Een prachtig huis, drie auto's, veel geld

Wim Sellier had "een prachtig huis, drie auto's en heel veel geld". Toch was hij niet gelukkig.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Ik ben in 1931 in Semarang geboren en heb daar 30 jaar gewoond. Mijn twee broers en zusje en ik werden protestants opgevoed. prachtig huis (8292 bytes)Vlak voordat mijn oma stierf vroeg ze om een pastoor. Vanaf die tijd werd onze hele familie katholiek. ln het begin gingen we regelmatig naar de kerk maar uiteindelijk alleen op speciale feestdagen, zoals met Kerstmis. De Bijbel werd toen nog niet gelezen door de katholieken dus we wisten weinig van God af.

"Ik was rijk, maar niet gelukkig"

In 1960 gingen we naar Nederland en in 1968 werd ik door het bedrijf waarbij ik werkte naar Indonesie uitgezonden om daar de zaak voort te zetten. Ik verdiende veel geld. We hadden het in materieel opzicht echt heel goed. Een prachtig huis, drie auto's en heel veel geld. Het ontbrak ons dus aan niets. Toch was ik niet gelukkig.

Nu heb ik helemaal niet zoveel geld, maar ik ben wel heel gelukkig. Vroeger dacht ik als ik opstond: "Wat ga ik vandaag doen? Hoeveel geld ga ik vandaag verdienen? enz. Ik werd zenuwachtig want ik leefde een leven van hollen en rennen. Nu sta ik s'morgens op met de gedachte:

"Ik hoef niet bezorgd te zijn want de Heer zorgt voor mij".

Onze vier kinderen dienen allen de Heer en ook andere familieleden worden nieuwsgierig naar hetgeen wij van God ontvangen hebben."


Bron: Nieuw Leven
Foto: Hemera foto-object (geen huis van Wim Sellier)

Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden