Mirrorsupport.

De z.g. spiegelondersteuning werk ik nog verder uit, het wordt in ieder geval anders dan de nu tijdelijke situatie van de drie beugels die de grote spiegel op de plaats houden. De spiegel zal in het centrum worden gehouden door een speciale flens, tevens wordt de spiegel ondersteund door een aantal (middels het programma PLOP) bepaalde steunpunten. De drie beugels aan de zijkant dienen alleen voor een extra ondersteuning maar zullen op de spiegel geen druk uit oefenen.

H
et viel nog lang niet mee om te bepalen wat nu de beste ondersteuning voor de spiegel was, hiervoor heb ik mij dus afgevraagd:
1) Wat is visueel zichtbaar qua deformatie van de spiegel.
2) Wat is de z.g. Peak to Valley error.
3) Wat zijn de maxima en minima verdeeld over het spiegel-oppervlak.
4) Wat is praktisch nog haalbaar voor een 20cm spiegel.

H
ierbij kwam ik uit op een ondersteuning voor 6 punten die een aanzienlijke verbetering gaf t.ov. de 3-punts-ondersteuning; ga dan er even uit van dat de spiegel centraal bij de baffle wordt ondersteund.
Hieronder even een vergelijk tussen resp 3 punts, 6 punts, 9 punts en 18 punts. Tussen 6 en 9 was er weinig verbetering m.b.t. de "visual PtV error" , tussen 9 en 18 een aanmerkelijke verbetering.


3 punts ondersteuning:
Colorplot-3punts

6 punts ondersteuning:
Colorplot-6punts

9 punts ondersteuning:
Colorplot-9punts

18 punts ondersteuning:
Colorplot-18punts

De keuze is dus gevallen op de 6 punts ondersteuning + 3 steunpunten aan de zijkant.
De keuze voor 18 was niet haalbaar daar anders de z.g. "vertex backfocal-length" teveel zou veranderen. Met als gevolg dat ik een kleiner belichtingsveld zou hebben voor fotografie. Deze is nu berekent op 23mm, en geschikt voor de meeste digitale spiegel-reflexen. Er is dan voor 23mm doorsnede 100% belichting, d.i. geschikt voor half-kleinbeeld formaat.
Ik heb nog niet de deformatie-gegevens bij de tekeningen vermeld, immers elke kleur staat voor een andere PtV-errorwaarde.

Hieronder nog even de constructie volgens PLOP.
Meshplot-6punts

6 punt ondersteuning en op de plaats van de rode kruisjes een bevestiging naar de achterplaat. Deze gegevens verkrijg je uit het programma door middel van x-y gegevens. Het is dan eenvoudig e.e.a. te vertalen naar de praktijk
cellpartsplot-6punts

De berekeningen zijn uitgevoerd aan mijn spiegel met de volgende specificaties:
- focale lengte 750mm
- diameter 200mm
- obstructie a.g.v. secundaire spiegel; 90mm
- dikte van het glas: 25mm
- soort glas: Suprax 8488 (hiervoor ingesteld: Pyrex 7740)
- Vergeet niet de centrale opening op te geven: 40mm
(Dit wordt met de eenvoudige configuratie niet meegenomen en moet dus direct na de instellingen aangepast worden alvorens het commando "run" te geven)


De flens is al met de draaibank gemaakt. Hierover later meer.