Gered van het occulte

Het feest van 'Halloween' wordt door Everett Miller met lede ogen aangezien. Het herinnert hem aan de occulte dingen waarmee hij zich vroeger bezighield.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Mijn getuigenis staat in verband met een bepaalde feestdag, dat elk jaar gevierd wordt. Ik wil je vertellen hoe ik de Heer Jezus heb leren kennen en ik wil je iets vertellen over mijn leven.

   Elk jaar op 31 oktober viert ons dorp, onze stad, ons land, in feite een groot deel van de wereld een feestdag die we Halloween noemen. Dit feest is niet altijd Halloween genoemd. Veel jaren geleden, in de Middeleeuwen, werd het 'All Hallow's Eve' genoemd: namelijk de avond vr het Katholieke feest Allerheiligen. Nog verder terug in de tijd, nog voordat de Heer Jezus op aarde was, stond dit feest bekend als de 'Vigil of Samhain'. Vigil ('Vigilie') is de dag vr een heiligendag. Samhain was een god van de druden: namelijk de god van de dood.

   Volgens de oude legenden van de druden kwamen op deze dag de zielen van de onheilig gestorven doden terug naar de aarde. Zij zwierven over het veld en kwamen langs de huizen en vroegen om voedsel, kleding en geld, zodat zij met deze gaven hun goden gunstig konden stemmen en daardoor hun lijden verzachten.

   Men geloofde dat als je deze geesten gaf waar ze om vroegen dan zou er een tijd van vrede en voorspoed aanbreken. Maar als de mensen niet gaven wat er gevraagd werd, dan namen de geesten wraak: huizen zouden verbrand worden, dieren zouden gedood worden en zelfs onschuldige kinderen zouden ontvoerd en geofferd worden (want zij geloofden wat christenen ook geloven, dat namelijk het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos offer voldoende is voor de vergeving van zonden).

   Ik ben jaren lang bezig geweest met occulte dingen. Ik heb deelgenomen aan 'seances', tovenarij, gedachten lezen en uittredingen uit het lichaam. Ik gebruikte het 'Ouijabord', een spel dat tegenwoordig heel populair is. Ik las 'tarotkaarten', ik bestudeerde de oosterse filosofie over waarzeggerij. bekend als de 'I Tjing'. Ik leerde hoe ik 'de aura' van een bepaald persoon kon herkennen, dat is zijn levenskracht. Ik leerde ook om die 'aura' te veranderen en om mijn wil aan iemand op te leggen. Ik had 'uittredingen' waarbij mijn ziel mijn lichaam verliet en kon gaan waarheen ik maar wilde en dingen kon waarnemen die ik maar wilde waarnemen. Ik kon de gedachten van iemand anders lezen en ik kon mijn gedachten op iemand overbrengen om hem zo te kunnen beheersen zodat hij de dingen deed die ik wilde dat hij zou doen. Ik heb nooit openlijk de duivel aanbeden, maar het was een kwestie van tijd en ik zou dit ook gaan doen.

   In 1979 vertelde mijn toekomstige vrouw, Karen, me over Christus. Zij leidde me tot Hem en vanaf die tijd is mijn leven niet meer hetzelfde geweest. In plaats van me bezig te houden met de dood, ken ik nu de vreugde van het leven. In plaats van dat ik meer wil weten over de duivel en zijn werken, wil ik nu meer weten over de Heer Jezus. In plaats van mijn vrienden te vertellen over de 'seances' van afgelopen nacht en van ervaringen buiten het lichaam, wil ik ze vertellen over de Heer Jezus en over zijn liefde voor hen. In plaats van dat ik de 'Vigil of Samhain' of 'het Halloween' vier, vier ik Christus en de enige en ware God van het leven.

   Weet je wat ik zo erg vind? Elk jaar viert onze stad en ons land deze 'Vigil of Samhain', 'het Halloween' Mensen versieren hun huizen en hun winkels met zwarte katten en pompoenen. Zij hangen afbeeldingen van geesten en kabouters in hun huizen en kantoren. Heksen met bezemstelen zie je overal. Ouders sturen hun kinderen de straat op om langs de huizen te gaan en te vragen om gaven.

   Wat ik nog erger vind is dat veel kerkgebouwen van kerken die in God geloven en die Hem vereren, ook met deze dingen versierd worden. Geesten en kabouters hangen aan de muur naast het kruis van Christus. Heksen met bezemstelen en zwarte katten krijgen een plaats naast de woorden uit de Bijbel die vertellen van de liefde van God. In onze stad gaf de kerk geld om in een kinderdagverblijf spinnenwebben op te hangen vanaf het plafond en zwarte spinnen die aan de muur hingen. Een skelet begroette je als je naar binnen kwam en een heks zei je goedendag als je wegging. Dit alles vond plaats omdat, naar men zegt, Halloween nu een onschuldig feest is en niets te maken heeft met het zondige feest van heel vroeger.

   Hoe kunnen wij, als gelovigen, ooit hopen de wereld voor Christus te winnen als wij er mee doorgaan eer te bewijzen aan de duivel? Hoe kunnen wij spreken over het kwaad in onze dagen als wij christenen de afbeeldingen van dit kwaad ophangen aan de muren van onze kerken, van onze huizen en van onze winkels? Wat zullen we zeggen tegen onze Heer wanneer Hij ons aansprakelijk stelt voor de zielen die verloren zijn gegaan omdat wij nooit een duidelijk getuigenis hebben gegeven.

   Paulus leert ons in Galaten 5 dat toverij n van de zonden van het vlees is en in vs. 21 zegt hij dat wie zulke dingen bedrijven het koninkrijk van God niet zullen berven.

Everett Miller, 1990

Keerpunt, 2003

Bron: Everett Miller, Saved from the Occult, uit: 'The Watchman Expositor' vol. 7, nr. 2, 1990. Internet: http://www.watchman.org.
Vertaling: P.J. Oudenampsen.


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden