Leeg leven - vervuld leven

Andrew Chilufya uit Zambia was aan de buitenkant een goed mens. Van binnen echter was het anders gesteld. Zijn leven was leeg. Twee medestudenten nodigen hem uit voor een bijeenkomst. "In mijn hart nam ik mij voor om halverwege de preek weg te gaan en mij te voegen bij mijn vrienden die op dat ogenblik naar de film zouden kijken. Ik vertelde mijn vrienden van mijn plan en we lachten van plezier."

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

chilufya-andrew-1.jpg (9108 bytes)
Mijn naam is Andrew Chilufya. Momenteel studeer ik voor de graad van master in het beheer van natuurlijke hulpbronnen aan het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) in Enschede. Ik ben een Zambiaan en heb de Heer Jezus lief. Ik wil je vertellen hoe ik de Heer Jezus heb leren kennen als mijn persoonlijke Heiland en mijn enige hoop op eeuwig leven.

Ik werd grootgebracht in een christelijk gezin. Mijn ouders leerden mij elke zondag naar de kerk te gaan. Te oordelen naar het uiterlijk was ik een goed mens. Maar in mijn hart wist ik dat ik nog een zondaar was.

Evangelie of filmavond

Op een vrijdagavond in december 1989, tijdens mijn lerarenopleiding, nodigden twee oudere studenten mij uit voor een bijeenkomst van een christelijke studentenvereniging ('Student Christian Fellowship'). Ik was echter van plan om naar een filmavond in de schouwburg van de hogeschool te gaan. Maar ik aanvaardde de uitnodiging voor de bijeenkomst, alleen om de beide oudere studenten een plezier te doen.

In mijn hart nam ik mij voor om halverwege de preek weg te gaan en mij te voegen bij mijn vrienden die op dat ogenblik naar de film zouden kijken. Ik vertelde mijn vrienden van mijn plan en we lachten van plezier.

Op de bijeenkomst werd het evangelie gepredikt, uitgaande van Johannes hoofdstuk 1 verzen 9 tot 13. Het wees me in hoofdzaak op mijn zonde en op het lege leven dat ik leidde. Dat wil zeggen, hoe slecht ik van binnen was en hoe ik ernaar verlangde geliefd te worden en vergeving te ontvangen. De prediker sprak alsof hij mijn leven zo goed kende, in het bijzonder de geheime zonde en gedachten die ik binnenin mijn hart had. Aandachtig luisterde ik naar de boodschap van het evangelie en kon de ruimte niet verlaten zoals ik met mijn vrienden had afgesproken. Aan het eind van de prediking was ik in mijn hart overtuigd van zonde. Ik voelde me volledig schuldig. De boodschap van het evangelie wees mij op Jezus Christus om mijn schuld te laten wegnemen en om zijn ware liefde te ontvangen.

Openhartige wandeling

De volgende dag was zaterdag. Ik besloot om in mijn eentje te gaan wandelen in de ochtend. In mijn hart voelde ik mij nog steeds schuldig om mijn zonde. Ik herinnerde me wat de prediker had gezegd: "Alleen Jezus kan je zonde en schuld wegnemen en je daarvoor in de plaats eeuwig leven en vrede geven." Deze woorden bleven terugkomen in mijn hart totdat ik besloot om tot God te spreken. Al wandelend sprak ik tot God over mijn zonde, hardop en in geloof. Ik vroeg Hem om mij al mijn zonden te vergeven. Ik vroeg Hem om Zijn Zoon Jezus in mijn leven te laten komen. Ik sprak met veel tranen in mijn ogen en hart. Ik herinner me dat ik mijn gezicht ophief naar de hemel en zei: "Heer, vergeef mij en maak mij van U en leidt mij heel mijn leven, opdat ik U meer mag kennen. Geef mij uw vrede, Heer." Toen ik geŽindigd had tot God te spreken, had ik het gevoel of een zware wolk of deken van me afgenomen was. Even besefte ik dat ik een last had, en in een oogwenk was die helemaal verdwenen. Ik voelde me vergeven en ik voelde me vrij en geliefd.

Sinds die dag ben ik nooit meer dezelfde geweest. Die dag is God mijn Vader geworden en mijn schild. Ik was 22 jaar toen dit aan mij gebeurde en nu ben ik 36 jaar. Hij heeft niet opgehouden te verrassen met Zijn liefde en betoon van goedheid.

Goed leven

Ik heb gedurende 14 jaren een 'vervuld' leven gehad als een kind van God, terwijl ik van mijn Heer leerde en met Hem wandelde. Ik was leeg en ongelukkig voordat ik Jezus Christus, mijn Heer, uitnodigde in mijn leven te komen. Meer nu ben ik tevreden. Ik heb nu leven en alle zegen van het leven in Jezus Christus, mijn Heer, en Hij heeft me succesvol gemaakt in vele gebieden, inclusief mijn studies. Ik ben gelukkig getrouwd en heb drie kinderen.

Ook mijn vrouw heeft de Heer Jezus lief. Ze is een kind van God. We hebben allebei de zin van ons leven gevonden. Christus is ons leven en ons loon. Onze relatie met Christus Jezus, onze Heer, en met elkaar is echt.

God kan dat ook voor jou doen, als je maar wilt en ervoor kiest om geloof in Jezus Christus te tonen. Het is helemaal aan jou om Hem te vragen om jouw zondelast weg te nemen. Al wat je moet doen is berouw hebben van je zonde, God vragen je te vergeven en Jezus Christus toelaten in je leven om de Heer van je leven te zijn. Hij zal je leven veranderen en je leven weer vullen met hoop en je zult nooit meer dezelfde zijn. Je zult er nooit spijt van krijgen dat je HEM gekozen hebt. God zegene je.

Andrew Chilufya, februari 2003.

chilufya-andrew-2.jpg (9467 bytes)

Bron: Ingezonden Engelstalig getuigenis.Vertaling: Kees Langeveld. Keerpunt, 2003. Foto onder door Kees Langeveld, 2003.


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

Mail ons

You may also respond directly to the person of the story. Please write in English and mention as subject of your email 'Respons to your story at Keerpunt'  and send it to:

  chilufya-andrew-mail.gif (1153 bytes)


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden