foto's kerk montfoort

dinsdag 13 november 2018

Start
activiteiten en bespelingen
afbeeldingen orgel
audio orgel montfoort
koororgel
foto's kerk montfoort
historie orgel en organisten
Hervormd Montfoort
predikantenlijst
rondleiding kerk
geschiedenis van de kerk
stad montfoort
Al mijn kinderboeken
c van den end

kinderboeken

enkele foto's van de kerk en het orgel                                      

zerk

kerk montfoort

orgel montfoort

zijaanzicht met klaviatuur

hoofdwerk montfoort

interieur montfoort

vox humaine 8', trompet 8', clairon 4'

zijbeuk

zuidhal

doorkijkje

bij de kerk

zuidhal

kerk noordzijde

kerkvoogdijkamer

in het koor

graf

grafzerk

grafkelder

schot

koor

kerkenraadskamer

lezenaar

wetsbord

kansel met tuin

vis-verbinding

mensenhoofd-verbinding

toegangsdeur noordkant

mensenhoofd

kruis

swart

uurwerk

wijzerplaat

1 meter opgehoogd...

herenbanken

adelaars

evangelist

zo was het vroeger

nederduits hervormde gemeente te Montfoort

transepten

voor de restauratie

houtverbinding

toreningang

wenteltrap

uurwerk van eijsden

r.k.kerk montfoort

toren

kruiskerk

vieringstoren

wijzerplaat

noordertransept

op het gewelf

nokhoogte

luiden maar

klok met randschrift

bel montfoort

zuidzijde kerk

kerstsfeer

sneeuw op de kerk

zuider transept

conststoriekamer

consistorie

voormalig koororgel

grafkelder

grafschrift

koor afsluiting

2 bogen

noorderzijde

grafkelder

koor

zuid raam

kruiskerk

7 + 7 pilaren

kansel

voorlezers bijbel

collectezakken

bogen

zilvermerk(keur) avondmaalsbeker (verkocht in 1959)

collectie museumgoudA, fotograaf Tom Haartsen

En van onze oude avondmaalsbekers(eerste helft 17e eeuw) thans museum Gouda

collectie museumgoudA,

fotograaf Tom Haartsen

zilvermerk 2e avondmaalsbeker

collectie museum goudA, fotograaf Tom Haartsen

Onze 2e avondmaalsbeker(eerste helft 17e eeuw) (verkocht in 1959)

collectie museumgoudA, fotograaf Tom Haartsen

 Start | activiteiten en bespelingen | afbeeldingen orgel | audio orgel montfoort | koororgel | foto's kerk montfoort | historie orgel en organisten | Hervormd Montfoort | predikantenlijst | rondleiding kerk | geschiedenis van de kerk | stad montfoort | Al mijn kinderboeken | c van den end

Deze site is voor het laatst bijgewerkt dinsdag 13 november 2018