"Vanavond niet!" zei een stem

David Hill miste bovennatuurlijke verschijnselen in de kerk. Hij ontwikkelde zich tot een medium en hing de vrijmetselarij aan. Toen hij een keer naar zijn wekelijkse séance ging, scheen een stem hem tegen te houden...

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Oor
Toen ik bij de R.A.F. zat deed ik mee aan de meeste kerkelijke evenementen en vond ze vaak nuttig, ook al kon ik niet verklaren waarom, want er scheen niet echt iets te gebeuren. Dit gebrek aan bovennatuurlijke verschijnselen hinderde me. Ik had vele keren gehoord dat Jezus beloofde:"....hij die in Mij gelooft zal ook de werken doen die ik doe; en grotere werken dan deze zal hij doen..."(Joh.14:12) De vraag dus: Waar zijn de wonderen?

Hoewel ik opgroeide met een in naam Christelijke achtergrond, en werd gedoopt in de Anglicaanse kerk, had ik heel weinig te maken met kerk of godsdienst. Toch deed ik belijdenis, vooral door aanmoediging van mijn peet-ouders. Na het minimale aantal lessen bijgewoond te hebben kwam ik bij de bisschop, die mij de handen oplegde en zijn zegen gaf, maar wat het ook was, er gebeurde niets. Ik herinner me nog dat ik erg terleurgesteld was toen ik niets speciaals voelde of zag.

Toch begon ik ondanks mijn ontevredenheid over de kerk meer diensten bij te wonen. Toen ik een paar jaar in dienst was woonde ik een demonstratie psychometrie bij waar gebeurtenissen plaats vonden die niet verklaard kunnen worden. Zo besloot ik het spiritisme te onderzoeken en ontwikkelde me tot een medium. Toen ik in 1945 terug keerde in de burgermaatschappij stuurde mijn predikant me naar de expert van het bisdom, die me aanmoedigde om mijn onderzoek voort te zetten.

Mijn ouders waren erg ongelukkig hiermee maar er gebeurden werkelijk dingen buiten de vijf normale zintuigen om, en ik was gefascineerd. In dat jaar was ik ook al betrokken bij spiritisme, vrijmetselarij en yoga oefeningen, werd ik vrij aktief in mijn plaatselijke kerk. Ik speelde op het orgel, gaf les op de zondagschool, en werd verkozen tot "Volkersvoogd", een ambt dat ik meer dan tien jaar bekleedde. Terug kijkend is het zeer verbazendwekkend dat ik niets tegenstrijdigs in deze verschillende aktiviteiten zag.

Toen, in het begin van 1964, toen ik naar mijn wekelijkse séance fietste, scheen een stem te zeggen:"VANAVOND NIET". De stem verrastte me, en wel zo erg, dat ik onmiddelijk naar huis terug ging en een vriend belde die dominee was in de Anglicaanse kerk. Hij nam zijn kans waar en gaf me er flinks van langs. Mijn manier van leven in het verleden overziend, zei hij dat mijn vooruitzichten voor de toekomst zeer slecht waren. Toen ik er eindelijk een woord tussen kreeg, vroeg ik: "Waarom heb je mij dit niet eerder verteld?" "Zou jij dan naar mij geluisterd hebben?" antwoordde hij en ik moest toegeven dat ik er geen aandacht aan besteed zou hebben. Pas zes maanden later hoorde ik waarom ik tegengehouden werd. Er was een plan geweest mij die avond een ultimatum voor te leggen; ofwel ik moest Jezus afzweren als de goddelijke Heer en Verlosser of ik moest de groep verlaten. Zij waren vast besloten om me niet langer neutraal te laten.

Pas op 12 februari 1967 kon ik volledig begrijpen wat er aan de hand was. Op die dag bad een man John Linden-Cook voor mij en ik werd bevrijd van spiritisme. In die tijd stond mijn gezin op het punt uiteen te vallen. Mijn vrouw had me laten weten dat ze van plan was om van me te scheiden zodra ze niet meer de zorg had voor onze twee zonen. Maar Jezus maakte zo'n enorm verschil in mijn leven, dat ze mij verzekerde, dat ze me niet zou verlaten als ik "veranderd" bleef.

Zo'n drie jaar later kreeg ook zij de relatie met God die ik had ervaren. Onmiddelijk werd zij gedoopt door de Heilige Geest, en sprak in "Andere Tongen". Helaas moest ik nog zes maanden wachten op die doop. Nu we allebei christenen waren, was er zo veel geluk om ons heen, dat het leven beter was, veel beter zelfs nog dan ons huwelijksreis.

Zachtjes leidde Jezus me uit de vrijmetselarij. In de vrijmetselarij beïnvloedt satan zowel de vrouw als haar man. Voor die tijd vonden Mary en ik het moeilijk om samen te bidden, maar vanaf dat moment hebben we samen gebeden, en Jezus tot de Heer van ons gezin gemaakt. Ik verkocht al mijn onderscheidingstekenen en verbrandde de rituele voorwerpen en certificaten. Kort daarna zei de Heer tegen me dat ik het geld aan de koper moest teruggeven. Sinds die tijd heb ik altijd aan "Bevrijde Metselaars" geadviseerd om de hele troep te verbranden! Ik verbrandde mijn yogalitaratuur, waarna ik een heerlijke bevrijding en vrede voelde.

Werkelijk, GOD IS GOED! Nadat ik uit eigen vrije wil zo diep in het occulte was gedoken, stak God door Zijn liefde Zijn hand uit en herstelde mijn relatie met Hem die ik in 1932 was aangegaan. "


David is nu gepensioneerd en is voorzitter van de afdeling Ipswich van de Internationale Gemeenschap van Volle Evangelie Zakenlieden.


Bron: Pentecost Gospel BBS

Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden