Redding van boven

Kim Dae-jung was president van Zuid-Korea van 1998-2003. Wegens zijn inspanningen voor vrede en democratie kreeg hij in 2000 de Nobelprijs voor de vrede. Bij die gelegenheid gaf hij een opmerkelijk getuigenis over een goddelijk ingrijpen tijdens zijn ontvoering.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Kim Dae-jungKim Dae-jung, zoon van een boer, werd in 1925 geboren in Korea, toen dit land onder Japanse overheersing stond. In 1945 werd Japan verslagen door de Geallieerden. Het noorden van Korea werd bezet door de Sowjet-Unie, het zuiden door de Verenigde Staten. In 1948 werd in de Amerikaanse zone de Republiek Korea ( ‘Zuid-Korea’) gesticht, waarvan Syngman Rhee de eerste president werd. Het noorden werd de communistische Democratische Koreaanse Volksrepubliek ( ‘Noord-Korea’), met als leider Kim Il Song. In 1950 probeerde Noord-Korea door een verrassingsaanval het land te herenigen. De legers van de VS kwamen Zuid-Korea te hulp. Toen aan de noordelijke kan de Chinezen zich in de strijd mengden, ontstond er een groot internationaal conflict. In 1953 werd een wapenstilstand gesloten.

   Kim Dae-jung besloot in 1954 de politiek in de gaan, toen de regering van Zuid-Korea steeds dictatorialer werd. Vanaf het begin was zijn politieke loopbaan turbulent. De eerste aanslag op zijn leven gepleegd toen hij oppositieleider was. Zijn auto werd geramd door zwaarbeladen vrachtwagen. Kim raakte ernstig gewond en lijdt nog altijd aan de zijn beenletsel.

   In 1980 werd hij ter dood veroordeeld. Dankzij tussenkomst van de VS werd zijn vonnis omgezet in 20 jaar gevangenisstraf. Hij mocht in ballingschap naar de VS gaan, waaruit hij in 1985 terugkeerde. Hij werd een van de belangrijkste oppositieleiders. In 1997 won hij de presidentsverkiezingen en werd de achste president van de Republiek van Korea. De voorgaande vier presidenten Park Chunghee, Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, and Kim Young-sam kwam allen uit het welvarende Gyeongsang-gebied, Kim kwam uit het achtergestelde en minder ontwikkelde Jeolla-gebied.

   In 1998 verklaarde Kim Dae Jung tegenover het Congres van de Verenigde Staten: "Ik ontsnapte vijf maal aan pogingen om mij te doden, één door communisten, de andere vier door militaire dictators. 40 jaren van leven werd ik in de gaten gehouden. Daarvan bracht ik 6 jaar in de gevangenis door en meer dan 10 jaar in balllingschap of onder huisarrest." Twee van de vijf pogingen om Kim te doden werden verijdeld door de VS, in 1973 en in 1980.

.Kim Dae-jung als gevangene
Kim Dae-jung, gevangen en ter dood veroordeeld.

Gevangenisbezoek voor Kim Dae-jung
Kim krijgt bezoek van zijn oudste zoon Kim Hong-il (links), zijn vrouw Lee Hee-ho (midden) en zijn tweede zoon Kim Hong-up

Nobelprijs vrede voor president van Zuid- Korea

OSLO, 13 OKT. De Nobelprijs voor de vrede is vanochtend toegekend aan de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung. Hij krijgt de prijs voor zijn pogingen de relatie van zijn land met het stalinistische Noord-Korea te verbeteren.

Gunnar Berge, de voorzitter van het Nobelcomité, prees vanochtend bij de bekendmaking Kims "zonneschijnbeleid" voor het verminderen van de spanningen tussen beide Korea's. Kim Dae-jung zei vanmiddag in een reactie dat hij zal blijven werken aan de vrede en de mensenrechten.

De 74-jarige Zuid-Koreaanse president, voorheen dissident tijdens een autoritair regime, had in juni in het Noord-Koreaanse Pyongyang een historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Die ontmoeting leidde tot toenadering tussen beide landen. Officieel zijn de twee naties nog steeds in oorlog sinds de Koreaanse oorlog (1950-1953) eindigde met een bestand. Langs hun grenzen zijn nog steeds meer dan een miljoen soldaten gelegerd.

Het Nobelcomité prijst Kim Dae-jung "om zijn werk voor democratie en mensenrechten in Zuid-Korea en in Oost-Azië in het algemeen, en voor vrede en verzoening met Noord-Korea in het bijzonder". "Zijn verkiezing in 1997 als de president van de republiek markeerde de definitieve toetreding van Zuid-Korea tot de democratieën van de wereld", meent het comité. "Door zijn zonneschijnbeleid heeft Kim Dae-jung geprobeerd meer dan vijftig jaar van oorlog en vijandigheid tussen Noord- en Zuid-Korea te boven te komen. Er kan nu hoop zijn dat de Koude Oorlog tot een einde zal komen in Korea", aldus het Nobel- comité.

Bron: NRC Handelsblad, 13 okt 2000

   In 2000 ontving president Kim de Nobelprijs voor de vrede vanwege zijn levenslange werk voor democratie en mensenrechten in Zuid-Korea en Oost-Azie in het algemeen en voor vrede en verzoening met Noord-Korea in het bijzonder, zie kolom.

 Kim Dae-jung met Kim Jong-il
Kim Dae-jung met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il.

   Bij de aanvaarding van de Nobelprijs gaf Kim een opmerkelijk persoonlijk getuigenis. Het laatste deel van zijn toespraak luidt namelijk

   "Sta mij toe een paar woorden op persoonlijke titel door te geven. Vijf keer heb ik in de handen van dictators de dood in de ogen gekeken, zes jaar heb ik in de gevangenis doorgebracht, en veertig jaar heb ik onder constante bewaking onder huisarrest gestaan of in verbanning geleefd. Ik zou deze zware beproeving niet hebben kunnen doorstaan zonder de bijstand van mijn volk en de bemoediging van mede-democraten overal ter wereld. De kracht kwam ook vanuit diepgewortelde persoonlijke overtuigingen.

   Ik heb altijd geleefd, en leef nog steeds, in het geloof dat God altijd bij mij is. Ik weet dit uit eigen ervaring. In augustus 1973, tijdens mijn verbanning in Japan, werd ik door agenten van de geheime politie van het toenmalige militaire regime in Zuid Korea, ontvoerd vanuit mijn hotelkamer in Tokyo. Het nieuws van deze gebeurtenis bracht een schokreactie teweeg in de wereld. De geheime politie bracht mij naar hun boot die voor anker lag voor de kust. Ze bonden mij vast, blinddoekten mij en stopten een prop in mijn mond. Net toen ze van plan waren mij overboord te gooien, verscheen Jezus Christus aan mij in een helder licht. Ik greep mij aan Hem vast en smeekte Hem mij te redden. Op datzelfde moment daalde er een vliegtuig uit de lucht neer om mij uit het uur van de dood te redden.

   Een andere overtuiging die ik heb is mijn geloof in het feit dat het recht in de geschiedenis altijd overwint. In 1980 werd ik ter dood veroordeeld door het militaire regime. Zes maanden bracht ik in de gevangenis door wachtend op mijn terechtstelling. Vaak huiverde ik van angst voor de dood. Maar ik vond altijd rust in de wetenschap dat het recht in de geschiedenis altijd zal overwinnen. Toentertijd was ik (en nog steeds) een ijverig lezer van geschiedkundige feiten. En ik wist dat een ieder die rechtvaardig leeft, toegewijd aan zijn volk en aan de mensheid misschien niet voorspoedig is in zijn of haar huidige leven, of misschien zelfs wel een verschrikkelijk levenseinde moet doorstaan maar door de eeuwen heen en op alle plaatsen in de toekomst een overwinnaar genoemd zal worden en geëerd zal worden. Degene die voorspoedig is door onrechtvaardig te leven mag in deze tijd misschien wel domineren en voorspoedig zijn maar de geschiedenis zal hem altijd als een schaamteloze verliezer beoordelen. Uitzonderingen op deze regel zijn er niet.

   Majesteit, Koninklijke Hoogheid, dames en heren, de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst nemend, is de geëerde toegewijd aan een eindeloze plicht. Nederig leg ik hierbij voor u de belofte af, zoals de grote helden uit de geschiedenis ons geleerd hebben en zoals Alfred Nobel het van ons zou verwachten, dat ik de rest van mijn leven zal geven voor de rechten van de mens, voor vrede in mijn land en de wereld en voor de verzoening en de samenwerking van mijn volk. Ik doe hierbij een beroep op de bemoediging en voortdurende steun van allen die zich hebben gewijd aan de bevordering van democratie en vrede wereldwijd."

   Ook voor het Nationaal Congres van de VS verwees Kim Dae Jung naar de goddelijke reddingactie:

   "In 1973, werd ik in Tokyo ontvoerd en meegenomen naar een schip. Gebonden en gekneveld, stond ik op het punt overboord gegooid te worden. Maar, zoals alleen iemand die aan de deur van de dood geklopt heeft kan weten, zag ik Jezus Christus naast mij staan. Ik bad voor mijn leven. En ik geloof waarachtig dat God mij gered heeft. Op dat moment vloog er een vliegtuig over het schip en deze zorgde ervoor dat mijn overweldigers mij niet overboord gooiden. Later hoorden wij dat het vliegtuig tussenbeide kwam vanwege informatie vanuit de Verenigde Staten."

   Vanuit de gevangenis schreef Kim eens aan zijn zoon: "De liefde van God houdt niet in dat we Hem eerst moeten liefhebben. Veeleer had Hij ons eerst lief. Hij schiep de wereld en gaf die aan onze zorg, Hij zond zijn enige zoon tot ons om het evangelie te verbreiden en tenslotte opende Hij voor ons de weg om ons te verlossen van de zonde, door de kruisiging van Zijn onschuldige zoon Jezus. Door Jezus' opstanding gaf God ons de hoop van het eeuwige leven. God is met jou op dit ogenblik. Hij houdt van je, en Hij schept het goede voor jou uit al het goede en kwade in je leven, als je oprecht in Hem gelooft en Hem gehoorzaamt."

Geheime dienst  geeft ontvoering toe

De Zuid-Koreaanse geheime dienst heeft voor het eerst toegegeven in 1973 de dissident en latere president Kim Dae-jung te hebben ontvoerd uit een hotel in Tokyo. De politieke tegenstander van toenmalig president Park Chung-hee zat daarna jarenlang gevangen en kreeg huisarrest, maar won in 1997 de presidentsverkiezingen. Hij kreeg de Nobelprijs voor de Vrede voor de eerste topontmoeting die hij tot stand bracht met Noord-Korea.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 24 oktober 2007

© Keerpunt, 2004. Kees Langeveld, Walter van der Wolf.

Bronnen, onder andere:


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

Mail ons


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden