De secundaire focusser is naar mijn idee het moeilijkst van het gehele project. De nauwkeurigheid moet binnen zeer nauwe toleranties vallen. Het is ook niet anders dat het resultaat iets anders is geworden dan ik aanvankelijk had bedacht. De focussering is nu nog tijdelijk manueel (zwarte knop) maar wordt uitgebreid met een motor. Er is overigens geen enkele sprake van mirrorshift zoals bij de meer commerciele SCT's het geval is.
DSC01403sm

Als het onderdeel gereed is, is focusseren geen probleem. Er kan dan zeer nauwkeurig worden scherp gesteld voor bijvoorbeeld astrofotografie
DSC01404sm

Het zeskantige boutje zal vervangen worden door een verbeterd onderdeel met hogere nauwkeurigheid. Tevens zal er op de focusseer-inrichting twee microswitches worden geplaatst om de uitersten te begrenzen. Anders zou de focusser kunnen beschadigen door de motor aandrijving. Wat als optie nog mogelijk is, is een digitale uitlezing van de positie van de secundaire spiegel.

***********************************************************

Zoals de bedoeling wordt de focusser verder uitgebreid en definitieve materialen ingezet, dit betreft de geleider, de motorconstructie en de elektronica. Wel is hieronder nog de oude baffle te zien, dit was experimenteel bedoeld.
Voor de focusser enkele detailopnamen:

Hieronder de motor (6 tpm) bevestigd als module op de focusser.
DSC01471focuss2
Ook is de focusser voorzien van een begrenzingsschakeling om niet vast te kunnen lopen.
Dit wordt ook met een indicatiesignaal aangegeven op de afstandsbesturing.

DSC01473focuss3
De baffle's zijn na de voorgaande versie vernieuwd, de obstructie inclusief baffle is nu 53%, zou ik de obstructie berekenen voor uitsluitend de spiegel dan kom ik op 45%. Deze waarde is dus m.i. niet bruikbaar.
P9250673