'Beul van het Witte Huis'

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Charles W. Colson was onder president Nixon de hoogste rechter in de Verenigde Staten en droeg de bijnaam ‘beul van het Witte Huis’, vanwege zijn intriges die verscheidene ‘ongewenste’ politici ten val hadden gebracht.

Toen de Watergate-affaire ontrold werd, zag hij op een dag zijn handelen in Gods licht. Zijn geweten klaagde hem aan. Hij wist: ik ben schuldig en moet in het openbaar mijn mannetje staan, schuld bekennen en de gevolgen zelf op me nemen. Zijn vrienden vonden het maar overtrokken, maar hij stond erop, accepteerde zijn vonnis en zat zijn gevangenisstraf uit.

Tijdens de onderzoeken had een vriend hem verteld, dat Christus niet alleen Rechter is, maar ook Redder wil zijn. Met zijn schuld voor ogen was dit voor hem een overweldigende ontdekking. Juist toen begreep hij, dat een rechtvaardige Rechter, Jezus Christus, hem zó liefhad, dat Hij voor hem de doodstraf op Zich nam. Colson ondervond de herscheppende kracht die Gods Woord wedergeboorte noemt. Hij werd een nieuw mens – door het geloof in Christus. Vandaag wijdt hij zijn tijd en kracht aan de bewoners van strafinrichtingen. Na zelf gevangene geweest te zijn, kan hij hen in hun situatie en problemen heel goed begrijpen.


Overgenomen van Verhalen bij de Bijbel, CD-ROM van Uitgeverij Medema, Vaassen.


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden