De oorzaak van ellende

Als er dan een God is, waarom is er dan zoveel ellende? ... Waarom stond God toe dat zoiets gebeurde?... Als God alles bestuurt, waarom laat Hij mij dit overkomen?

Begrijpelijke vragen. Je kunt deze vragen ook omdraaien. Wat bezorgt de mensheid elkaar veel ellende en verdriet. Wat een wonder dat God ons ondanks dat nog zoveel zegeningen geeft. Werk, een huis, voldoende eten en kleding. Hopelijk een gelukkige relatie. Zo veel mensen werken harder dan ons, maar verdienen misschien maar één euro per dag.

Hoe was het in het begin: God schiep de hemel en de aarde. Hij zei van zijn schepping dat het 'zeer goed was', volmaakt! Adam en Eva konden geen zonden doen. Ze mochten van alle bomen eten. Eén ding had God verboden: Eet niet van de boom van 'kennis van goed en kwaad'. God had geen kille robots gemaakt, maar mensen die Hem zouden dienen, gehoorzamen en liefhebben.

Maar Adam en Eva kozen ervoor om toch te zondigen. Ze aten van de boom van kennis van goed en van kwaad. Daarmee werd de schepping en de mensheid verdorven. Daardoor hebben we het eeuwige leven verloren en verdienen we na dit leven de helse straf. Wij zijn niet beter en hebben ook al zo vaak ervoor gekozen om te zondigen. Gelukkig bedacht God een reddingsplan. Hij beloofde Zijn Zoon Jezus Christus, als Verlosser naar deze wereld te sturen. Wie wil, kan vergeving ontvangen en behouden worden.

Ellende als waarschuwing

Ellende kan ook gezien worden als waarschuwing. Misschien was je een keer onrustig door een ernstig nieuwsbericht. God fluistert dan als het ware in je oor: Ga in de Bijbel lezen. Misschien ben je een keer geschrokken toen je in het verkeer bijna een ongeluk meemaakte. God zegt dan tegen jou: Bekeer je en verander je leven! Misschien is een geliefde overleden en begraven. Je beseft een dag lang dat ook jouw leven een keer eindigt. God roept dan door Zijn megafoon: Laat je redden voor het ook voor jouw te laat is!

Maar ook andere betekenissen zijn mogelijk. De Heere God kan je door ellende beproeven, om bijvoorbeeld te kijken wat je reactie is (een voorbeeld hiervan is de geschiedenis van Abraham op de berg Moria). Er kan besef ontstaan dat je afhankelijk bent (van God). Je leert de ongeduldige en vervelende kant van jezelf kennen.

ÉÉn tegen ÉÉn

Maar toch denk je misschien: Als Adam niet had gezondigd, dan was er geen ellende geweest. Lees dan wat er in de Bijbel staat in Romeinen 5. Door één mens (Adam) is de zonde in de wereld gekomen en door het lijdenswerk van één mens (Jezus Christus) is vergeving voor iedereen mogelijk. Eén tegen één. 

.