Een gered huwelijk

Het huwelijk van André van de Water uit Belgie liep op de klippen, maar werd toch gered doordat André veranderde. Hieronder leest u zijn verhaal.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Van huis uit ben ik Rooms Katholiek. Toen ik jong was gingen we ook wel naar de kerk, maar het was niet zozeer verplicht. Het geloof zei me niet veel, alhoewel ik weleens in mijn hart ervoer dat Jezus aanwezig was. Ik kende Hem echter niet.

Mijn vader was altijd "zoekend" geweest, maar sprak nooit over Jezus of God. Hij kwam in het ziekenhuis terecht en zijn toestand verslechterde. Op een dag zei hij: "Binnen twee dagen zal ik thuis zijn". De specialist ontkende dat, maar mijn vader bleef erbij. "Jezus leeft" zei hij. En inderdaad mocht hij na twee dagen naar huis. Hij riep ons, zijn kinderen en aangetrouwde kinderen, en de (grote) kleinkinderen bij zich en enkele uren lang vertelde hij ons over de Here Jezus. Hij zei o.a.: "Het is allemaal anders dan jullie denken en zien want ...Jezus leeft! Hij heeft mij aangeraakf'.

Mijn vader begon vanaf die tijd de Bijbel te lezen en zei ook tegen ons: "Lees de Bijbel en doe wat de Bijbel zegt!" Hij gaf mij ook een Bijbel en ik las erin als in een boek. Ik snapte er echter geen "jota" van, maar bleef er toch in lezen. Ik begon op den duur ook te bidden en nam het 'Onze Vader' als standaardgebed. Ik bad echter meer met m'n lippen dan met m'n hart.

Mijn vader had ons ook gewaarschuwd dat de duivel erop uit was om huwelijken en gezinnen kapot te maken. Ik dacht: 'Het zal met mij wel loslopen, zoiets overkomt mij niet'. Later liep mijn huwelijk toch op de klippen. Intussen was ik via via met het blad Nieuw Leven in aanraking gekomen. Ik las het en nam na een tijdje een abonnement. Ook bezocht ik twee keer de speciale samenkomsten van de Johan Maasbach Wereldzending op Hemelvaartsdag te Deerlijk. Dat sprak mij wel aan, maar er was nog geen doorbraak.

Nadat mijn vrouw bij mij weg was, begon ik te drinken en dat werd steeds erger. Ik wist dat het zo niet door kon gaan en raapte alle moed bijeen om naar de Christus Triumfatorkerk in Breda te gaan. Dat adres had ik in Nieuw Leven gelezen. Ik hoorde en zag daarvan alles gebeuren. Ik weet nu dat men God aan het prijzen was, maar ik dacht toen: '0, in welke keet ben ik nu beland'. Ik bleef toch zitten en met veel vallen en opstaan bleef ik daar toch naartoe gaan.

Toen kwam de doorbraak, ik begon te huilen en op mijn knieën bad ik: 'God, als U werkelijk bestaat, help me dan, want ik kan het niet meer aan -Ik zie het niet meer zitten'. De Here raakte mij aan en het begon steeds beter met me te gaan. Zijn genade is zo groot! Het is voor mij ongelooflijk hoe de Here Zijn werk in mij deed. Ik prijs de Here hoe Hij een ellendig mens als ik, een wrak, veranderd en vernieuwd heeft! Ik prijs Jezus er nog elke dag voor dat Hij voor mij stierf aan het kruis. Hoe groot is Zijn liefde! Ik ben de Here zó dankbaar dat Hij zó genadig is geweest en mijn hele leven heeft veranderd.
Ook mijn huwelijksproblemen, die zo zwaar op me drukten, heb ik aan Hem mogen geven. Toen ik me geheel aan Hem overgaf, was het alsof alle ellende -van mijn hoofd tot aan mijn tenen -uit me werd getrokken. Ik kreeg zo'n vrede! Jezus zegt het ook: "Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven". Het is geweldig hoe de Here in mijn leven heeft gewerkt. De scheiding is nog niet doorgegaan, want scheiden is God een gruwel. bruidspaar (6207 bytes)

Als u huwelijks of scheidingsproblemen heeft, ga dan op uw knieën en bid de Here om inzicht en wijsheid. Ik heb zelf ervaren dat de Here zo'n pure liefde geeft- Er is geen wrok en haat in je hart, en "oog om oog en tand om tand" is er niet meer bij. Hij heelt ook uw hartepijn, u kunt Hem alles vertellen. God is groter dan uw nood. Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en alles wat u nodig hebt, wordt u door Hem geschonken. Doe gewoon de deur van uw hart voor Hem open, en zeg: "Here Jezus, kom binnen". Het is niet moeilijk. Kom maar zoals u bent!


Bron: Nieuw Leven

Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden