Het grote verschil

Reinier Hofman keek naar het TV-programma 'God verandert mensen', waarin mensen vertellen over een verandering in hun leven door Jezus Christus. "Ook ik gaf mijn leven in handen van Jezus, en ik ervaarde dezelfde opluchting, bevrijding en vrede waar zij over vertelden!"

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

In 1989 keek ik naar het TV-programma ‘God verandert mensen’. Daarin vertelden mensen van allerlei ‘kom-af’ over hun leven vóórdat en nádat ze hun leven in handen van Jezus Christus hadden gelegd. De echt levende Zoon van God, want op dat ‘cruciale’ moment - toen ze hun leven aan Hem gaven - ervaarden ze een opluchting en bevrijding van al de lasten en zorgen, waar ze zo mee worstelden. Er kwam zo’n vrede in hun hart en lichaam, dat ze gewoon wel ‘moesten’ toegeven dat Jezus leeft!!!

Zoals ze later zouden begrijpen, was het de aanwezigheid en het werk van ‘De Heilige Geest’, de Derde Persoon van de Drie-Ene-God (God de Vader, God de Zoon, Jezus, en God de Heilige Geest).

Verandering bij die mensen...

Vanaf dat moment werd hun leven op een zachtaardige, liefdevolle manier veranderd, zonder enig verlies van hun eigen vrije wil of persoonlijkheid, maar - in tegendeel - door het bevestigen van de persoon, die ze altijd al hadden willen zijn, maar niet konden zijn omdat ‘andere krachten’ sterker waren dan zijzelf… of omdat ze gewoon de verkeerde keuzes hadden gemaakt…

Van bovenaf en van binnenuit werd hun hart door de Heilige Geest gevuld met goede gedachten en gevoelens en (daardoor) met goede en waardevolle. En zij begonnen zich dienovereenkomstig te gedragen; ten opzichte van God, ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van hun medemens! God had Zijn goddelijke Liefde in hun hart uitgestort, zodat ze van Hem, van zichzelf en van hun medemensen konden gaan houden. (Precies zoals God dat van ieder mens vraagt, wat je kunt lezen in Zijn Boek, ‘Bijbel’ genaamd, te vinden in elke hotelkamer).

... en bij mij

Alles wat er gebeurde (en nog gebeurt) met de mensen naar wie ik die avond keek en luisterde, gebeurde (en gebeurt nog steeds) met mij. Ook ik gaf mijn leven in handen van Jezus, en ik ervaarde dezelfde opluchting, bevrijding en vrede waar zij over vertelden! Sinds die avond werd en wordt mijn leven langzaam maar zeker veranderd door de Heilige Geest, onder leiding van de levende Zoon van God, Jezus Christus.

Reinier Hofman

Keerpunt, 2002


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net

U kunt een e-mail naar de persoon uit het verhaal sturen. Vermeld dan als onderwerp 'Reactie op je verhaal op Keerpunt'  en gebruik het volgende e-mailadres:

rhofman.3@hccnet.nl


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden