Inleiding

Laten we er eens vanuit gaan dat de God van de Bijbel echt bestaat. Dit n.a.v. de uitgekomen profetieën en de wetenschap die verborgen zitten in de Bijbel. Stel dat hij de aarde en alles wat erop leeft had laten ontstaan door evolutie. Het zou een ‘onmogelijk’ wonder zijn geweest! Keer op keer zou God hebben moeten ingrijpen en wonderen moeten doen om alles volgens die theorie te laten ontstaan. Maar goed, dat terzijde. Waarom zou Hij dan niet gewoon in de Bijbel hebben laten zetten dat de aarde door evolutie is ontstaan. Hij wist toch al dat de mensheid ‘er achter’ zou komen. Maar toch heeft Hij gezegd dat Hij de wereld in 6 dagen geschapen heeft. Ook heeft God van zichzelf gezegd dat Hij niet kan liegen ..... Laten we eens dieper nadenken over de evoluthietheorie.

Ogen

Ogen en ook allerlei andere onderdelen van mensen en dieren, zijn complete onderdelen. Als je één onderdeeltje weg haalt, dan werkt er niets meer van en is het meer een handicap. Volgens de evolutietheorie was er een keer een wezen dat een mutatie kreeg. Wij zouden zeggen: Een afwijking. Na nog veel meer mutaties begon de afwijking steeds groter te worden en leek het meer op een handicap. (Aantrekkelijk voor andere dieren voor de voortplanting of juist niet?) Na nog vele duizenden jaren en evenveel mutaties leek er iets te ontstaan van een griezelige bol. Niet één dier zag het nut er van in. Toch zouden deze dieren juist aantrekkelijk zijn voor de voortplanting. Na een nog langere tijd werd het een oog!, inclusief de achterliggende verbindingen met de hersenen! Een regelrecht wonder! Daar moet wel een God achter zitten. Net zoals het verhaal dat de wereld in 6 dagen geschapen is. Als er dan toch een God achter moet zitten, wat zou aannemelijker zijn: Een God die in de Bijbel zegt hoe het gegaan is  en daar graag de eer van ontvangt, of een God die de hele mensheid zit te bedriegen.

Aardlagen

Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld steenkool. Dat is toch ook miljoenen jaren oud? Misschien heeft de Heere God steenkool geschapen. In het paradijs stonden gelijk al bomen. Als Adam op de eerste dag dat hij leefde gelijk de dikste boom had omgezaagd, dan had hij misscBoom in aardlagenhien wel 100 jaarringen geteld. Toch was die boom nog maar een week oud. Een andere mogelijkheid is dat steenkool tijdens de zondvloed is ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat steenkool onder hoge druk en hoge temperatuur ook in enkele dagen kan ontstaan. Volgens de evolutie-theorie zijn aardlagen in miljoenen jaren ontstaan. Waardoor onderin steenkool kon ontstaan. Deze veronderstelling is niet juist. Dit blijkt uit afgravingen. Hiernaast zie je een afbeelding van een afgraving. In de afgraving is een boomstam zichtbaar geworden. Deze boomstam steekt door meters dikke aardlagen heen. Als deze aardlagen miljoenen jaren oud zijn, dan had de boom of verrot geweest of hij was ook ‘miljoenen jaren dik’.

Fosielen

Fossielen zijn overblijfselen of resten van planten en dieren die gevonden worden in stukken steen. Er hebben vroeger diersoorten geleefd die er nu niet meer zijn. Die zijn blijkbaar uitgestorven, zoals vele soorten dinosaurussen. Er zijn ook veel fossielen die er precies hetzelfde uitzien als de dieren die nu nog leven. Volgens de evolutietheorie hebben dieren zich in miljoenen jaren steeds verder ontwikkeld tot verschillende diersoorten. Volgens de Bijbel heeft de Heere God allerlei verschillende soorten planten en dieren gemaakt zoals we ze nu nog kennen. Welk geloof past het beste bij de vondst van fossiele dieren die precies gelijk zijn aan de dieren die nu nog leven?

Aardlagen en fossielen

Als je in een aardlaag gaat graven, kom je verschillende aardlagen tegen. In deze aardlagen bevinden zich verschillende fossielen die soms kenmerkend zijn voor die laag. Hiervan is een kolom gemaakt: De geologische kolom. In de onderste lagen bevinden zich vooral kleine diersoorten die in water leven en bovenin vindt je de grote dieren, maar ook fossiele resten van mensen. De evolutietheorie ziet in deze opeenvolging van lagen het bewijs voor een geleidelijke ontwikkeling van leven. De meest eenvoudige diersoorten worden in de oudste lagen onderin de kolom gevonden, de meer ingewikkelde diersoorten in de jongst aardlagen bovenin de kolom. Er is echter ook een andere theoretische verklaring mogelijk voor deze volgorde. Een geweldige natuurramp vindt plaats: Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen overstromingen, aardverschuivingen enz. De kleine diertjes en vissen worden het eerst bedolven. De ramp is zo onverwachts dat we fossielen vinden met hun prooi nog in hun bek! Mensen en dieren vluchten zo goed mogelijk naar een hoger gelegen terrein, maar verdrinken en tenslotte worden ook hun lijken bedolven door het zand. Het is goed mogelijk dat dit scenario zich tijdens de zondvloed heeft afgespeeld. Over de hele wereld worden sporen gevonden van een wereldwijde vloed.

Bron van bovenstaande paragraaf: Moderne Wetenschap in de Bijbel.

Geloof je echt in...

Geloof je in de evolutietheorie? Is dat jouw  reden om niet in God te geloven? Verdiep je dan eens in in het creationisme.  Eén van de sites waar je meer informatie kunt vinden is www.apologeet.nl. Het creationisme gaat uit van een schepping in zes dagen, zoals de Heere God dat in de Bijbel heeft laten zetten.  Als je dit gelooft dan is dat natuurlijk het makkelijkste. Maar er zijn ook zeker goede theorieën waaruit blijkt dat de evolutietheorie niet juist is en waaruit blijkt dat de aarde  bijvoorbeeld niet ouder is dan ca 6 á 10-duizend jaar. De tijd die overeen komt met de Bijbel.

.