Ik was lid van een bende en later van de maffia (Art Blajos)

Ik werd verworpen door mijn moeder! Ik was 15 jaar lang lid van de maffia en erg gewelddadig! Ik zat 17 jaar in de gevangenis waarvan 3½ jaar in een dodencel ! Ik was verslaafd aan de heroïne en cocaïne!

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Ik groeide op in een familie die niet goed functioneerde. Op jonge leeftijd werd ik door mijn moeder verstoten. Hierdoor kon ik op school niet goed meekomen. Gedurende drie jaar verbleef ik in een jongenstehuis. Ik kwam in aanraking met buurtbendes en voelde me door de bendeleden geaccepteerd. 'k Raakte bij veel geweld betrokken waardoor ik op 16-jarige leeftijd in de gevangenis terechtkwam.

Hierna werd ik lid van de Mexicaanse Maffia in San Ouentin, werd aangesteld als moordenaar en diende als zodanig 15 jaar onder de maffiawet: 'blood in, blood out'.

In totaal bracht ik zeventien jaar door in de gevangenis, waarvan drieeneenhalf jaar in een dodencel, strijdend tegen de doodstraf.

In 1984, na mijn vrijlating, ging ik naar een Victory Outreach rehabilitatietehuis. Het was op deze plaats dat ik het zondaarsgebed bad. Ik vroeg de Here Jezus in mijn leven te komen als mijn persoonlijke Verlosser. Op dat moment veranderde heel mijn leven. Er kwam 'leven' in mijn leven! God veranderde niet alleen mijn denken, maar Hij gaf mij ook een nieuw hart. Hij bevrijdde mij ook van cocaïne en heroïne-verslaving. Hij redde en verloste mij uit de kwade greep van de Mexicaanse Maffia.

Nu ben ik door genade aangesteld als predikant, bijbelleraar, evangelist en zendeling. Ik ga naar de straten van de binnenstad waar de zonde heerst en bereik bendeleden, prosti tuées, drugverslaafden en leid ze tot Jezus. Door Gods genade mag ik een levend voorbeeld zijn van Gods belofte in Jesaja 45:3: 'Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijk- dommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, die u bij uw naam riep'. Ik dien nu in een werk dat zich wereldwijd uitstrekt naar alcohol- en drugverslaafden. Duizenden ex-verslaafden, ex-bendeleden en ex-gevangenen zijn gerehabiliteerd in de maatschappij. Ze zijn verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in Gods Koninkrijk.

Onze binnensteden zijn in een strijd van 'leven en dood' verwikkeld met de vijand. ledere dag worden jonge levens geruïneerd door drugs, geweld, misdaad en perversie. Ik heb er meer dan genoeg van om te zien dat de vijand lijkenhuizen vult en de levens vernietigt van jonge dappere mannen en mooie onschuldige vrouwen. Maar God heeft Goed Nieuws voor de binnensteden in de gehele wereld! Jezus gebood ons om: ' ...hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeelonder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij' (Handelingen 26: 18).
Onze steden moeten vrijgemaakt worden van Satans macht door de liefde, zorg en bewogenheid van Jezus Christus die vloeit door Zijn kinderen. Er is geen tijd voor gemakzucht. Teveel levens worden getrokken in de put van wanhoop, moedeloosheid en eenzaamheid. Gods liefde is het enige tegenmiddel en Hij heeft Zijn liefde in onze harten uitgestort, zodat wij anderen met die liefde kunnen aanraken!


Bron: Nieuw Leven

Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden