Bevrijd van pornoverslaving

Eddie Snipes worstelde als christen jarenlang met pornoverslaving. "Het is moeilijk om de gevoelens en begeerten te beschrijven waarmee ik geworsteld heb, maar ik zal proberen iets te laten zien van de oorlog die in mij woedde." Trouwen bracht geen verandering. Hij vervreemdde van God, maar vond uiteindelijk bevrijding. "Ik ben geen charismatisch christen of een ervaringstyp. Deze hele ervaring was helemaal vreemd voor mij."

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Toen ik een jaar of tien was, vond een vriendje van mij verscheidene dozen met pornografische bladen. Zijn oudere broer borg ze op in hun huis toen mijn vriend op school zat. Spoedig bezaten alle jongens in de buurt van die bladen. Destijds  dacht ik een grote ontdekking gedaan te hebben. Maar vele jaren later ontdekte ik dat ik de basis had gelegd waarop ik mijn leven als volwassene zou bouwen.

Op 13-jarige leeftijd nam ik Christus aan. Ik verlangde God te kennen en besloot om de porno uit mijn leven weg te doen. Ik kwam erachter dat ik gedurende al die jaren niet de baas over porno was geweest, maar dat ik mij eraan onderwierp en dat het mij was gaan beheersen. Toen ik besloot de porno achter mij te laten, ondekte ik hoe sterk mijn slechte gewoonte was geworden. Mijn pornoverslaving was sterker dan ikzelf. Terugkijkend wijt ik het aan de blootstelling van een jonge geest in ontwikkeling aan pornografie. De pornografie wortelt in en ze opent de deur naar ongezonde obsessie. Het is moeilijk om de gevoelens en begeerten te beschrijven waarmee ik geworsteld heb, maar ik zal proberen iets te laten zien van de oorlog die in mij woedde.

Ik was vastbesloten om pornografie af te leggen; ontelbare malen nam ik mij voor om het achter mij te laten. De begeerte naar pornografie was mij de baas geworden. Wanneer de begeerte naar porno opkwam, moest ik wel toegeven. Het was alsof mijn gedachten werden weggezogen in een mist van begeerten, zodat ik alleen nog maar aan mijn 'klaarkomen' kon denken. Wanneer die mist mij overkwam, maakte het niet uit waar ik was of met wie ik was, ik begon een gelegenheid te zoeken om mij terug te trekken en die pornografische fantasiewereld weer binnen te gaan. Ik kon niet langer dan een paar weken bij de porno vandaan blijven. Het was of mijn ziel geketend was. Ik kon gaan tot zver en dan werd ik weer teruggetrokken. Ik kan me herinneren dat ik een keer de Bijbel las, toen de mist van begeerte mij plotseling overweldigde. Ik legde de Bijbel neer en ging heen om mijn begeerten te gehoorzamen.

Ik raakte vreselijk gefrustreerd. Ik wilde hem uit mijn leven krijgen, maar de porno was de baas. Ik ging dagen of weken lang met porno aan de haal totdat ik er zo ziek van was dat ik het niet langer kon verdragen. Daarna kwam ik de echte wereld weer onder ogen en schaamde ik mij over wat ik geworden was.

Ik voelde mij onwaardig voor Gods genade en ik had het gevoel of God mij veworpen had. Uiteindelijk kreeg ik dan berouw en begon God weer te zoeken. Ik begon weer geestelijk te groeien en had het idee dat ik flink vooruitging. Het was alsof ik mijn verslaving overwon. Dan kwamen de begeerten terug en en ik dook weer in de pornografie. Mijn geestelijk leven ging op en neer, als op een golf.

Ik zocht vergeving en nam mij voor nooit weer terug te keren naar de porno. Ik zag sterke geestelijke groei in mijn leven en daarna viel ik en zonk weer neer in de modder. Ik voelde mij zo bezoedeld dat ik van God wegvluchtte. Omdat ik het gevoel had dat God boos op mij was, dreef ik verder van Hem af, totdat n of andere gebeurtenis in het leven mij naar Hem terugdreef. Dan begon ik de kringloop weer opnieuw en elke keer werd het moeilijker om tot God terug te keren. In n periode van mijn leven was ik zo ver van God dat ik de kerk twee tot drie jaar lang niet bezocht.

Huwelijk

Ik dacht dat een huwelijk verandering zou brengen. Maar dat gebeurde niet. Getrouwd-zijn maakte het probleem alleen maar ingewikkelder. Want de overweldigende begeerten bleven komen en ik begon een dubbel leven te leiden.

Pornografie is geen verlangen naar seks. Het is een bezoedeling van seks. Porno vergelijken met verlangen naar seks is een rotte appel vergelijken met een appel. Het is een bedorven variant van wat God als goed geschapen heeft. Seks is door God geschapen om genoten te worden binnen het kader van het huwelijk. Seks alleen kan geen echte intimiteit geven. Het is slechts een klein stukje van de prachtige instelling van het huwelijk. Wanneer porno de door God geschapen gave bezoedelt, dan wordt hij schadelijk. Net als een rotte appel geeft porno een rot-zoete smaak die bedriegelijk is. In werkelijkheid lijkt porno nauwelijks op de gave die hij probeert na te bootsen. Als iemand hem eet, gaat het zoete over in een begeren dat niet te verzadigen is. We kunnen op een punt komen dat we er ziek van zijn en tijdelijk ophouden er naar te verlangen, maar porno bevredigt niet. Daarom loopt deze ontwikkeling altijd uit op hardcore porno. Omdat porno niet kan bevredigen wordt het steeds moeilijker om goed klaar te komen. Met bijna altijd als gevolg de behoefte aan nog hardere porno, tenzij er een of andere remmende factor in je leven is.

Toen ik getrouwd was en bemerkt had dat mijn probleem niet een behoefte aan seks was, keerde ik spoedig terug naar mijn porno-gewoonte. Ik keek uit wanneer ik alleen thuis kon zijn of ik bleef 's avonds laat op, om mijn verlangen stiekem te kunnen bevredigen. Omdat ik stiekem deed, wist mijn vrouw dat er iets mis was, maar ze wist niet wat. Dit baarde veel wantrouwen in ons huwelijk. Ik werd boos als ze in mijn wereld probeerde te komen. Want ik wist dat ze deze gang van zaken niet zou accepteren. Ons huwelijk kende veel spanning en er zijn jaren nodig geweest om de schade te herstellen. Dit kapotgaan van vertrouwen en communicatie verwoest huwelijken dikwijls. Als het huwelijk standhoudt komt dat door Gods genade.

Ik gaf geld uit dat ik niet kon verantwoorden. Ik was een chronische leugenaar geworden. Ik loog regelmatig, om mijn geheim te bedekken. Als ik terugkijk zie ik dat het liegen zodoende een gewoonte werd die elk ander terrein van mijn leven beinvloedde. Mijn vrouw vond dingen die haar wezen op wat er gaande was. Ik had echter altijd een 'goed excuus' en een verklaring die mijn kennelijke schuld wegwiste. In haar binnenste wist ze dat ik loog, maar gelukkig is het voor een vrouw moeilijk om de hoop te laten varen die ze op haar man heeft. Is die hoop eenmaal verdwenen, dan overleven maar weinig huwelijken. Ik was ontevreden in mijn huwelijk en onvoldaan met mijn leven. Het is verbazingwekkend hoe n terrein van mijn leven gevolgen kon hebben op elk ander terrein van mijn leven.

In het park

Nadat ik bijna 3 jaren zonder God had geleefd,  begon ik de leegheid van binnen te zien. Ik haatte wat ik geworden was. Na al het bedrog, liegen en stiekeme gedoe wist ik niet meer wie ik was. De obsessie dreef mij voort en ik was verstrikt in de huichelarij. In die tijd veranderde ik van werkgever. Ik werd op een project gezet waaraan ik pas na enkele dagen hoefde te beginnen. Ik bevond mij op het dieptepunt van mijn leven en dus besloot ik een wandeling te maken in een park met bomen, in de buurt van mijn werk, om daar te bidden.

