Verkeerskruispunt. Er is maar één weg naar de hemel: Jezus!