Maar als God alles al weet en bestuurt, dan staat het al vast dat ik in de hemel kom of in de hel! Inderdaad! Maar tegelijkertijd heeft God ons onze eigen verantwoordelijkheid gegeven. Misschien lastig om te begrijpen. Sterker nog: Wij kunnen dit niet begrijpen. Maar laten we de rollen omdraaien. Je speelt een wedstrijd. Ga jij achterover zitten, dan verlies je. Zet je jezelf voor de volle 100% in, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je wint. 

Een ander voorbeeld: Als je de trein wilt halen en je blijft thuis zitten dan haal je de trein niet. Als je gewoon opschiet dan haal je de trein wel. Alle dingen zijn al bekend bij God, maar toch heb je je eigen verantwoordelijkheid. Zo is het ook met je eeuwige zaligheid. Blijf niet afwachten. Daar is het te belangrijk voor.

In de Bijbel staat: Zoek en u zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Jaag naar de eeuwige zaligheid, alsof je een wedstrijd moet winnen! Het leven is maar een handbreed. Daar tegenover staat de eindeloze eeuwigheid!

Genezend hospitaal

Lees het volgende voorbeeldverhaal: Er was eens een stad die omsingeld was voor vijandige soldaten. Er kwam honger in de stad. De pest brak uit. In de stad was een hospitaal. De eigenaar van het hospitaal liet een bericht in de stad verspreiden: "Ben je ziek? Kom naar mijn hospitaal. Iedereen die ziek is mag komen. Ik garandeer genezing. Als je komt dan zul je zien dat je naam al in mijn boek staat geschreven. Alleen die mensen van wie zijn naam in het boek staat, die mogen binnen komen. Maar aarzel niet te komen, want iedereen die komt zal zien dat zijn naam al in mijn boek staat."  Veel mensen die getroffen werden door de pest of een andere ziekte kwamen naar het ziekenhuis. En inderdaad: Hun namen stonden al in het boek en ze werden allemaal genezen. Maar er waren ook mensen die zich toch gingen afvragen: Misschien staat mijn naam niet in het boek. Dan heeft het ook weinig zin om naar het hospitaal te gaan. Zie bleven thuis en stierven een ellendige dood.

Verduisterd verstand

Lijkt het toch nog een onlogische combinatie: Goddelijke besturing en eigen verantwoordelijkheid? Sommige dingen zijn ook niet helemaal te begrijpen. We moeten met de feiten leren leven. Met de zondeval in het paradijs is ons verstand verduisterd. Onze begripsvermogen is beperkt. Probeer eens een voorstelling te maken hoelang de eeuwigheid duurt. Of probeer eens te bedenken wat de leeftijd van God is (Hij bestaat altijd al). Als God het heelal leegmaakt en daarna opheft. Waar blijft deze vacume leegte dan? Je kunt het ook een beetje vergelijken met een poort. Je ziet een poort die naar het eeuwige leven leidt. Boven de poort staat een tekst: Kom tot Mij en Ik zal u rust geven. Je loopt door de poort. Als je binnen bent, draai je jezelf om en zie je de andere kant van de poort. Ook daar staat een tekst: Ik (God) trok u met koorden van liefde.

.