Recreatieoord Binnenmaas.

Introductie

Internetinformatie:

"De bestuursvorm van de Nederlandse gemeente is verouderd en dringend toe aan verbetering door modernisering en democratisering"

Bron: http://recreatieschapdrenthe.nl/site/mainpages/informatie.html ; Met een totaal van ca. 23 miljard euro aan recreatieve/toeristische bestedingen is de recreatieve/ toeristische sector één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie. Na wonen, medische zorg en voeding komt deze sector op de vierde plaats qua bestedingen. In toenemende mate is toerisme economisch gezien ook voor Drenthe van belang. Veel dorpswinkels en cafés zouden zonder toeristische inkomsten al lang verdwenen zijn.

Bron: (*) "Maar het in stand houden en desgewenst uitbreiden van het recreatieoord is ook een Hoeksche Waards belang."

Bron: (*) "meld ze niet direct vertrouwen in de uitkomst van een klankbordgroep of een groep van wijze mensen." (?)

Bron: (*) "Daaruit blijkt ook dat Binnenmaas niet hoeft te bezuinigen op haar personeel."

Bron: (*) "Gemeentebelangen suggereerde de kinderboerderij te laten sponsoren."

Bron: (*) Rabobank ledenraad "Uw vertegenwoordigers van de afdeling Noord"

Bron: (*) "Hoeveel mag het Recreatieoord Binnenmaas de bewoners kosten?"

Bron: (*) "De SGP wilde overwegen de kinderboerderij af te stoten"

 

Hoekschewaards Landschap - Hoekschewaards Landschap - Home ()

Commissie Hoeksche Waard - CHW Commissie Hoeksche Waard ()

De functie 'Raadslid' van 'Gemeente Binnenmaas' wordt vervuld door:

 

Discussie: Recreatieoord - (index discussies) (politiek)

Heeft u op Gemeentebelangen Binnenmaas gestemd, of wil u weten wat het standpunt van de andere (coalitie) partijen is, klik dan op de betreffende hyperlink: CDA (*) - ChristenUnie (*) - D66 (*) Groenlinks (*) - SGP (*) - PvdA (*) - VVD (*) -  de (*) verwijzen naar  *partij (wikipedia) informatie .

Bron: Collegeprogramma2007-2010definitieveversie_2_.pdf ”Binnenmaas, natuurlijk en actief !” - "Met betrekking tot het recreatieoord  zal in samenspraak met de gemeenteraad en de burgers gekomen worden tot een oplossing, die bijdraagt aan het realiseren van de taakstellende bezuiniging." - Recreatieoord (4 hits)

Bron: Kadernota2008.pdf ”Binnenmaas, natuurlijk en actief !” - Ook in hierin hebben wij gezocht naar: Recreatieoord  (3 hits)

Introductie

Copyscape - Website copyright © 2007 - De gepubliceerde tekst op deze website vallen onder het auteursrecht, het op welke manier dan ook overnemen /dupliceren en/of publiceren van deze website informatie, is zonder schriftelijke toestemming, van de houder van deze website, niet toegestaan.
U kunt een emailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan john.degroot@tiscali.nl
Laatst bijgewerkt: 19 juni 2008 - Uw resolutie staat ingesteld op: