Een zoon op de vloer

"In de praktijk was ik atheist," oordeelde de Anglicaanse bisschop Bill Burnett uit Zuid-Afrika, nadat God zich aan hem had geopenbaard.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

burnett-bill.jpg (3677 bytes)
‘Toen ik bisschop werd, geloofde ik in een theologie (de waarheid over God), maar niet in God. In de praktijk was ik athe´st. Ik zocht rechtvaardig te zijn, door goed te doen.’

Op een dag, toen hij al vijftien jaar bisschop was, preekte hij in een belijdenisdienst over de tekst in Romeinen: "De liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest, die ons gegeven is" (Romeinen 5:5). Nadat hij gepreekt had, kwam hij thuis, dronk een kop koffie en las de krant. Op dat moment merkte hij dat de Heer tegen Hem zei: "Ga bidden."

Hij ging naar zijn kapel, knielde in stilte neer en voelde dat God tegen hem zei: "Ik wil jouw lichaam." Hij begreep niet waarom. (Hij is lang en dun en zegt: "Ik ben bepaald niet Mr.Universe.") Toch gaf hij ieder deel van zichzelf aan God.

"Toen," zei hij, "gebeurde datgene waarover ik gepreekt had. Ik voelde elektrische schokken van liefde." Hij viel plat op de vloer en hoorde de Heer zeggen: "Jij bent mijn zoon."

Toen hij weer overeind kwam, wist hij dat er inderdaad iets gebeurd was. Het bleek een keerpunt in zijn leven en werk te zijn. Sindsdien hebben, door zijn werk, vele anderen het kind-van-God-zijn ervaren, door het getuigenis van de Heilige Geest.


Keerpunt, 2001. Uit: Nicky Gumbel, Een kwestie van leven, blz. 126. Uitgave van Gideon te Hoornaar, 1996. ISBN 90 6067 7013.
Leesbaar en vlot geschreven biedt dit boek een uitstekende kennismaking met het christelijk geloof.


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden