Bezeten

Shadrach, een Zuid-Afrikaan, was in de greep van een duistere macht. Op een keer kreeg hij de opdracht om het hoofd van een Bijbelschool te vermoorden. Het loopt anders af. Dick, dat schoolhoofd, bericht over de bevrijding van Shadrach.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Toen we om vier uur weer het hek van onze school inreden, zagen we Louise, onze huismoeder, met iemand op het muurtje van de waranda zitten. Ik dacht dat het een student was, stopte en riep uit het raampje van de auto: "Is de bus nog niet gekomen?" (de zending heeft een bus gekocht - 22 personen - voor het vervoer van de studenten tussen de Prayer Mountain en de Bijbelschool). Maar toen zag ik dat die persoon geen student was. Louise trachtte me iets te beduiden. De man kwam in onze richting stappen. Ik stapte hem tegemoet. Hij had een dreigende houding. Louise riep zachtjes: "He has demons".

Toen de man 5 meter van me af was, zei hij: "Are you the priest? You are a dead man. I am going to kill you!" Ik zei: "I rebuke you in Jesus' Name!" Op hetzelfde moment sloeg hij als een paal tegen de grond. Wij bevalen de demon uit hem te gaan.

Na een paar minuten kwam de man bij en keek verwilderd om zich heen. "Where am I? I want to go away from here". Hij stond op en liep naar de achterkant van het huis. Ik volgde hem. Ik vroeg hem naar zijn naam. Hij zei: "Shadrach". Hij was nu een gewoon mens in nood. Hij was een jonge man, 17 jaar oud. Zijn stem was normaal. Ik zei: "Shadrach, Jezus heeft je lief". Hij had tranen in zijn ogen. Hij zei: "Ik heb hulp nodig". We namen hem mee naar ons huis.

Daar vertelde hij dat deze demon uDrako (draak) heet. Hij is in hem gekomen in 1996. Hij hoorde toen zijn stem die zei: "Ik ben je baas. Je moet voor mij werken". Dat werken voor uDrako betekende, dat hij mensen moest doden en meisjes verkrachten. Als hij het niet deed, zou hij zelf gedood worden.

Inderdaad heeft uDrako meerdere malen getracht hem te doden, bijv. door hem op de grote weg onder een auto te laten komen. De moeder heeft hem naar toverdokters gebracht. Die maakten insnijdingen in hem waarin ze tovergoed wreven. Zulke praktijken geven de duivel nog meer greep op zijn slachtoffers.

Gisternacht zei uDrako tegen hem dat hij mr. Dick moest doden "because he takes my people." Shadrach zei: "Ik ken mr. Dick niet". Toen toonde de demon hem een foto van mr. Dick. En zo kwam hij dus gisteren hier. En zo bracht de Heer hem in ons huis en onder het gehoor van het Evangelie.

Ann en ik vertelden hem over Jezus, van Wie hij niets wist. Hij beleed zijn zonden. En hij vroeg Jezus hem te helpen. Maar toen hij ons wilde nazeggen: "Jezus, kom in mijn hart", kon hij het niet zeggen, want plotseling greep de demon hem weer aan en schreeuwde tegen mij: "I will kill you because you take my people".
Wij bestraften hem en onmiddellijk viel hij achterover in de bank. We bleven hem gelasten uit te gaan. Hij schreeuwde: "Raak mij niet aan". Toen zei hij: "I go out now. Good bye, Shadrach". Het klonk nog komisch ook.

Shadrach was een ander mens. We begrepen dat hij nu verdere hulp nodig had. We hebben een paar studenten van de Prayer Mountain gehaald om bij hem te zijn in de nacht. We hebben matrassen in de zitkamer van de Bijbelschool gelegd. Louise, de huismoeder, verleende van harte haar medewerking. Ze gaf hen eten, en toen zijn we samen met de studenten nog lang bezig geweest.

Sipho legde hem de dingen van het Evangelie uit en het boze van witchcraft en de praktijken waar de Zoeloes van jongs af in verwikkeld zijn, en dat deze dingen opening geven voor de boze. Hij beleed alles, zwoer de duivel en zijn praktijken af. Toen bad hij zelf. Hij sprak met open ogen tot God.

Toen hebben we hem gezalfd, zijn handen, armen (waarin de insnijdingen waren), oren, ogen, mond, voeten. Het eigendomsmerk van Jezus in plaats van de tekenen van de boze.

Vandaag heb ik hem met de studenten naar de Prayer Mountain gebracht waar ze verder met hem zouden werken. Ik heb hem om 4 uur gehaald en naar zijn eigen huis laten gaan. Hij straalde. Hij zei dat uDrako vanmorgen bij hem kwam, maar dat hij gezegd heeft: "Drako, I do not want to talk to you. Go away in Jesus Name". Toen verdween uDrako onmiddellijk.

De studenten hebben hem de doop uitgelegd en Shadrach wil heel graag gedoopt worden. Dat zal D.V. morgenochtend gebeuren in onze dienst van 9 uur.

Dick, 1999

Bron: Joel News, nummer 45, 1 september 1999


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net  Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden