GesprekEen eerlijke atheist

Atheist Ivan Panin hield lezingen tegen het christendom. Een confronterende opmerking bracht hem tot nadenken.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Ivan Panin
De Amerikaanse evangelist Mabie hoorde dat in de stad waar hij werkte een lezing zou worden gehouden over het athe´sme door de Rus Ivan Panin. Tijdens deze lezing verklaarde Panin dat hij een eerlijke athe´st was. Naderhand zocht Mabie de spreker in diens hotel op, en daar vond een interessant gesprek plaats.
Mabie zei: 'U vertelde dat u een eerlijke athe´st bent. Betekent dat, dat als u ervan overtuigd zou worden dat het christendom waar was, u het athe´sme op zou geven?'
'Dat zou ik zeker doen', antwoordde Panin.
Daarop opende Mabie zijn Nieuwe Testament bij Joh. 7: 17, en las de woorden van de Here Jezus voor:

'Indien iemand Diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, of dat ik uit Mijzelf spreek.'

(Dat wil zeggen: Als iemand Gods wil doen wil, dan zal hij van deze leer (die Jezus brengt) weten of zij van God komt, of dat ik uit Mijzelf spreek. - redactie Keerpunt).

Mabie vroeg: 'Bent u op deze uitdaging ingegaan?'
'Nee', antwoordde Panin.
Toen stond Mabie op en riep hem met donderende stem toe: ' Als u ooit weer de moed hebt uw mond open te doen tegen het christendom zonder dat u op die uitdaging ingaat, zal ik u in alle uithoeken van het land als een huichelaar aan de kaak stellen!'.

Panin zag dat het zijn gesprekspartner ernst was. Hij zegde al zijn lezingen af en verliet de stad.

Twee jaar later keerde hij terug, en hij zocht direkt contact met Mabie. Tijdens het gesprek vertelde hij dat hij christen was geworden; hij was teruggekomen om daar waar hij het laatst lezingen tegen het christendom had gehouden, openlijk van zijn geloof te getuigen en zich te laten dopen.

Panin had de uitdaging dus aangenomen, en erkend dat deze leer uit God was. Sindsdien had hij grote eerbied voor de Bijbel, het geschreven Woord van God. In het voorwoord van een door hem gemaakte vertaling van het Nieuwe Testament schrijft hij:

'De Bijbel moet, evenals de grote God Zelf, niet benaderd worden met veel lawaai en drukte, maar met een gebroken hart en een verslagen geest, in een ootmoedige houding; bovendien met ontschoeide voeten, in plaats van geschoeid met de laarzen van de moderne biibelkritiek '


Bron: Lichtstralen uit het Woord, jaargang 1987. Uitgave van Medema, Vaassen. Gepubliceerd op Keerpunt in 2001. De foto van Panin was in 2001 op meerdere plaatsen op internet te vinden.

Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden