Gekweld door geesten

Vincent McCann ging als gothic in het zwart en was geboeid door hekserij, horoscoop, tarot, witte magie, zelfhypnose. Hij komt in de greep van een oude vriendin. Door haar manifesteren zich geesten die hem kwellen. Hij liegt zijn ouders voor, maar wordt uiteindelijk ontmaskerd. Vincents broer en een groep mensen bidden voor hem. Een geleidelijke bevrijding treedt in en de geesten wijken.
"Ik heb het gevoel alsof ik heb gevonden waarnaar ik mijn hele leven al op zoek was!" "Alles wat ik kan zeggen is dat ik liefde voelde, en er is geen twijfel mogelijk, het was liefde in zijn meest pure vorm en ik wist dat ik was gered."

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Vincent in gothic
In mijn tienerjaren had ik verschrikkelijk sterk het gevoel dat er iets belangrijks ontbrak in mijn leven. Vaak voelde ik me niet goed genoeg en verlangde ik ernaar mezelf op een of andere manier te verbeteren. Vanwege enig interesse in het ongewone en bizarre kocht ik regelmatig bladen betreffende ongewone verschijnselen en paranormale onderwerpen (UFO's, geesten, etc.). Diverse artikelen in deze magazines, die ook boeken aanboden over al dit soort onderwerpen, trokken mijn aandacht.

Zelfontplooiing

Een advertentie greep mij heel speciaal aan. Deze handelde over zelfontplooiing en zelfverbetering. Ik bestelde dit boek in de verwachting dat het, zoals de advertentie beloofde, een ommekeer in mijn leven teweeg zou brengen. Toen het boek kwam was ik verrast door sommige technieken die erdoor werden aanbevolen. De auteur was een sterk voorstander van zelfhypnose en als resultaat begon ik dit in het geheim op mijn kamer zelf, met behulp van een cassetterecorder en een kaars, in praktijk te brengen. En het duurde niet lang of ik verlangde naar meer van iets diepers.

Witte magie en gothic

Nadat nog meer artikelen in andere bladen mijn aandacht hadden getrokken begon ik "witte" magie te beoefenen en bouwde ik een altaar in mijn kamer. Het leek tamelijk onschuldig op dat moment en er was ook een nieuw gevoel van opwinding en interesse in mijn leven, met als toegevoegde waarde de mogelijkheid dingen ten goede te veranderen.

Mijn interesse in donkere en ziekelijke zaken begon in die tijd te groeien. Ik kleedde mezelf in zwart en stapte in de "gothic"-scène. Op het hoogtepunt van deze periode in mijn leven kleedde ik me voornamelijk in zwarte kleding en met wit opgemaakt gezicht en zwarte eyeliner. En ondanks de van nature al zeer donker bruine kleur van mijn haar kleurde ik het toch omdat ik het echt zwart wilde hebben.

Ik begon een aardige en interessante verzameling occulte literatuur te vergaren en zette deze op een boekenplank in mijn slaapkamer, maar de meest schokkende boeken hield ik verborgen omdat ik wist dat mijn ouders daaraan aanstoot zouden nemen.
Ook maakte ik boekenplanken om ze daarna te vullen met allerlei ongewoons. Ik begon kleifiguren te maken waarvan er velen extreem grotesk waren zoals gedraaide en gekwelde gezichten en creaturen met hoorns. Ik voelde me gedwongen en gedreven dit soort creaties te maken. Ik verwierf zelfs een geitenschedel en hing deze aan de muur.

In het weekeind bezocht ik een nachtclub in Liverpool genaamd "Planet X". Dit was een populair trefpunt voor mensen zoals ik. Het viel me op dat veel mensen daar interesse hadden in sinistere dingen alsook interesse in het occulte.

Eenzamer

SlaapkamerVeel van mijn vrienden uit die tijd die ik al jaren kende begonnen een verandering in mij te zien. Toen hun opviel hoe mijn kamer zich ontwikkelde, welke boeken ik las en over welke dingen ik sprak, werden ze bang en begon ik ze steeds minder te zien.
Ik kan me een keer herinneren dat we op mijn slaapkamer met mijn broer en enkele vrienden de Tarot Kaarten lazen. Toen de kaart van de dood werd omgedraaid verpletterde met een klap plotseling een glazen boekenplank. Later realiseerden we ons dat het geknapt was door de hitte van een kaars die eronder stond, maar door de timing werden mijn vrienden echt angstig en beschouwden het als een slecht teken. En plotseling was ik eenzaam…. héél erg eenzaam!

In die tijd was ik werkeloos en dus had ik al veel vrije tijd maar ik had tenminste nog mijn vrienden die ik 's avonds en in het weekeind zag. Maar nu was ik zelfs in de avonduren en in het weekeind alleen. Ik dacht bij mezelf: "Goed, ik zal mezelf verzwelgen in het vergaren van meer kennis van het occulte en verkrijgen van meer macht." Gedurende enige tijd heb ik me erg ingelaten met deze activiteit en bestelde steeds meer boeken per post. De boeken die ik kocht werden steeds duisterder toen het verlangen naar macht doorging.

Hekserij

Elke nacht en soms ook gedurende de dag was ik bezig met hekserij op mijn slaapkamer, iets waarvan mijn ouders zich nog steeds niet bewust waren.. Maar ik denk wel dat ze vermoedden dat ik ergens mee bezig was vanwege mijn geheimzinnigheid en de vele vreemde pakketjes die werden bezorgd. In deze pakketjes zaten occulte toebehoren besteld bij occulte leveranciers.

Oude vriendin

Uiteindelijk werd ik aangemoedigd opnieuw kennis te maken met een oude vriendin. Dit gebeurde toen er zomaar op een avond op de deur werd geklopt. Er stonden twee meisjes aan de deur die me vaag bekend voorkwamen. Ze legden me uit dat ze familie waren van Jane, een oude vriendin van me. Ze vertelden me dat ze waren gekomen omdat Jane was opgenomen in een plaatselijk psychiatrisch ziekenhuis en naar mij vroeg. Ik vond dat het enig fatsoenlijke dat ik kon doen was haar op te zoeken, iets wat ik enkele dagen daarna deed.

Toen ik in het ziekenhuis kwam was Jane zeer afwezig en zenuwachtig. Ze was een klein maar mooi meisje met een opvallend feeëriek uiterlijk en lang zwart haar. Ze was net als ik aangetrokken door de Gothic-style kleding en droeg veel zwart. Van een bezoekje per week ging ik meer en meer. Ze leek er door mijn bezoekjes op vooruit te gaan en was steeds minder afwezig. Ik voelde het alsof ik een soort missie had om haar te helpen weer gezond te worden. Het viel me in die tijd niet op maar ze was eigenlijk heel erg manipulerend en veeleisend.

Op een dag kreeg ik het bericht dat ze was ontslagen uit het ziekenhuis vanwege haar ongecontroleerd gewelddadig gedrag. Ze had een bewaker in elkaar geslagen, iets dat ze voordien klaarblijkelijk al meerdere malen had gedaan en dit was haar laatste kans.

Na Jane's ontslag uit het ziekenhuis begon voor ons een nieuw hoofdstuk in ons leven. Ze ging weer bij haar ouders in huis wonen en ik ging nog meer tijd aan haar geven. Ik zag steeds minder van mijn familie in die tijd en was eigenlijk iedere dag met Jane samen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat ik ook regelmatig bij haar thuis overnachtte.

Een jonge man die zo veel tijd doorbrengt met een jonge vrouw: dat zou natuurlijk niet eens zo ongewoon klinken als het twee verliefden waren. Maar we waren geen verliefden. Zij wilde gewoon iemand die haar vriend was en die voor haar wilde zorgen.

Tegen die tijd begon ik er moe van te worden om zoveel tijd met haar op te trekken en miste ik ook mijn ouders. Ik wilde niet dat onze vriendschap zou eindigen, maar alleen dat we elkaar iets minder vaak zouden zien. Toen ik dit aan haar te kennen gaf was ze van streek en voelde ze zich afgewezen.

Uiteindelijk, naarmate de tijd verstreek, voelde ik me meer en meer een gevangene. Haar gedrag was ook veranderd. Ze werd steeds zekerder en overheersend tot op het punt waarop ze alles beheerste wat ik deed. En bij deze sterke beheersende persoonlijkheid kwam nog dat ze me aanmoedigde in mijn interesse in het occulte. We hielden we samen toverzittingen. Plotseling bleek ook tot mijn verassing, dat zij een expert was in deze zaken.

Ze maakte er bovendien een belangrijk punt van om haar ouders te laten merken dat ik me ook interesseerde voor deze zaken. Ik kon aardig goed met Jane's ouders opschieten en ze leken te denken dat ik goed was voor haar. Maar toch, dit alles stond plots op het punt te veranderen. Omdat ze mij vertrouwden hadden ze het gevoel dat ze me de verantwoording konden geven over het huis en de zorg voor Jane, terwijl zij een weekje op vakantie zouden gaan.

De stem van een geest

De avond nadat ze waren vertrokken voor hun vakantie waren Jane en ik in de keuken. Ze gedroeg zich de hele dag al vreemd maar ik weet dit aan haar geestelijke problemen. Maar niets had me kunnen voorbereiden op wat toen stond te gebeuren. Plotseling sprong ze op en begon zenuwachtig heen en weer te lopen, al doende wat imitaties leken te zijn. Omdat ik dacht dat het haar manier was om een grap te maken lachte ik erom. Maar ze bleef bezig met dit gedrag totdat het geen grap meer was en ik er niet meer om kon lachen.

Er kwam een punt waarop ze naar me keek en ik duidelijk kon zien dat ik niet meer tegen dezelfde persoon sprak. Zij sprak met een mannelijke stem en haar hele persoonlijkheid was compleet veranderd. De stem beweerde die van een geest te zijn die haar bezet hield vanaf het begin van haar vroege kindsheid. Hij dreigde me opdat ik zou zwijgen over zijn bestaan en zei dat hij anders mij, mijn moeder, mijn vader en mijn broer te vermoorden. Ik was echt doodsbang en  impulsief wilde ik wegrennen uit dit huis en teruggaan naar mijn ouderlijk huis, maar ik had op dat moment geen schoenen.

Vanwege de bedreigingen en omdat ik op dat moment geen schoenen droeg, had ik het gevoel dat er geen alternatief was dan te blijven en met de geest te praten. Uiteindelijk werd ik meer ontspannen en raakte gewend aan deze nieuwe, maar ongewone, situatie. We spraken de hele nacht door totdat het licht tussen de gordijnen door begon te kruipen en ik de vogels buiten hoorde zingen.

De geest verklaarde dat de reden voor Jane's geestelijke problemen zijn aanwezigheid was, maar hij openbaarde ook dat de tijd was gekomen haar te verlaten. Voordat hij vertrok zei hij dat ik Jane nooit aan haar lot mocht overlaten omdat ik was "verkozen" om voor haar te zorgen.

Hierna ging Jane liggen op de sofa, sloot haar ogen en sprong toen vol energie overeind. Ze gedroeg zich alsof ze zich niets kon herinneren van de gebeurtenissen in de afgelopen nacht. Daarentegen was ik uitgeput, geestelijk maar ook lichamelijk.

Meer en meer geesten

De volgende dag leek Jane helemaal in orde. Er gebeurde niets ongewoons tot laat in de namiddag. Toen we in de woonkamer van haar ouderlijk huis zaten keek ze me plotseling aan, haar gezicht was anders en een bekende stem sprak. Ik zei: "Ik dacht dat je weg was gegaan". 'Ik loog' antwoordde de stem.

In de loop van de week stelden meer en meer geesten zichzelf aan mij voor. Sommigen waren vreemd en mysterieus, sommigen waren sterk en intimiderend en weer anderen waren zelfs bij tijd en wijle humoristisch. Bijna ieder karakter onder de zon bleek tevoorschijn te komen.

Perverse verzoeken

Evenwel tot op de laatste dag van de week dat we het huis voor ons alleen hadden, was geen van de geesten gewelddadig van aard geweest. Slechts een paar uur voor de terugkomst van Jane's ouders van hun vakantie veranderde dit echter. In tegenstelling tot Jane's afwijzende houding ten opzichte van een lichamelijke jongen-en-meisje-verhouding manifesteerde een specifieke geest zich door mij aan te moedigen me in te laten met de meest perverse seksuele handelingen. Terugkijkend moet ik zeggen dat ik niet de kuisheid in eigen persoon was, maar met de handelingen waartoe deze geest me wilde aanzetten kon ik echt niet doorgaan.

Gewelddadige geest

Na het weigeren van de hardnekkige verzoeken van deze geest wachtte ik in volslagen angst af, toen een nieuwe persoonlijkheid zich door Jane manifesteerde op een manier alsof hij opstond vanuit het diepste binnenste van Jane, daarbij de eerdere immorele geest aan de kant zettend. Ik denk dat ik tot op dat moment enigermate gewend was geraakt aan de verschillende geesten die door haar spraken. Maar niets had me kunnen voorbereiden op de plotseling verschijnende persoonlijkheid die zich op dat moment manifesteerde.

Ze sprong op en schreeuwde met haar luidste stem en met schuim op haar mond. Ik was mijn hele leven nog nooit zo bang geweest als op dat moment. Met het kleine beetje resterend geloof in God en bekend met films als "The Exorcist" greep ik naar een kruis, dat in de buurt naast een kopje lag, en hield dat omhoog voor haar gezicht. (Haar ouders waren gemiddelde Rooms Katholieken) Tot mijn ontsteltenis had deze poging mezelf te verdedigen geen enkel effect. Na me aangevallen te hebben rende ze, alles kapot slaand, door het hele huis.

In de volgende fase nam haar gedrag een vreemde en angstwekkende dimensie aan. Ze begon rond te rennen in kasten en te giechelen op een manier dat de rillingen me over de rug liepen. Op dit moment was ik op een punt waarop ik het gevoel had een complete zenuwinstorting te krijgen, ik kon nauwelijks geloven dat dit soort dingen met me gebeurden.

Jane's ouders

Zo snel als hij gekomen was verdween deze gewelddadige geest ook weer en nam een wat meer rustige geest het over en deze adviseerde me het huis een beetje op te ruimen voordat de ouders van Jane terug zouden komen. Deze geest voorspelde dat haar ouders binnen een paar minuten zouden arriveren. Razendsnel probeerden we het huis schoon te maken en op te ruimen maar het was te laat. Als voorspeld en tot mijn verbazing kwamen Jane's ouders enkele minuten later thuis.

En zoals te verwachten was waren ze razend. Ze waren zo goed voor me geweest en het speet me verschrikkelijk voor hen om thuis te komen van een vakantie in een huis dat zo'n puinhoop was. Naast hun boosheid kon ik zien dat ze diep gekwetst waren en ook teleurgesteld in mij. Ze hadden me vertrouwd en me hun huis en hun dochter toevertrouwd. Ik voelde het alsof ik hen verraden had.

En alsof de huidige situatie nog niet erg genoeg was gaf Jane hen te kennen dat ik het was geweest die haar op de verkeerde weg had gebracht! Ook bleef ze bij hen de nadruk leggen op mijn ongezonde interesse voor het occulte. Wonder boven wonder kalmeerden haar ouders uiteindelijk en mochten we bij hen blijven, hoewel mijn relatie met hen nooit meer werd zoals die was geweest. Maar er was niets wat ik kon zeggen over wat er werkelijk aan de hand was. De woorden van een van de geesten die met mij gesproken had gedurende de gebeurtenissen van de afgelopen week bleven door mijn hoofd gaan: "Doe toch gen moeite iemand te vertellen wat er werkelijk aan de hand is, want wie gelooft er nu zo'n verhaal?"

Ondanks het feit dat we mochten blijven wonen in hun huis waren we niet welkom, iets dat natuurlijk goed te begrijpen is. We werden beiden achterdochtig gevolgd en Jane bleek ervan te genieten hen te kwellen met grootspraak over "zijn boze occulte krachten". Haar ouders bleven me maar zeggen terug te gaan naar mijn eigen huis; iets dat ik (wisten ze dat maar) niets liever dan wat ook in de wereld zou hebben gedaan.

Wandelingen in de stad

Niet welkom in haar ouders huis, met uitzondering om daar te eten en te slapen, brachten we de meeste tijd door met wandelen door het plaatselijk stadscentrum. De ene na de andere geest openbaarde zich aan mij gedurende deze wandelingen door de straten. Ze speelden allerlei gedachtespelletjes met me en constant werd ik op velerlei manieren getest.

Jane had me ervan overtuigd dat er twee groepen mensen in de stad woonden. Een groep was tegen ons en een groep was voor ons. Het was ongelooflijk; Jane stapte op mensen in de stad af die ik nog nooit eerder had ontmoet en die precies leken te weten waarmee ze bezig was. Bij een gelegenheid stapte ze op een man af en hij zei tegen haar: "Hoe gaat het met 'het werk' Jane?" waarna ze beiden diep en indringend naar mij keken. Ze legde hem uit: "Hij staat aan onze kant".

Bij een andere gelegenheid liep er een man achter ons en zei ze: "Die man is tegen ons, hij is onze vijand". Hierna zei ze: "Ik zal proberen van hem af te komen". Toen tilde ze haar arm op en strekte hem voor zich uit op schouderhoogte en bewoog haar vinger in een draaiende beweging. Tot mijn verbazing stopte de man abrupt midden op straat, draaide zich om en liep in tegengestelde richting weg.

Horoscoop

Er gebeurden veel bovennatuurlijke dingen gedurende deze periode. Tijdens een gesprek op haar slaapkamer gebeurde het eens dat er vele flitslichten verschenen bij haar gordijnen. Bij een andere gelegenheid stonden we bij haar ouderlijk huis terwijl Jane met haar ouders onderhandelde om binnen te mogen (we mochten namelijk alleen binnen om te eten en om te slapen en het was nu niet de tijd daarvoor). We kwamen echter niet verder dan de toestemming om aan het tuinhek te staan om een kop thee te drinken en de dagbladen te lezen.

Zoals ik dat gewoonlijk altijd deed ging ik meteen lezen op de pagina met de horoscopen, en was verbaasd te ontdekken dat alles wat er met mij gebeurde overeenstemde met hetgeen er bij mijn horoscoop voor die dag beschreven stond. Ik kan me de precieze bewoordingen niet meer herinneren, maar het kwam erop neer dat ik onder de invloed zou komen van een zeer krachtig iemand en niet in staat zou zijn me tegen deze persoon en invloed te verzetten.

Op gelijke wijze was Jane's horoscoop even relevant voor wat haar overkwam, omdat hij sprak over volledige controle over iedere situatie en de macht om iedereen ondergeschikt te maken die ze wilde. Hoewel deze omschrijvingen verbluffend precies waren, realiseerde ik me voor het eerst dat horoscopen waren verbonden aan donkere spirituele krachten en machten van het kwaad.

Geluid uit de boom

Op een avond toen we stonden te wachten om binnengelaten te worden om te overnachten, stonden we onder een paar bomen bij hen in de straat. Ze keek omhoog in een van de bomen en met een angstaanjagende stem schreeuwde ze dat er iets in de boom was dat ons kwaad wilde doen. We begonnen beiden te rennen en terwijl we dat deden hoorden we een bloedstollend geluid zoals ik nog nooit tevoren ooit had gehoord. Er bestaan geen adequate woorden om te omschrijven wat ik hoorde maar het kwam luid en duidelijk uit de boom waarnaar zij gekeken had en ik kon duidelijk genoeg in de boom kijken om te zien dat er geen persoon in de boom zat die dit geluid zou hebben kunnen maken. Er was gewoon niemand en toch was er heel duidelijk dit angstaanjagend geluid.

Toen we zo renden kon ik een glimp opvangen van haar triomfantelijk kijkend gezicht vanwege de panische angst die in mijn gelaatsuitdrukking zichtbaar moet zijn geweest. Achteraf gezien begrijp ik dat al deze dingen - de bovennatuurlijke gebeurtenissen, de testen die ze uitvoerde en de dingen die ze zei - allemaal bedoeld waren om me geestelijk af te breken.

Gewelddadige aanval

In weerwil van de lange lijdensweg van Jane's ouders werd alles hen op een gegeven moment gewoon teveel. Uiteindelijk werden we gedwongen te vertrekken en vonden we een zitslaapkamer in een aan zee gelegen vakantieoord in de plaats New Brighton. Zowel de zitslaapkamer als het vakantieoord waren zeer onplezierig. Drugsverslaafden zaten overal. Sommige van de mensen die in de zitslaapkamer verbleven leken echter nog enigszins o.k., maar wanneer een van hen probeerde contact met ons te leggen, reageerde Jane zeer fel en hield hen op meters afstand.

Het was hier in deze zitslaapkamer dat de meest gewelddadige aanvallen op mij plaatsvonden. Ik werd in het gezicht geslagen en de verschillende geesten die vanuit haar spraken leken nooit te stoppen met me te folteren. Zelfs gedurende de nacht gingen deze geesten door met hun meedogenloze aanval op mij waardoor ik vele nachten slapeloos doorbracht. Ik was geworden tot een schuifelende zombie en woog ten slotte nog maar ongeveer 47,5 kilo.

In tegenstelling tot mijn achteruitgang bloeide Jane steeds meer op en werd sterker en sterker. Soms als ik mensen over deze dingen vertel dan komen er opmerkingen zoals "Maar je bent toch een man of niet? Waarom ben je niet bij haar opgestapt en hebt haar de rug toegekeerd?". Maar mensen die zoiets zeggen begrijpen niet, en hebben nooit ervaren, hoe sterk de kracht is van geestelijke controle als die over je wordt uitgeoefend.

Liegen tegen mijn ouders

Gedurende onze tijd in New Brighton gaf Jane me zo nu en dan toestemming mijn ouders bij speciale gelegenheden te bezoeken. Terugkijkend: ze stond dit waarschijnlijk alleen maar toe omdat we op die momenten zonder geld kwamen te zitten en ze wist dat mijn moeder me naar alle waarschijnlijkheid wel wat geld zou geven. Maar iedere keer als we gingen zorgde ze er wel voor dat ze me van tevoren duidelijk maakte wat ik hen mocht zeggen en wat niet. Ze verzon een verhaal voor me dat ik mijn ouders moest vertellen over hoe ik aan de blauwe plekken in mijn gezicht kwam. Ik moest hen vertellen dat ik in elkaar was geslagen door een stelletje skinheads. Mijn moeder leek het verhaal te slikken maar ik bespeurde iets dat mijn vader het verdacht vond.

De eerste keer dat ze me weer toestond mijn ouders te bezoeken waren ze geschokt over mijn conditie. Ik vertelde hen mijn zorgvuldig gerepeteerde verhaal, terwijl Jane, die dichtbij ons zat, nauwlettend luisterde. Voor de eerste keer in maanden brak ik in tranen uit op de schouders van mijn moeder. Mijn vader had op dat moment, zonder dat ik dat wist, een glimp van Jane's gezichtsuitdrukking opgevangen toen ze naar ons keek. Hij zei dat hij had gezien dat ze heel eventjes glimlachend, met een sinistere uitdrukking van tevredenheid op haar gezicht, toekeek hoe mijn moeder en ik huilden.

Vader zoekt hulp

Toen we weggingen zei mijn vader dat hij mijn kamer had doorzocht en een rovershol vol met occulte boeken en andere aanverwante artikelen had gevonden. Ik had veel occulte boeken en veel van de wat acceptabeler soort had ik niet verborgen maar op een boekenplank staan. Desalniettemin had mijn vader in zijn zoektocht op mijn kamer de meer sinistere boeken tevoorschijn gehaald, en als resultaat van deze ontdekkingen en zijn verdenkingen ten opzichte van Jane was hij naar een plaatselijke Anglicaanse voorganger gegaan en had hem alles wat hij wist verteld. De voorganger vertelde hem dat hij en zijn gemeente zouden bidden voor mij, en dat als hij verder zou kunnen helpen, hij beschikbaar zou zijn. Mijn vader bad ook voor me. Ondanks dat hij geen christen is voelde hij dat bidden tot God het enige was dat hij kon doen.

Mijn broer Kevin

Ook in deze tijd was mijn broer Kevin, in tegenstelling tot ik in mijn situatie, een wedergeboren christen geworden. Hij was naar het huis van een lokale drugsdealer gegaan om wat cannabis te kopen. En terwijl hij daar was kwam een broer van de dealer, die wel christen was, de kamer binnen. Hij vertelde Kevin zich niet in te laten met drugs en vertelde hem het evangelie. En ongelooflijk, mijn broer aanvaardde meteen wat hem werd verteld, hij bekeerde zich van zijn zonden en stelde zijn geloof op Christus.

KerkNet als mijn vader begreep Kevin niet wat er in mijn leven aan de hand was maar hij wist wel dat ik in moeilijkheden zat. En als resultaat van zijn bezorgdheid begonnen hij en een groep christenen van een andere plaatselijke Evangelische Gemeente voor mij tot God te bidden. God raakte betrokken in de situatie. Tijdens het volgende bezoek aan mijn ouders werden deze vele gebeden verhoord.

Ontmaskerd door mijn vader

We waren oorspronkelijk niet van plan naar mijn ouderlijk huis te gaan maar waren juist vertrokken bij Jane's ouders en op weg naar een nachtclub in Liverpool. Toen we het treinstation naderden waar mijn ouders vlak in de buurt wonen, kreeg ik het op de een of andere manier voor elkaar om genoeg energie en moed op te brengen haar te vragen mijn ouders te bezoeken voordat we naar de nachtclub zouden gaan. Tot mijn verbazing ging ze akkoord (ofschoon met enige tegenzin).

Na de gewoonlijke dreigementen om hen niet te vertellen wat er werkelijk aan de hand was kwamen we aan. Jane was boven op mijn kamer toen mijn vader me heel discreet mee de keuken inloodste. Hij vroeg me weer wat er aan de hand was, waarop ik weer met de woorden die Jane voor me bereid had antwoordde. Hij zei dat hij me niet geloofde en plotseling gooide hij een stapel van mijn occulte boeken op een stoel en zei "leg dat dan maar eens uit!". Ik was sprakeloos.

Hij verbaasde me nog meer door te zeggen: "Ik weet wie hier achter steekt, het is de duivel nietwaar? Hij is degene die je leven kapot maakt en dat meisje is zijn bondgenote". Ik was werkelijk totaal geschokt door deze woorden. Het was niet alleen de eerste keer dat iemand zo'n verband legde, maar om het van mijn vader, een man die nooit sprak over zulke dingen, te horen, was een totale verrassing.

De schok van zijn woorden zorgde ervoor dat ik in elkaar stortte, en het enige dat ik kon zeggen was: "Vader je weet niet waar je jezelf mee inlaat". Hij legde me uit dat hij in contact stond met een plaatselijke voorganger en dat hij en zijn team bereid waren me te helpen. Hij zei me naar boven te gaan en haar bezig te houden terwijl hij de voorganger ging bellen om hem en zijn team naar huis te halen. Hij rende uit huis om de telefoon in een naburige winkel te gebruiken, en ik ging naar boven met een hart dat in mij bonkte als een grote trommel, ervan overtuigd dat Jane door zou hebben dat er iets was gebeurd.

Tot mijn verbazing was ze zich niet bewust van het gesprek dat ik zojuist gehad had en de gebeurtenissen die zich bijgevolg aan het ontwikkelen waren. Toen ik mijn slaapkamer binnenkwam stond ze voor een manshoge spiegel te dansen op de muziek van een gothic rockgroep. Ik was vervuld met angst en zorgen, omdat ik me afvroeg wat er de komende minuten zou gaan gebeuren.

Gebedsteam

Tenslotte keek ik uit het raam en zag mijn vader terugkomen bij de tuinpoort met een groep mannen en een vrouw. Ik zei "Jane mijn vader komt terug met enkele mensen!". Onmiddellijk was ze op haar hoede. Maar ik had de woorden nog niet uitgesproken of ze kwamen de kamer binnen voorafgegaan door mijn vader die schreeuwde, naar Jane wijzend: "Dat is ze, dat is de duivelse vrouw!". Een van de mannen zei tegen me: "Jij gaat naar een andere kamer en jij (wijzend naar Jane), jij blijft hier".

Ik ging naar mijn broers kamer, samen met mijn vader en mijn moeder, en liet Jane achter bij de groep mensen van de kerk. Toch was ik nog steeds heel heel erg bang op dat moment. Ik had het gevoel dat God geen partij was voor Jane's krachten. Elke keer als ik het onderwerp God ter sprake bracht in de tijd dat ik met haar samen was, veranderde zij van onderwerp of liet ze God zwak en krachteloos lijken.

Met mijn oudersIk ging op het bed van mijn broer zitten, met mijn vader en moeder elk aan een kant van mij, en bad het enige gebed dat ik nog kende op dat moment, het Onze Vader, of althans wat ik er nog van wist sinds mijn schooltijd. Zelfs al waren alle woorden van mijn gebed nogal verward, ik keek omhoog door het raam naar de hemel en bad met elke vezel van mijn lichaam en ziel "God help me!"

Toen gebeurde er iets ongelooflijks. Het was vroeg in de avond op dat moment en de lucht buiten was bewolkt en donker, maar toen ik bad braken de wolken uit elkaar en het zonlicht brak erdoor. Een perfecte bundel zonlicht scheen naar beneden en vulde de kamer met licht. Mijn vader zei: "Kijk, Hij heeft je gehoord!" Voor het eerst sinds al die verschrikkelijke gebeurtenissen begonnen in mijn leven had ik weer hoop. Ik wist dat God me had gehoord en dat Hij zich bemoeide met mijn situatie. We huilden met z'n drieën en Gods aanwezigheid vulde de kamer.

In tegenstelling tot wat er in mijn kamer gebeurde, kon ik de stemmen horen van al de geesten die me al die tijd gekweld hadden en hoe zij nu gekweld werden. De gillen en de schreeuwen waren oorverdovend. Uiteindelijk ging ik de kamer binnen waar Jane was. Jane was omringd door mensen van de kerk die voor haar stonden te bidden. Tranen liepen langs haar gezicht en ze keek me aan en zei: "Vince, ik kan gekwelde gezichten zien, brandend".

Uiteindelijk werd besloten Jane naar haar ouderlijk huis te brengen, hoewel ze niet gemakkelijk meeging. Ze bleef almaar doorgaan over een soort van "zaligmaking" en schreeuwde tegen de mensen van de kerk "Jullie begrijpen niet wat jullie doen! Jullie vernielen alles!"

Terwijl ze dit alles zei was mijn vader naar zijn gereedschapskist gelopen en had zijn beitel gehaald. Hij kwam ons boven aan de trap tegen, zijn gezicht was vuurrood en hij schreeuwde naar Jane kijkend: "Ik sla deze beitel tot in je hart". De mensen van de kerk probeerden hem te weerhouden maar in zijn woede bedreigde hij ook hen. Het kwam alleen doordat ik hem smeekte te stoppen, dat ik hem kon overhalen van gedachten te veranderen.
Ik ben er tot op heden van overtuigd dat hij haar had vermoord als ik hem niet had kunnen overhalen te stoppen. Ik denk dat de gebeurtenissen van de laatste weken hem gewoon teveel waren geworden, en vanuit zijn woede tegenover Jane en zijn liefde voor mij als zijn zoon, sloeg hij door.

Jane weggevoerd

Ten laatste werd Jane uit huis geleid. Ze verliet me heel tegenstribbelend, schoppend en schreeuwend over straat, terwijl ze naar de auto van de voorganger werd gesleept. Ze smeekte me en ze gebruikte alle manipulerende dingen die ze maar kon bedenken om me over te halen bij haar te blijven. De commotie was zo groot dat de verbaasde omwonende buren naar buiten kwamen om te kijken wat al dat lawaai te betekenen had, en enkele in verlegenheid gebrachte agenten arriveerden om verhalen te horen over duivelse bezetenheid en betrokkenheid in occulte zaken. Ze waren zichtbaar geschokt.

Toen Jane tenslotte weg was voelde ik me opgelucht maar nog steeds angstig. Ik had weken van geestelijke beïnvloeding doorgemaakt die me vertelde dat mij en mijn familie ongelukken zouden overkomen als ik ooit zou openbaren wat er werkelijk gebeurde. Die nacht sliep ik op de sofa voor in de woonkamer terwijl mijn vader over mij waakte.

Overwinningslied

De volgende dag was zondag en mijn broer Kevin ging naar de dienst in de Evangelische Gemeente waarbij hij zich had gevoegd, The Wirral Christian Centre. De volgende dag brak aan en ik kon niet snel genoeg naar de kerk komen. The Wirral Christian Centre is een bloeiende kerk die, toen ik ze voor het eerst bezocht, een grootte had van ongeveer vierhonderd zielen.

Toen ik de kerk binnenwandelde was het eerste lied dat ik hoorde het lied "Thank you Lord for the Victory", dat een lied is over de overwinning van Jezus Christus over Satan en al zijn duistere machten. Een deel van het lied is als volgt: "Er is geen keten die U niet kunt breken Heer, er is geen demon die U in de weg kan blijven staan, Heer, er is geen vorstendom, kracht noch autoriteit die niet onder de voeten van God is gebracht ". Het was alsof iemand wist dat ik zou komen en dat lied speciaal voor mij had geschreven.

Ook ik een zondaar

Hoewel ik altijd had geloofd in God, was ik verward over wat het betekende om een Christen te zijn. Zelfs ondanks dat ik betrokken was in het occulte had ik altijd het idee, zoals veel mensen tegenwoordig, dat ik over het algemeen een "goed mens" was. Ik had nooit iemand vermoord, of een oude vrouw in elkaar geslagen, of een gewapende roofoverval gepleegd. Daarom had ik het gevoel dat ik goede kansen had bij God. Telkens als ik iets deed dat "goed" was had ik het gevoel dat God moet hebben toegezien en me punten moet hebben toegekend, die op enige manier de slechte dingen die ik deed zouden oplossen en dat ik uiteindelijk toch naar de hemel zou gaan als ik zou sterven.

Nadat de dienst was geëindigd nam een van de leiders van toen van de kerk me apart en legde me uit dat ieder van ons van nature een zondaar is en dat deze zonde ons scheidde van God. Jezus Christus kwam als enige perfecte mens om de gevallen mensheid terug te leiden naar een volwaardige relatie met God, door Zijn offer aan het kruis, zodat, wanneer mensen zich bekeren van hun zonde en hun geloof in Hem stellen, zij een nieuw leven beginnen en zekerheid mogen hebben van eeuwig leven (bijbel: 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 13).

Bekering en een gevoel van liefde

Toen ik sprak met deze goede vriend begon het tot me door te dringen dat ik inderdaad een zondaar ben. Ik wist dat ik verschrikkelijke dingen had gedaan in het verleden en dat mijn denken vol van zondige gedachten was.
Ik herhaalde een simpel gebed van geloof en overgave aan God en Jezus Christus en beleed mijn zonden en vroeg Hem de Heer van mijn leven te worden.. Er werd bij me op aangedrongen dit gebed met heel mijn hart te bidden en dat deed ik met iedere vezel van mijn hele wezen.

Niemand vertelde me ook maar iets te verwachten van zo'n gebed en ik was dan ook in het geheel niet voorbereid op wat er stond te gebeuren. Ik opende mijn ogen en zei "Ik heb het gevoel alsof ik heb gevonden waarnaar ik mijn hele leven al op zoek was!" Ik realiseerde me dat al die dingen waarmee ik me had ingelaten zoals occultisme, de muziek waarnaar ik luisterde, enzovoorts, een zoektocht op de verkeerde plaatsen was die me bijna tot algehele ondergang had geleid.

Ik ervoer zo'n sensationeel gevoel van liefde en rust, dat ik nog nooit de goede woorden heb gevonden om het te echt goed te omschrijven. Alles wat ik kan zeggen is dat ik liefde voelde, en er is geen twijfel mogelijk, het was liefde in zijn meest pure vorm en ik wist dat ik was gered.

Verwarring

Alles leek goed te gaan gedurende enige tijd en ik begon me weer thuis te voelen in mijn nieuwe leven. Jane probeerde nog steeds weer contact met mij te krijgen en stuurde me brieven waarop ik echter nooit heb gereageerd. Alle brieven waren een en al manipulerende taal en pogingen om me weer onder haar controle te krijgen.

Uiteindelijk leek mijn nieuwe geestelijke leven weer totaal verkeerd te lopen, ik begon plotseling vreselijke visioenen te zien, hoorde verschrikkelijke kwellende stemmen en ik voelde totaal verward van binnen. Het voelde alsof ik tenslotte volslagen gek werd, of dat ik iets verkeerds gedaan had tegen God en door hem nu gestraft werd. Niemand in de gemeente leek me echt te begrijpen en ik voelde me helemaal alleen en verlaten. Veel bovennatuurlijk dingen gebeurden er in deze periode, het is gewoon teveel om op te noemen.

Stapsgewijze bevrijding

Mijn eerste bevrijding van deze gebondenheid gebeurde enkele maanden later. Ik stond vooraan in de kerk, waar met me gebeden werd vanwege een enorme hoofdpijn, toen ik plotseling op de grond viel (totaal verrassend voor de man die met me bad), en begon te schreeuwen met een andere stem. Mensen in de kerk die hiervan getuige waren, verklaarden later dat ik over de grond gekropen was als een slang. Op dit moment had de gemeente een vaste kern van 450 à 500 zielen. Sommige van die mensen zijn tot op heden nog steeds in de gemeente en herinneren zich dit gebeuren nog goed.

De predikant, de eerwaarde Paul Epton, kwam bij me en begon de geest te bestraffen in de naam van Jezus Christus. Binnen in mij kon ik twee persoonlijkheden met elkaar voelen strijden, mijn eigen en de geest die greep op mij had en die waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de moeilijkheden die ik ervoer in mijn nieuwe christelijke levenswandel. De geest dreef de spot met de predikant en lachte hem uit met zijn hardste stem. Op de een of andere manier kon ik zijn arrogantie en spotternij voelen.

Maar toen de predikant alsmaar doorging met het noemen van de naam van Jezus Christus kon ik zijn ergernis voelen. Het lachen stopte en het ging over in extreme kwaadheid. Ik kan me zijn gevoel van uiterste razernij over wat deze broeder zei nog goed herinneren. Ik begrijp dat sommige christenen geloven dat het onmogelijk is dat christenen bezeten zijn door een demon, maar er was voor mij geen twijfel mogelijk dat ik mijn leven aan Christus gegeven had en vanaf dat moment echt een wedergeboren gelovige was geworden. Of er al dan niet demonen in me waren is een zaak van nadere theologische discussie, maar ik weet zeker dat ze er waren en dat ze me het leven ondraaglijk maakten.

Onderwijl ervoer ik voor de gemeente uiteindelijk mijn bevrijding en leek ik weer mezelf te zijn. Ondanks dat gebeurden gelijksoortige dingen nog een paar keer gedurende een periode van enkele jaren. Maar iedere keer volgde er een of andere soort van bevrijding. Ik voelde me steeds vrijer worden.

Naarmate de jaren voortschreden ervoer ik dat God me meer en meer genas en me hielp, hoewel niet zo dramatisch als zojuist omschreven. God genas en veranderde me in de loop van de jaren heel geleidelijk.

Mijn vrouw en kinderenUiteindelijk trouwde ik met Donna die ik in de Wirral Christian Centre had leren kennen. We hebben twee zonen, Nathaniël (7 jr.) en Edward (6 jr.).

DiplomaNa het behalen van mijn diploma aan het Regents Theological College in Nantwich, Cheshire, ging ik terug naar het Wirral Christian Centre, waar ik voor een korte periode ging dienen als assistent predikant.

Reachout Trust

Tegenwoordig ben ik regiodirecteur voor de christelijke liefdadigheidsorganisatie Reachout Trust, een organisatie die zich bezig houdt met de hulp aan hen die verstrikt zijn geraakt in de misleiding van het occulte en andere afgoderijen. Ik denk dat ik, omdat ik ook gevangen heb gezeten in zo'n verschrikkelijke misleiding, een speciaal inlevingsvermogen heb met hen die evenzo zijn misleid. Ik verlang er werkelijk naar dat mensen in zulke hulpgroepen tot een echte en levende relatie met Jezus Christus komen.

Vincent McCann

De naam "Jane" is om redenen van privacy niet de werkelijke naam van het meisje.

Keerpunt 2002. Vertaling: Peter Nissen. Redactie: Kees Langeveld. Foto's: privé-bezit Vincent McCann.


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net

U kunt een e-mail naar de persoon uit het verhaal sturen. Vermeld dan als onderwerp 'Reactie op je verhaal op Keerpunt'  en gebruik het volgende e-mailadres:

VSpotlight@aol.com (in het Engels)

Website van Vincent McCann: http://www.SpotlightMinistries.org.uk/


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden