Recreatieoord Binnenmaas.

Beheerstructuur Ondernemingsplan Recreatieoord Literatuur Internetinformatie Wij denken Nieuws

Welkom op mijn privť website.

Mijn naam is John de Groot, sinds 1970 inwoner van Mijnsheerenland, Gemeente Binnenmaas, Hoeksche waard.

Het doel van deze website is om iedereen te informeren over onze gedachten, ideeŽn, motieven en initiatieven.

Middels deze website proberen we de ontwikkelingen m.b.t. het recreatieoord op een andere manier in beeld te brengen, zoals wie welke belangen heeft m.b.t. de huidige koers, plannen, onderzoek, afspraken en beweegredenen.

Op dit moment weet bijna elke bezoeker van deze website dat het in standhouden van het recreatieoord (groen,materieel,infrastructuur) te veel geld kost, dat de personeelskosten hiervoor min of meer blijvend zijn zolang het recreatieoord netjes wordt onderhouden, ongeacht wie het recreatieoord exploiteert.

Het belang: U als inwoner van de gemeente Binnenmaas er toe bewegen de huidige coalitie van de Gemeente Binnenmaas duidelijk te maken wat uw mening is over het recreatieoord, wat u daar wel of niet gerealiseerd wil zien.

Daarnaast doe ik, als initiator met een uniek idee, een poging alle neuzen dezelfde gemeenschappelijk kant op te krijgen.

Omdat het verstrekken van heldere en relevante informatie daarbij van belang is, wordt deze website (ook deze pagina) regelmatig aangepast met (hyperlinks) tekst en afbeeldingen.

Deze website is in de Hoeksche Waard inmiddels bij veel belanghebbende inwoners, organisaties en overheden bekend.

Het is in dit stadium niet mijn bedoeling om hier een kant en klaar concept te lanceren, Dat kan ook niet omdat de Gemeente Binnenmaas niet voornemens is de daarbij behorende randvoorwaarden te verstrekken. Daarom kan er in dit stadium op deze website geen overzichtelijk geheel worden gepresenteerd. Zodra de gemeente Binnenmaas wel bekend maakt wat wel en niet tot de mogelijkheden wordt gezien, komt hier overzichtelijke nieuwe informatie te staan.

Misschien heeft u ook een mening of goed idee dan kunt u gebruik maken van onderstaand email adres of dat via de "Discussie Recreatieoord Binnenmaas" (anoniem) kenbaar maken.


Het idee om het recreatieoord op een andere manier veilig te stellen voor de inwoners van de gemeente Binnenmaas ontstond toen ik (positief) geprikkeld werd door de media omtrent de aanhoudende exploitatietekorten van het Recreatieoord.

Van een jaarlijks terugkerend tekort wordt niemand blij, maar voor mij was het de aanleiding om met een creatieve oplossing te komen rekeninghoudende met het historische gegeven dat het Recreatieoord al vele jaren de aandacht trekt van ondernemers met uiteenlopende plannen en motieven waarvan bekend is dat elk initiatief getorpedeerd is, soms terecht, soms kwam dat misschien door bestuurlijk (eigen) belang.

Vooralsnog gaan we er maar van uit, dat met deze coalitie de donkere plekken er uit zijn, en gemeente belangen ook gemeenschappelijke belangen, dus ook uw belangen zijn.

Daarom denken wij als inwoners van Binnenmaas dat we ons ook mogen laten horen als we ergens voor zijn, men rekening met ons zal houden als we iets constructiefs hebben te bieden waar de meerderheid van de inwoners plezier aan beleeft.

Privatisering lijkt ons niet wenselijk, ook niet het uithanden geven als Recreatieschap waar je als inwoners niet/nauwelijks invloed op kunt uitoefenen wat betreft de commerciŽle invulling, maar ook een landschapspark wat veel minder publiek trekt lijkt ons geen goede optie, daar ongure types tijdens hun handel en drang dan vrijwel ongestoord blijven en hierdoor kan uitgroeien tot een (ongewenste) ontmoetingsplaats.

In maart 2007 is het unieke idee op de website van Gemeentebelangen Binnenmaas (Denktank) geplaatst.

We schrijven inmiddels juni 2007, voorzover we weten, heeft niemand tot dat moment iets met het idee gedaan.

In die zelfde maand vroeg iemand aan mij, of het berenconcept er toe kan bijdragen het exploitatietekort terug te dringen.

Het zal voor velen duidelijk zijn dat het berenconcept (zonder landschappelijk ontsierende grote gele M op een paal) wel een heel goed idee is, zelfs versterkend werkt, maar niet voldoende draagvlak geeft om het exploitatietekort alleen daarmee terug te kunnen dringen. Het was wel het moment dat we besloten om de handen ineen te slaan en gezamenlijk verder te kijken naar mogelijkheden om, elkaar versterkende elementen voor het recreatieoord te vinden, waarmee het op zijn minst mogelijk wordt de speeltuin en de kinderboerderij ook buiten het seizoen open te houden en (weer) vrij van entree wordt, omdat we vinden dat intree betalen voor de wipkip niet eerlijk is als we weten hoe het recreatieoord is ontstaan, namelijk door ruilverkavelingen, grondschenkingen en jarenlange financiŽle burgerbijdragen, en dat iets is waar met name de inwoners van Mijnsheerenland, zwaar aan tillen.

Met gezamenlijk bedoelen we vooralsnog Jamy de Jonge uit Mijnsheerenland "Boemba" en John de Groot als (initiator) omdat de randvoorwaarden van de gemeente Binnenmaas straks bepalend zijn, welke ondernemers het project realiseren.


Klik op deze afbeelding en de daarop volgende afbeelding, waardoor het recreatieoord veranderd.

  Via Microsoft internet Explorer kunt u op elke afbeelding met de linker muisknop klikken voor meer informatie of een andere aanvullende afbeelding, dat werkt echter niet met Firefox of Opera. klik dan op de link "Recreatieoord" voor de andere afbeeldingen.

Inmiddels schrijven we oktober 2007, en zijn er in de voorafgaande maanden een aantal gesprekken geweest met de directeurbedrijven van de Rabobank Hoeksche Waard, waarbij duidelijk is geworden dat het idee echt uniek is, zo uniek dat de Rabobank heeft aangegeven, financiŽle middelen te kunnen vrijmaken voor een haalbaarheidsonderzoek om daarmee het idee van een beheermaatschappij met de gemeente Binnenmaas te kunnen onderbouwen. Alleen heeft de Rabobank hier wel de voorwaarde aan gesteld, dat de gemeente Binnenmaas zelf naar de Rabobank moet komen om, om dat "gratis" haalbaarheidsonderzoek te verzoeken.

De betreffende portefeuillehouder (*) heeft op 17 oktober j.l. laten weten dat verzoek (nu) niet te doen, daarop is besloten deze website te maken, Gemeentebelangen Binnenmaas te vragen de inhoud ervan te beoordelen, en een ondernemersplan te realiseren, waarin de losse onderdelen als ťťn geheel goed tot zijn recht komen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er genoeg ondernemers zijn die het opzetten van een beheermaatschappij (Stichting) een goed plan vinden, zoals een Newland hotel, "Boemba" Berenspeciaal (berenconcept), Thermen of Fun Palace-2, zodat het recreatieoord naast rust en natuur ook voor jong en oud iets heeft te bieden met sport & spel, indoor & outdoor speeltoestellen, met klimmen en klauteren in en rondom het avonturenwoud, het bouwen van vlotten, op het water met roeibootjes, waterfietsen, fluisterbootjes, (?) en kano's.

Wellicht dat in de opzet van een beheermaatschappij (stichting), in het totaal aanbod de trampolines, midgetgolfbaan, bootjes en trapauto's wel floreren, de gemeente Binnenmaas kost het nu meer dan dat het opbrengt, waardoor men van mening is ook dat af te stoten, wat overigens wel ruimte geeft voor de bouw van een conferentieruimte of congrescentrum met of zonder hotel.

Uiteraard blijft de belangrijkste randvoorwaarde, dat elke verandering een meerwaarde moet genereren, maar hieraan geen negatieve aspecten voor de burgers van gemeente Binnenmaas mogen kleven.

Het vrijetijdsaanbod van de gemeente Binnenmaas zal met de beoogde veranderingen het huidige Recreatieoord aantrekkelijker maken. Vooral als Clown Jopie naast de vele andere mogelijkheden die "JB Productions & JB Attracties" heeft te bieden, minimaal 2 keer per jaar gebruik maakt van de te realiseren faciliteiten en  Sebastiaan de Boorder "De Boorder Events" de kans krijgt om er bijvoorbeeld Nederlandstalige muziekfestijn te organiseren.

Vooralsnog is er meer dan voldoende ruimte en belangstelling voor het recreatieoord, om het aantal benodigde horeca punten hiervoor, binnen het bestemmingsplan te bepleiten.

