Verslaafd aan seks

Tom Lomas was jarenlang verslaafd aan seks. Op een avond deed hij een wanhopig beroep op zijn Schepper om hem te bevrijden.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Tom Lomas
Op zijn vijftigste was Tom Lomas bijna veertig jaar lang een seksverslaafde. Het begon in zijn tienerjaren en deze verslaving bleef hem in zijn greep houden en werd sterker en sterker, ondanks een schitterende carrière als piloot bij de Amerikaanse luchtmacht die op zijn twintigste begon. Kort nadien huwde hij met Pat en uit dit huwelijk werden Chris, Tommy, Helen en Peggy geboren.

Wegens exhibitionisme kwam hij in 1967 in moeilijkheden en na een jaar psychiatrische behandeling kwam zijn carrière bij de luchtmacht bruusk tot een einde.

Terug in het burgerleven moest hij in het onderhoud van zijn familie van zes personen voorzien en bouwde hij door hard werken een succesvolle loopbaan op als verkoper. Na het bijwonen van een opwekkings-weekend legde hij zijn leven in Gods handen en werd aktief in zijn kerk en in de school van zijn kinderen. Maar, verborgen voor de buitenwereld, kreeg zijn verslaving meer en meer controle over zijn leven en beheerste ze zijn gedachten.

In 1984 liep zijn 23-jarig huwelijk stuk en Tom kwam terecht in een neerwaartse spiraal die hem in 1990 tot een zelfmoordpoging bracht. Hij had aanvaard dat zijn verslaving ongeneeslijk was en hij had al besloten tot een tweede zelfmoordpoging toen hij, op een late avond, wanhopig beroep deed op zijn Schepper om hem uit zijn gevangenschap te bevrijden.

Tom kreeg de boodschap dat hij het voorbeeld moest volgen van Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef zoals we dat kunnen lezen in Lukas 4 verzen 1-13. Hij had geen vragen; Tom wist wat hij zou doen. Tijdens die veertig dagen in de woestijn van zijn ziel werd Tom volledig bevrijd van zijn demon en bleef hij in alle vrijheid God dienen (op het moment van dit schrijven reeds meer dan zeven jaar).

lomas-boek.jpg (10563 bytes)Kort na zijn genezing werd Tom door zijn Bevrijder op het hart gelegd om "Bevrijd in 40 Dagen" te schrijven, zodat anderen, over de hele wereld, bevrijd zouden worden van alle soorten verslavingen, obsessies of zondige gewoonten. Dat was de wil van Degene die Tom Lomas bevrijdde.


Uit het Engels vertaald, met toestemming van Tom Lomas, door Stephan Soetewey, 1998.

Stephan Soetewey heeft ook het boekje "40 Days to Freedom" ("Bevrijd in 40 dagen") uit het Engels vertaald. Bij hem kun je een digitale versie van het boekje opvragen: bevrijd@ontmoeting.be Vermeld daarbij of je een PC- of MAC-tekstbestand wenst. Hij kan het bestand ook bezorgen in Acrobat-formaat (PDF), in Word voor Windows of in AppleWorks/ClarisWorks (voor Mac). Stephan: "Ruim driehonderd keer hebben we ondertussen een file van "Bevrijd in 40 Dagen" mogen doorsturen en we hebben er ook een aantal keer heel positieve en dankbare reakties op mogen ontvangen." (januari 2003).

Een Engelse versie van het boek is te vinden op Freedom Ministries, de website van Tom Lomas.

Keerpunt, 2003


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net

U kunt een e-mail naar de persoon uit het verhaal sturen. Vermeld dan als onderwerp 'Reactie op je verhaal op Keerpunt'  en gebruik het volgende e-mailadres:

In het Engels mailen naar freedom918@aol.com

Reacties zijn ook welkom bij Stephan Soetewey: stephan@ontmoeting.be.


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden