Koororgel

maandag 18 september 2017

     
 Start
activiteiten en bespelingen
afbeeldingen orgel
audio orgel montfoort
koororgel
foto's kerk montfoort
historie orgel en organisten
Hervormd Montfoort
predikantenlijst
rondleiding kerk
geschiedenis van de kerk
stad montfoort
Al mijn kinderboeken
c van den end

kinderboeken

fase 1: balken


fase 2: fundament


fase 3: ingeladen

fase 4 daar staat het dan(13-8-2015)

nu nog schilderen


grondverf

bijna af.............

 

De vraag waar ons koororgel vandaan komt wordt slechts voor een deel beantwoord door een tekst die op het orgel bevestigd was. Hieronder de tekst:

Enkele gegevens betreffende de herkomst van het orgel in de Hervormde Gemeente te Montfoort.

In maart 1969 in gebruik genomen in de Geref. Kerk (vrijgem.) te Nijkerk, na te zijn opgebouwd door organist, dhr. P. Storm, welke in 1984 is overleden.

Volgens Storm Jr.  werd het in 1968 aangekocht van iemand uit Amersfoort (inmiddels ook overleden) welke het uit Vijfhuizen had aangekocht waar het achter een rij zinken pijpen gestaan zou hebben.  Destijds werd tevens een andere balg bij het orgel geleverd,  afkomstig uit een orgel uit Amersfoort dat gelijktijdig werd afgebroken.

Te Nijkerk werd door een aannemer de bovenpartij van het front gewijzigd, hiervan is bij de laatste restauratie alleen de horizontale bovenlijst gehandhaafd.

Volgens orgelbouwer Elbertse Jr. te Soest,  wiens vader destijds door dhr. Storm werd ingeschakeld voor het verrichten van enkele werkzaamheden, hebben zij in 1969 het orgel alleen gestemd  en voorzien van stemringen en later, nadat de lade was kapot gestookt,  in 1972 de lade gerestaureerd, waarbij in het inwendige van de lade krantenknipsels (waarmee de dammen waren afgeplakt) werden aangetroffen uit 1840. Ok bij deze restauratie werd een deel van de werkzaamheden ook door dhr. Storm verricht. Het oudste pijpwerk kan zeker wel uit 1840 zijn.

Bij navraag in Vijfhuizen bleek het orgel uit de Geref. Kerk aldaar te komen.  Ook hier is de organist, welke het orgel tientallen jaren heeft bespeeld overleden. Deze man zou meer van het orgel geweten hebben.

Het is helaas niet zeker dat het orgel als nieuw instrument in Vijfhuizen geplaatst is. Elders in het orgel staat ook nog Enschede vermeld.

De archivaris van de Geref. Kerk in Vijfhuizen, dhr. Verschoor zal zodra hij nadere gegevens vindt,  dit melden.   

Tot zover de tekst in het memorandum  d.d. 31-10-1985

Vervolgens heeft het orgel dienst gedaan in de Christelijk Gereformeerde kerk te Culemborg waar het tot voor enige jaren gefunctioneerd heeft. Na een periode van opslag heeft de Hervormde gemeente Montfoort het aangekocht en is in ongewijzigde vorm door Hendrikse en Reitsema na stemming en intonatie geplaatst.


De plaats in het koor is waarschijnlijk de plaats waar vr de kerkbrand  het oude orgel heeft gestaan.
Het orgel is afkomstig uit het voormalige gebouw van de Christelijk gereformeerde Kerk te Culemborg.(voorheen Nijkerk en eerder Vijfhuizen) Bouwjaar vermoedelijk  1840. Bouwer onbekend.

Traditiegetrouw vinden er in het koor van de kerk verschillende activiteiten plaats. Muziekavonden, projectkooruitvoeringen, zangavonden (zoals "Wie zingt mee?") vieringen van kerkelijke feestdagen enzovoort. (Helaas is ons voormalige koororgel (Bakker) terug gegaan naar de eigenaar (en we blijven dankbaar voor de periode dat we het mochten gebruiken) Gelukkig is het beoogde koororgel inmiddels gerealiseerd.(hartelijk dank aan de vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt) Hierboven staat een foto van het aangeschafte orgel.

Dispositie:

Prestant 8', Holpijp 8', Violi di gamba 8' Vox Celeste 8', Octaaf 4', Fluit 4', Octaaf 2', Cornet 4 sterk.