Ik bracht er verscheidene uren door en probeerde te bidden, maar ik was zo hard geworden en zover van God afgeraakt, dat ik niet het gevoel had dat Hij luisterde. Hij scheen duizenden kilometers ver weg te zijn. Ik ordende mijn gedachten en probeerde ze tegenover God te uiten. Ik kan mijn herinneren dat ik God vroeg waarom ik toch geen macht over enig terrein van mijn leven kon krijgen. Ik keerde naar huis met het gevoel dat ik niets bereikt had.

Het verlangen in mijn hart deed mij naar de bomen teruggaan en de volgende dag keerde ik terug in het park Gedurende verscheidene uren probeerde ik te bidden. Het grootste deel van die dag was ik bezig mijn gedachten te ordenen en verlangde ik om te veranderen.

De volgende dag kwam ik daar weer. Mijn hart verlangde hevig naar God. Ik wilde een stabiele verhouding tot Jezus Christus hebben en niet die op- en neergaande levenswijze, die mij al 20 jaar lang frustratie had opgeleverd bij mijn pogen om van die verslaving af te komen.

Op die dag is mijn leven veranderd. Voor de eerste keer in mijn leven was ik echt gebroken. Ik besefte dat mijn leven hoognodig moest veranderen en dat ik geen kracht had om te veranderen. Ik besefte dat ik mij almaar had voorgenomen om te veranderen, terwijl ik mij eigenlijk moest overgeven. Ik besefte dat mijn toewijding gebaseerd moest zijn op een hart dat overgegeven was aan Christus en van Hem afhankelijk was, Die mij zou toerusten tot de overwinning. Zonder 'Christus die mij sterkt' is mijn toewijding zinloos.

Op die dag, toen ik bleef bidden, was het of de hemel openging en God zijn kracht in mijn ziel te stortte. Woorden kunnen niet goed beschrijven wat ik toen zag. Het was of God zichzelf uitstortte in elke vezel van mijn wezen. Ik voelde de begeerten als ketens van mijn geest afvallen. Ik was in de vrijheid gesteld. Het was een ervaring alsof Gods woord door mij heen stroomde. Mijn geest leek over te stromen. Ik ben geen charismatisch christen of een ervaringstyp. Deze hele ervaring was helemaal vreemd voor mij.

Hoewel ik wist dat die ervaring echt was, moest ik haar voor de zekerheid nog toetsen. Nadat ik weggegaan was nam ik een concordantie en een Bijbel en zocht uit of de woorden die mij voor de geest gekomen waren terug te vinden waren in de Bijbel. Tot mijn verbazing trof ik enkele passages bijna letterlijk aan. Twee Bijbelgedeelten die mij het meest deden, bleken in de Romeinen 4 vers 5 te staan:

Maar hem die niet werkt, maar gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

En Jesaja 61 vers 10:

Ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft mij omgedaan.

Wat een verbazingwekkende Heiland heb ik. Vergeving wordt mij gratis geschonken. Ik werd rechtvaardig omdat ik goddeloos was en op Christus vertrouwde die voor mijn goddeloosheid stierf. Omdat ik vertrouw en mij aan hem overgeef, bedekt God mij met Zijn heil en doet Hij zijn gerechtheid als een mantel om mij heen. Als vrij mens ging ik heen. Vrij van de ketens die mij bonden en vrij van mijn schuld aan God. Door God werd ik gereinigd, niet door mijn eigen pogingen. Ik heb geen eigen gerechtigheid (die voldoet niet aan Gods eisen), maar ik heb Gods gerechtgheid. Ik heb het recht en het voorrecht om met God te wandelen en 100 procent gerechtvaardigd te zijn. En ik heb het vertrouwen dat God mij aanvaardt en liefheeft.

Wat ik toen ervaren heb, daar ben ik nog mee bezig. Ik doorzocht de Bijbel en begon Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Mijn ervaring bewees mij wat God door Zijn Woord getoond had. Persoonlijke ervaringen betekenen niets tenzij ze overeenstemmen met Gods Woord en ons leven veranderen door ons te richten op de roeping van God, naar omhoog. Ik zag uit de eerste hand de genade van God en zij heeft mijn leven veranderd. Ik ben nu volkomen voldaan en mijn huwelijk is beter dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Mijn huwelijk veranderde niet in n nacht, maar toen mijn leven veranderde, was ik toegerust om mijn gezin in de richting te leiden waartoe God ons roept.

Na verscheidene maanden werkte God in mij om het een en ander met mijn vrouw in orde te maken. Ik wist dat dit inhield dat ik mijn onaangename geheimen moest onthullen en belijden wat ik al die jaren had uitgevoerd. Ik schreef mijn hele verhaal op, van het begin tot het eind. Toen gingen we zitten en ik vertelde. Alle vragen die ze had werden tenslotte beantwoord. Ze had de drastische verandering in mijn leven al gezien, maar dit was een noodzakelijke stap op de weg naar genezing. Het was een tijd van huilen; ik vond het moeilijk om openheid te geven en haar te laten kijken in de wereld die ik zo lang zorgvuldig had afgeschermd. Er was nog veel tijd nodig om alle wonden te helen, maar het resultaat was en is zeker de moeite waard.

Het zonderlinge is dat onze verhouding nu meer voldoening kent dan al die fantasien die ooit wenkten. Porno kan proberen het tastbare na te bootsen, maar porno is slechts een waan. Echte vertrouwelijke omgang bevredigt de emotionele, geestelijke, verstandelijke en lichamelijke behoeften in een huwelijk. Porno berooft het huwelijk op al deze gebieden en zuigt het leven uit het huwelijk. Als iemand zich alleen maar op seks richt kan er geen intimiteit zijn. Net als een gistende appel kan pornografie iemand dronken lijken te maken met zijn rot-zoete smaak, maar na verloop van tijd wordt porno een ziekte. De kracht van deze ziekte is blind-zijn voor de werkelijkheid en niet meer begrijpen wat ware intimiteit allemaal inhoudt.

Een ander probleem met pornografie - of iets anders dat in de plaats komt van het goede dat God voor ons heeft bereid om van te genieten - is dat het geen voldoening kan geven. Je kunt jezelf bevredigen, maar je kunt jezelf geen voldoening geven. Alleen God kan voldoening schenken. Met 'bevrediging' bedoel ik dat je je verlangens kunt vervullen tot het hoogtepunt, je kunt zelfs tot het punt komen dat je ziek van je verlangens wordt. Je kunt op een punt komen dat je je verlangens opzegt, maar je kunt jezelf geen voldoening geven. God is Degeen die voldoening schenkt. God is het die ons te drinken geeft uit de rivier van Zijn 'wellusten' (Statenvertaling - KL) wanneer we vertrouwend rusten onder de schaduw van Zijn vleugels (Psalm 36:8). Niemand is geschapen om genoeg aan zichzelf te hebben en niemand kan buiten de wil van God om vervuld worden.

Wanneer we de leegte in ons leven trachten te vullen met iets anders dan de God die ons schiep, dan drukken we een vierkante pen in een rond gat. Je kunt de pen erin passen, maar je kunt er die gaten niet mee opvullen. Zo is het ook met God. Je kunt nooit de plek opvullen die God voor Zichzelf heeft bereid. Je kunt je leven vullen met porno en een heleboel andere dingen, maar je kunt de gaten niet opvullen. Je kunt ze afdekken, maar de lege gaten komen altijd weer tevoorschijn als de herinnering van de lustgevoelens verdwijnt. Als de lustgevoelens verdwijnen, dan zul je hetzij je leegheid voelen hetzij gedreven worden om iets weer ter afdekking te vinden. Als iemand op het punt komt dat hij moe is van het najagen van genot, dan zal hij God zoeken f door zijn leegte overwonnen worden.

Misschien bevind je je daar. Misschien ben je, zoals ik, ziek en moe van het jagen naar iets dat het verlangen kan vervullen. Hoe vaak heb je niet gezegd: Na dze zal ik werkelijk bevredigd zijn. Of na dt ga ik mijn leven veranderen. Ben je ziek en ben je er moe van dat je ziek en moe bent? God haat jou niet en verwerpt jou niet. Het is belangrijk om te beseffen dat God iedereen liefheeft en de waarde van jouw ziel hoger schat dan het heelal. God heeft ook gezegd dat Hij zal oordelen en elke zonde zal wreken. Voor degenen die in Jezus Christus geloven heeft God hun zonden al gewroken. Daarom zegt de Bijbel: "het behaagde de Heer om  hem te verbrijzelen (Jezus aan het kruis)". Het behaagde God omdat zo de zondeschuld betaald werd, opdat ieder van ons vergeving kan krijgen door geloof in Christus.

Als we deze gave van vergeving niet aannemen, blijven we onder de veroordeling van onze zonden. Alleen God kan zonden vergeven en Hij kan dat doen doordat Hij aan Zijn gerechtigheid heeft voldaan en de zonden heeft gewroken door Zijn eigen bloed te vergieten. Hij onderging ons oordeel door in onze plaats te sterven. Wanneer je je zonden overgeeft plus je manier van leven en je mislukkingen, in ruil voor Zijn gerechtigheid en heiligheid, dan word je volgens de Bijbel gerechtigheid van God in Christus. Je wordt even gerechtvaardigd en recht voor God als Jezus Christus, niet op grond van iets dat jij gedaan hebt, maar op grond van het volbrachte werk aan het kruis van Christus.

Wanneer iemand Christus als zijn Heiland aanneemt, dan plaatst God Zijn Geest letterlijk in ons en vormt ons leven van binnen uit om. Je zult niet langer door je begeerten gedreven worden, maar je hebt nu de keuzemogelijkheid om door de Geest geleid te worden.

Als je dt mist in je leven, dan moedig ik je aan om Jezus Christus je zonden te laten wegnemen en je leven om te vormen. Als je Gods gratis gift van vergeving wilt ontvangen, zeg dan het volgende eenvoudige gebed. Het zijn geen magische woorden, maar ze helpen je om ertoe te komen je leven aan Christus over te geven. Bidden en overgave door geloof, dat is belangrijk. Geloof is gewoon je vertrouwen op Christus stellen en je vertrouwen tonen door naar Zijn woord te wandelen. Zeg dit gebed door geloof:

Heer Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik vraag u mijn zonden te vergeven. Ik geef u mijn zonden, mislukkingen en manier van leven. Door geloof neem ik uw gerechtigheid aan in mijn leven. Ik open de deur van mijn hart en nodig u binnen. Weest u alstublieft mijn Heer en Heiland en ik zal u dienen met mijn leven. Amen.

Als je dit gebed hebt uitgesproken of als je wilt reageren, voel je dan vrij om contact met mij op te nemen. Ik behandel alle emailberichten vertrouwelijk, met uitzondering van scheldpartijen en beledigende boodschappen. Ik heb nazorgmateriaal waar je je voordeel mee kunt doen. Ik heb ook een gebedslijst voor diegenen die contact met mij hebben gehad.

Stuur een email naar no_porn@exchangedlife.com

Eddie Snipes


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net of naar Eddie Snipes (in het Engels, zie emailadres hierboven)


Bron: met toestemming overgenomen van de website van Eddie Snipes www.exchangedlife.com. Vertaald en bewerkt voor Keerpunt door Kees Langeveld, 2001.


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden