Ware gelovige

Wanneer ben je een ware gelovige? Als je naar de kerk gaat? Als je altijd netjes leeft en goed bent voor andere mensen? Als je denkt dat je bijna geen zonden gedaan hebt? Dit is een lastige vraag waar al veel antwoorden op gegeven zijn. Ik ga proberen  een beschrijving te geven. Geloven begint met een omkering in je leven. Je gaat leren wat de volgende drie begrippen voor jouw betekenen: Ellende, verlossing en dankbaarheid. Deze begrippen blijven zich levenslang herhalen en worden steeds dieper en steeds opnieuw ingezien.

Ellende

Er komt een moment in je leven dat je in gaat zien dat dit leven een keer voorbij gaat. Na dit leven zul je voor God moeten verschijnen en verantwoording af moeten leggen over je leven. Wie 100% heilig is mag zo de hemel in. Maar niemand is 100% heilig. Heilig leven betekent niet alleen goed leven. Heilig leven is ook erkennen dat God bestaat en precies leven zoals Hij wil. We behoren allemaal tot het zondige mensengeslacht en stapelen zonde op zonde. We hebben de Heere God niet gediend zoals Hij dat van ons verlangde. We schieten te kort om hem te eren en te prijzen met heel ons hart en verstand. De Heere God verlangt van ons dat we hem liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Verlossing

Ben je niet heilig genoeg om verantwoording te kunnen afleggen? Ben je niet heilig genoeg om bij de Heere God in de hemel te komen? Er is een manier om met Hem te worden verzoend. Een manier om vergeving van je onheiligheid en zonde te ontvangen. Een manier die God zelf heeft mogelijk gemaakt.

In de Bijbel staat: Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoeken is (o.a.) lezen in de Bijbel. Kloppen is bidden tot God. Bidden of Hij je de weg wil wijzen. Als de Heere God je ogen opent voor Jezus dan leer je dat Hij gekruisigd en gestorven is voor onze zonden. Op die manier baande Jezus één weg tot God. De Bijbel nodigt iedereen uit om in Jezus en in Zijn lijdenswerk te geloven. Om daar je vertrouwen op te stellen. Lees de geschiedenis in de Bijbel in Handelingen 16 vers 14 t/m 40. In vers 30 en 31 vraagt de gevangeniscipier: Wat moet ik doen om zalig te worden? De apostel Paulus zei toen: 'Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden'. Heel concreet eigenlijk. Maar misschien biedt dit toch nog te weinig houvast. Je kunt dan de Bijbel verder onderzoeken op dit onderwerp en je hier verder in verdiepen.

Dankbaarheid

Als je mag weten dat je zonden vergeven zijn doordat je mag weten dat Jezus ook voor jou heeft geleden heeft, dan krijg je daarbij het eeuwige leven bij God in de hemel. Dan wil je toch uit dankbaarheid je leven richten op God. Meer leren over wat het Boek dat Hij ons gegeven heeft. Dan wil je toch ook leren om beter in te zien hoe groot je zonde en schuld is tegenover God? Het lijkt me logisch dat je dan een groter besef wilt krijgen wat je allemaal wel niet vergeven is. Als je zondebesef dan verdiept, dan heb je Jezus ook meer nodig als je Verlosser. Je kunt meer over Hem lezen in de Bijbel. Je geloof kan zich daardoor verdiepen en verstevigen. Dankbaarheid kan zich ook op andere manieren uiten. Je gaat proberen om je leven zo in te richten zoals de Heere God dat van je verlangt. Je gaat proberen om Gods geboden te onderhouden. Het hoofdgebod is: U zult God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. En wat misschien nog wel het mooiste is: Je krijgt uitzicht! Je hoeft niet in onzekerheid te leven hoe het na de dood zal zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat je in de hel komt. Je mag weten dat je in de hemel komt bij God, jouw schepper en verlosser. Over de hemel heeft God de Vader het volgende in de Bijbel laten zetten: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 

.