Ik geloof in een eeuwige, drie-Únige God: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

God de Vader schiep de hemel en de aarde in zes dagen.

De mensen (Adam en Eva) waren volmaakt gelukkig in het paradijs en hadden het eeuwige leven.

Maar ze kozen er zelf voor om God ongehoorzaam te zijn.

Hierdoor kwam de zonde en ellende in de wereld.

Hierdoor behoort ieder mens die geboren wordt tot het geslacht van zondige mensen.

Hierdoor krijgt niemand meer het eeuwige leven, maar verdient iedereen na dit leven de hel.

Wij zijn niet beter. Wij hebben ook al zo vaak ervoor gekozen om te zondigen.

 

Maar God bedacht een reddingsplan. God zij geloofd en geprezen.

God zond Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde.

Hij leefde volmaakt.

Hij leed voor onze zonde.

Hij stierf voor ons aan het kruis.

 

Wie in Hem gelooft, ontvangt vergeving van zonden.

Wie in Hem gelooft, krijgt het eeuwige leven.

Wie in Hem gelooft, wordt geleid door de Heilige Geest.

Wie in Hem gelooft, wil zijn leven uit dankbaarheid richten tot eer van God.

Wie in Hem gelooft, verdiept zijn geloof door dagelijks gebed en door het lezen van de Bijbel.

 

Zoals Jezus opvoer naar de hemel, 

Zo komt hij ook terug op de wolken.

Dan zal hij de aarde oordelen.

Dan zullen de doden opstaan.

Dan zal iedereen Hem zien.

Dan zal iedereen zijn oordeel be-amen.

.