Omdat we van mening zijn dat niet alle ideeŽn uit het verleden onmogelijk zijn, ontstaan er vragen, zoals wat is er gebeurd met de plannen voor een bezoekerscentrum en het aanleggen van bijv. een educatieve thematuin de uitkijktorens en fietsenverhuur?

Op dit punt van de pagina tellen we vier partijen, als we er van uitgaan dat de Gemeente Binnenmaas het plan (in deze opzet kan namelijk het bestaande park personeel worden aangehouden) in een later stadium ook zal steunen, dan ontbreekt er nu onze mening nog ťťn partij voor de realisatie van een conferentieruimte op het recreatieoord.

Medio 2005 is er een deal gemaakt met de toenmalige burgermeester, voor de aankoop van de grond rondom het huidige restaurant en is de optie bedongen om rondom het bestaande restaurant (Viergever), op de plaats van het pannenkoekenhuis een conferentieruimte te mogen bouwen.

Die optie voor een conferentieruimte kan versterkend werken met een hotel, dat hebben we op 12 oktober j.l. ook aan de directeur gemeente werken Binnenmaas kenbaar gemaakte, en inmiddels heeft de betreffende portefeuille- en wethouder (Recreatie, toerisme en groen/blauw), tijdens de commissievergadering op 17 oktober jl. een hotel ook als ťťn van de opties genoemd.

Inmiddels tellen we in totaal vijf partijen die iets op het recreatieoord willen realiseren, meer partijen voor een beheermaatschappij moeten het niet worden, om de kans van slagen niet te verkleinen, daar we het eerste signaal inmiddels kregen, dat meer stemmen in een beheermaatschappij niet functioneert om dit unieke concept tot een succes te laten worden.

Op zich is dat wel jammer, omdat we van mening zijn dat de andere gemeentes juist dat als een excuus kunnen gebruiken om niet aan het recreatieoord mee te betalen, als Cromstrijen, Korendijk, Oud-beijerland of Strijen dat al zouden willen doen, maar hoop doet leven dat dit misschien het moment is dat nu wel te willen doen, waardoor het misschien zelfs mogelijk wordt om inwoners van de Hoeksche Waard een recreatiepas aan te bieden, al dan niet tegen administratieve kostprijs, hoewel dat natuurlijk ook kan zonder die andere gemeentes.

We hebben ook bij een aantal partijen in de de verkiezingsprogramma's gekeken of ons idee steun kan verwachten, en vonden het volgende. Gemeentebelangen Binnenmaas met punt 4 en 5 denken we dat een idee als dit, daar op aansluit. Ook hun oproep: "Doe mee!" "Mee doen is echt de moeite waard. wij blijven streven naar een beter bestuur dat is afgestemd op de wensen van burgers. Doorbreek uw gevoel van onmacht. Er kan meer dan u misschien denkt, ..." versterkt die gedachte bij ons.

ChristenUnie met "Recreatieoord Binnenmaas mag niet meer verliesgevend op de begroting van Binnenmaas drukken. Er dient gewerkt te worden aan een duurzame oplossing."

Ook de PvdA blijkt recreatie hoog in het vaandel te hebben staan in hun "Samenhang in de samenleving Verkiezingsprogramma".

Inmiddels is deze website op veel plaatsen in de Hoeksche Waard bekend, misschien dat we daarmee iets in beweging hebben gebracht.


De Discussie Recreatieoord Binnenmaas op Digitaal dorp 's-Gravendeel, begon op 01-09-2006 over 350 vakantiewoningen, en hebben we inmiddels deze stelling er aan toegevoegd:

De overheid is geen ondernemer, dat is al 10 jaar duidelijk met het recreatieoord, maar de gemeente Binnenmaas kan onder het wakend oog van de Rabobank in samenwerking met 4 ondernemers wel een beheermaatschappij (stichting) oprichten waarin een gezond recreatieoord eigendom blijft van de gemeenschap.

Uit die 33 geplaatste reacties kun je opmaken dat veel inwoners deze politiek meer dan zat zijn.

Beheerstructuur Ondernemingsplan Recreatieoord Literatuur Internetinformatie Wij denken Nieuws

Copyscape - Website copyright © 2007 - De gepubliceerde tekst op deze website vallen onder het auteursrecht, het op welke manier dan ook overnemen /dupliceren en/of publiceren van deze website informatie, is zonder schriftelijke toestemming, van de houder van deze website, niet toegestaan.
U kunt een emailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan john.degroot@tiscali.nl
Laatst bijgewerkt: 19 juni 2008 - Uw resolutie staat ingesteld op: