De man in het lange gewaad

In een droom ontmoet Lilis een vreemde man. Als hij haar vraagt hem te volgen, verandert haar leven drastisch.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Het was een gewone nacht voor Lilis, een jonge moslimvrouw op het eiland Ambon. Op een avond maakte ze aanstalten om naar bed te gaan. Het duurde niet lang voordat ze diep in slaap was en een droom had die haar leven voor altijd zou veranderen.

In haar droom maakte Iemand, gekleed in een lang gewaad, haar wakker en zei: "Lilis, dit is een Bijbel; als je Mij volgt, zul je gered worden!" Lilis volgde Hem door de verlaten straat. Het was donker en veel mensen sliepen nog. Lilis vroeg de Man in het gewaad: "Wie bent U?" Hij antwoordde: "Ik ben je Redder."

De Man hield stil bij de BethaniŽ Kerk en nodigde haar uit naar binnen te gaan om te bidden. Hij leidde haar vriendelijk doch resoluut naar een plaats om te bidden. Toen zei de Vreemdeling tegen haar: "Ik ben Jezus en als je in Mij gelooft, zul je gered worden!" Toen verdween Hij naar boven uit het gezicht. De mensen kwamen naar binnen en begonnen te bidden. Lilis deed mee tot de dominee ging preken over DaniŽl.

Woedend

Bij thuiskomst vroegen haar ouders haar waar ze geweest was. "Ik ben naar de kerk geweest," antwoordde ze onschuldig. Haar boze ouders noemden haar een afvallige. Lilis' vader ging door met haar te vragen wie haar op de 'verkeerde' weg gebracht had. "Het was de Heere Jezus," zei ze. Alleen al de naam 'Jezus' maakte haar ouders woedend. Haar vader smeet een motorhelm naar haar en vertrok met haar moeder naar Java.

Java

Iedere zondag gaat Lilis trouw naar de kerk. Haar ouders hebben haar gebeld en gesmeekt tot de islam terug te keren en zich te voegen bij het gezin op Java. "Heb je Jezus lief of ons?", vroegen ze haar. Maar Lilis bleef standvastig en was bereid om alles voor Jezus op te offeren. Hiermee was haar vervolging niet opgehouden. Ze vertrok naar Biak om daar bij een moslimneef te verblijven. Maar toen ze begon te bidden, gooide het gezin een steen naar haar en sloegen haar met een stuk hout. Lilis vertrok.

Ze ontmoette dominee David en vertelde hem over haar droom. Hij zei dat als ze haar geloof op de Heere Jezus zou stellen, ze gered zou worden.

Toen ging ze terug naar het huis van haar tante. Toen dit gezin haar vroeg waarom ze de 'salat' (=moslim gebeden) niet deed, antwoordde ze moedig: "Omdat ik mij bekeerd heb tot het christendom." Haar tante verscheurde Lilis' Bijbel en gebood haar te vertrekken.

Lilis verblijft nu bij christenen. Ze bidt vurig dat haar familie tot Christus zal komen.

Dienst in Indonesie

Keerpunt, 2001

Met toestemming overgenomen uit: Stem der Martelaren, feb 2001, uitgave van St. De Ondergrondse Kerk. Voor Keerpunt bewerkt door Wijnand Voogt.


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden