

In het Nieuwe Testament lees je dat de mensen zich af vragen of Johannes de Doper misschien niet de Messias is. Hij geeft aan dat hij dat niet is, maar dat de Messias (=Verlosser) na hem komt. Ze verwachten dus duidelijk dat er een Verlosser zou komen. Zijn komst is dan ook aangezegd door de profeten uit het Oude Testament. Iedere profeet gaf als het ware één of meerdere puzzelstukjes: Details over het leven van de Verlosser. Meerdere profeten, uit verschillende tijdperken hebben dingen over Zijn komst voorzegd. Het hele Oude Testament lijkt wel een heenwijzing te zijn naar Zijn komst. Al deze puzzelstukjes zijn samen gevallen in het leven van Jezus. De Heere God zorgde zelfs voor een volkstelling om er voor te zorgen dat (zoals voorspeld) Jezus geboren zou worden in Bethlehem. Want ook dit puzzelstukje moest op zijn plek vallen.

Hoe meer je thuis raakt in de Bijbel, hoe duidelijker de puzzel van Jezus wordt. Het kan gewoon niet missen. Je kunt je gewoon niet vergissen. Jezus is de aangekondigde Verlosser. Al de profeten uit het Oude Testament vormen stevige pijlers onder deze puzzel. Stel je nu voor dat er iemand is die zegt: "Ik ben ook een profeet en ik heb ook een boodschap van God: Jezus is niet de Verlosser, Hij is niet de Zoon van God. Jullie begrijpen het allemaal verkeerd. Ik ben belangrijker. Oordeel zelf: Is dit een stabiele reden om er dan opeens niet meer in te geloven?"

.