Hekserij

De 13-jarige Demi Wouters (schuilnaam) verhaalt hoe ze gefascineerd raakte door de duistere wereld van vloeken en spreuken. Een vriend en haar ouders tonen zich bezorgd. Demi vertelt hoe ze ten goede veranderde.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Toen ik in het vierde studiejaar zat was ik een heel verlegen, stil meisje. Ik wou altijd maar een of twee vriendinnen. Mijn grootouders kregen nieuwe buren. En die hadden een dochter, even oud als ik. Steffi genaamd. Ik was natuurlijk blij maar was bang om met dat meisje kennis te maken. Uiteindelijk heb ik ze dan toch ontmoet in de tuin. Ze was heel tof en ze kon goed luisteren en we maakten veel plezier. Ze kwam bij mij in de klas zitten. Steffi was nu niet een van de normaalste. Ze zag altijd bleek en was heel mager. Toch was het mijn vriendin.

Vloek

Toen we samen in het zesde studiejaar zaten waren we al goede hartsvriendinnen. We deden alles samen. Toen we op maandag computerles hadden zaten we zo veel mogelijk samen. Op een maandag toen we weer aan de computer zaten, hadden we een liedje gehoord dat behoorlijk onze aandacht trok. Van d-devils 6th gate, dance with the devil. We wilden het heel goed uit ons hoofd kennen.
Toen kwamen we op het idee om daar een vloek van te maken die we dan over iemand uitspraken. Wonder boven wonder werkte zo'n vloek altijd. Zo hadden we eens een dubbele vloek over een meisje van ons klas uitgesproken. De volgende dag had ze bijna een ongeluk gehad met de fiets!

Spreuken, drankjes en demonen

We werden gefascineerd door alle occulte dingen op tv. Onze lievelingsserie was Charmed: de 3 heksen Piper, Prue en Phoebe. Nu dat we dat allemaal hadden gezien, hadden we het gevoel dat dat ons lot was. Demonen bestrijden door middel van spreuken en drankjes. We hadden ook krachten zoals die drie heksen. We konden dingen bewegen en de tijd stil zetten enz... Alhoewel, dat speelde zich af in onze gedachten. Maar als ik iets liet verschuiven, zagen we dat soms ook gebeuren. Toen we daar allemaal mee bezig waren, werd ik heel opstandig tegen mijn ouders en loog om bij Steffi te kunnen zijn. Vloekte er maar op los en werd altijd kwaad als ze me wilden tegenhouden.

Johan

Toen ik op een zaterdag thuis was en mijn ouders nog aan het eten waren, belde er iemand aan. Het was Johan, een goede vriend van ons, die al 6 jaar christen was. Hij ging naar de evangelische gemeente in Herentals (BelgiŽ). Hij zei dat hij aan het fietsen was en voorbij ons huis reed en 's kwam kijken hoe het ging.
Ik had onmiddellijk opstandigheid in mijn lichaam. Ik zei dat hij maar met ons mama en papa moest gaan praten met de deur toe zodat ik niets kon horen. Toen ze daar een tijdje zaten kwamen ze naar de woonkamer en praatten daar verder.

Ik was aan het chatten met mijn vrienden. Ons mama had het blijkbaar gezegd van mijn hekserij, want ze begonnen daarover te praten. GeÔnteresseerd luisterde ik mee vanachter de computer.Op een gegeven moment zette ik de computer af en begon mee te praten en aandachtig luisterde ik naar wat de Bijbel zei over occulte dingen. Verbaasd trok ik mijn mond open en dacht bij m'n eigen: O, God wat heb ik U aangedaan. Ik wil hier mee stoppen. Toen hoorde ik later dat als Johan weg was ons mama in haar bed had gebeden voor een oplossing...

Stoppen met hekserij of voortdoen?

De volgende dag reed ik met de fiets naar Steffi en rammelde alles af wat ik nog wist van Johan. Ik zei dat ik er niet meer mee wou doorgaan. Ze was heel verbaasd maar tenslotte zei ze dat ze er dan ook mee ging stoppen. We hadden The Book Of Shadows (boek waar spreuken in stonden) weggelegd en ik nodigde Steffi uit om eens te komen luisteren naar Johan zijn Bijbelstudies, die we nu elke week gingen volgen.

Jezus is gestorven voor mij!

Ik had gevraagd of God in m'n hart kwam en dat deed Hij!!!! Ik heb nog nooit zoveel liefde en vrede gevoeld. Maar God maakte me duidelijk, na de studie van de doop, dat ik mij ook moest laten dopen! Ik ben nu 13 jaar en ik heb mij op m'n twaalfde laten dopen in de gemeente Herentals. Mijn ouders ook. We zijn allemaal 'wedergeboren' christenen en wachten vol hoop op onze Heer Zijn wederkomst.

Steffi wil de Heer wel volgen maar ze is er nog niet klaar voor. Ik vertel ze nog regelmatig dat Jezus ook voor haar gestorven is en haar zonden op zich genomen heeft en haar met Zijn bloed gereinigd heeft.

Getuigen niet altijd gemakkelijk

Getuigen dat je in Jezus gelooft en Hem echt volgt, is niet altijd gemakkellijk! De Heilige Geest moet je echt bijstaan. Ik had vroeger altijd schrik dat de mensen mij zouden uitlachen. Of op school. Ik getuig nog regelmatig in de godsdienstles en ze staan er allemaal versteld van. Niet omdat ik dat allemaal weet, maar omdat het de waarheid is! Voor God maakt het niet uit of je 15, 12 of 55 bent! Denk dat maar niet. Soms vind je meer geloof in een kind van 12 dan in een mens van 47.

Het volgende Bijbelvers sprak mij altijd aan en is zelfs een verhoring geweest op een gebed van mij. In Romeinen hoofdstuk 1, verzen 16 tot 17, staat:

Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Nog problemen

Het wil niet zeggen dat als je wedergeboren bent dat je geen problemen hebt. Elk geloof moet beproefd worden! We hebben nu een groot deel van de problemen achter onze rug. We zijn een jaar bij de evangelische gemeente en we zijn er gelukkig.

Een groot probleem was het werk van mijn pa. De baas betaalde niet en het was daar heel slecht. We zaten financieŽl in de problemen.We konden niet meer vooruit. We hebben daar hard voor gebeden en God heeft geholpen. Onze pa heeft nu nieuw werk en ze betalen goed en op tijd. Maar zeg eens, wie kan er nu nog werk vinden op 47 jaar?? Dat is een mirakel.

Nu hebben we nog een probleem met mijn grootouders. Ze zijn ziek. Mijn grootmoeder heeft de ziekte van Parkinson en ze valt altijd maar. Arm gebroken en schouder uit de kom. Een nieuw heup enz... Mijn grootvader heeft een attack in de hersenen gehad waardoor zijn spraakgedeelte is geraakt. Daarbij heeft hij nog eens epilepsie (vallende ziekte). Vroeger heeft hij het aan de lever en de gal gehad. maar we slaan er ons door. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! We leren hem nu Jezus kennen en we hopen dat hij Hem zal aannemen als Redder en Verlosser.

Demi Wouters (schuilnaam), 2002


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden