Anorexia nervosa

"Ik was nogal dik en had een beeld in mijn hoofd gevormd hoe ik er uit zou moeten zien om perfect te zijn. Via de t.v. en de bladen zag ik mooie, magere modellen. Zo slank wilde ik ook zijn. "Joanna vertelt over haar vermageringszucht (anorexia nervosa). En hoe ze er van af kwam.

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Ik ging altijd in Manchester - waar mijn drie zussen, mijn broer en ik opgegroeid zijn - naar de zondagsschool . Mijn ouders echter gingen nooit naar de kerk. Mijn ouders maakten vaak ruzie. Mijn vader sloeg mijn moeder en ook ons kinderen vaak. Hij dacht dat een ruzie alleen door te slaan op te lossen was. Wij kinderen liepen daardoor grote emotionele schade op.

Toen ik 9 jaar oud was kwamen mijn ouders in contact met een gemeente. Mijn moeder was erg ziek in die tijd. Toen ik geboren werd zat de navelstreng om mijn nek en toen ze die doorknipten, knipten ze te ver door, waardoor allerlei weefsels beschadigd werden. Mijn moeder onderging drie zware operaties en allerlei behandelingen, maar niets hielp, ze moest er maar mee leren leven. Op een avond werd ze in de gemeente waarmee ze in contact was gekomen volkomen genezen. Enige tijd later kwam mijn vader tot geloof in God.

De situatie thuis verbeterde, maar was nog niet optimaal. Mijn ouders waren wel gelovig, maar misten een persoonlijke, levende relatie met Jezus Christus. Intussen ging ik me steeds meer bewust worden van mijn uiterlijk. Ik was nogal dik en had een beeld in mijn hoofd gevormd hoe ik er uit zou moeten zien om perfect te zijn. Via de t.v. en de bladen zag ik mooie, magere modellen. Zo slank wilde ik ook zijn.

Toen ik dit aan iemand vertelde zei ze: "Dan moet je stoppen met eten". Ik dacht erover na en vond het geen slecht idee en stopte met eten. Zodra ik iets at voelde ik me schuldig en ging ik overgeven. Ik had dus anorexia nervosa, een verwoestende vermageringsziekte. Ik hield dit voor iedereen verborgen. Soms waren er wel mensen die mij doorhadden, maar zodra ze er iets over wilden zeggen snoerde ik hen de mond.

Ik was inmiddels broodmager. Mijn maag werd steeds zwakker. Op een dag vroeg ik in een restaurant om een glas water en ik moest overgeven. Hier schrok ik enorm van en het zette me aan het denken. Nu moest ik wel erkennen dat ik een probleem had. Ik kon het niet langer negeren. God sprak tot me: "De duivel wil je pakken en hij probeert je te vernietigen. Als je niet afvallig van Mij wordt dan probeert hij een andere taktiek. Maar Ik heb een plan voor je leven".

Op een dag ging ik naar de vader van Maurice (de man van Joanna - redactie Keerpunt) en vroeg hem om voor mij te bidden. Toen hij de duivel begon te bestraffen schrok ik. Ik ging naar de wastafel en dacht dat ik moest overgeven. Er kwam niets zichtbaars uit, maar ik wist dat er op dat moment een boze geest uitkwam. Ik voelde dat er een bevrijding plaatsvond. Het genezingsproces was op dat moment begonnen. Die vermageringsziekte uitte zich wel lichamelijk, maarde achterliggende problemen waren geestelijk en die moesten overwonnen worden. Ik wilde ze overwinnen omdat zij mij belemmerden Gods plan te vervullen. En ik heb ze overwonnen.

Nu ben ik volkomen vrij en genezen. Ik kan weer genieten van lekker eten. Ik heb het punt bereikt dat mijn uiterlijk niet meer het belangrijkst is.

Tegen degenen die anorexia nervosa of boulimia hebben wil ik zeggen dat je misschien denkt dat je alleen een lichamelijk probleem hebt, maar de oorsprong van veIe problemen zijn geestelijk. Als je niet kunt aanvaarden hoe je eruit ziet dan heb je meer van Jezus nodig. Ik heb alcoholisten en drugsverslaafden ontmoet die er gehavend uitzagen. Maar nadat ze Jezus leerden kennen gingen ze iets moois uitstralen. Het is hetgeen je van binnen bezit, dat je naar buiten uitstraalt. Je kan nog zo mager worden, maar wanneer je van binnen leeg en kapot bent straal je dat ook naar buiten uit. Als je van binnen kapot bent dan heb je de genezende hand van Jezus nodig.

Op een dag hoorde ik gospelzanger Don Francisco. Hij had echt iets te brengen, vond ik. Ik werd erdoor ge´nspireerd om liederen te schrijven, in het bijzonder liederen over bijbelfiguren zoals bijvoorbeeld Bartimeus en Lazarus. Het spreekt mensen aan wanneer de Bijbel hen door zang en muziek wordt getoond. De beproevingen en testen waar ik doorheen ben gegaan hebben mijn geestelijk leven verrijkt en dit is denk ik ook merkbaar wanneer ik zing: Je ziet het verschil wanneer iemand gewoon een leuk liedje zingt, of wanneer iemand werkelijk voor God zingt. Ik onderzoek mijzelf weleens: Berust mijn geloof werkelijk op God, of heb ik het mijzelf makkelijk gemaakt omdat ik in een prettige omgeving woon en iedereen om mij heen gelovig is? Het is tijdens moeilijke perioden dat ik weer besef wie God is en wat Hij voor mij betekent.

Ik wil mijn geloof in Jezus ook aan anderen uitdragen. Op een keer sprak ik met een intellectueel. Ik vertelde hem over de schepping, over Jezus en de geboorte door de maagd Maria. Terwijl ik met hem sprak leken mijn woorden "dom", omdat ik ze wetenschappelijk niet kon staven. Alles wat ik zei weerlegde hij. Toen ik naar huis ging keek ik naar de hemel en dacht: "Gaan we inderdaad straks naar de hemel? Woont God daar echt?" Terwijl ik erover nadacht realiseerde ik me dat het God was die binnenin mij woonde waardoor ik kon geloven, ook al kon ik de bijbelse waarheden wetenschappelijk niet verklaren.

(...) Ik wil tot de Iezers zeggen: Je moet zelf God gaan zoeken en dan zul je Hem zeker vinden. De houding van mijn ouders gaf mij een verwrongen beeld van God. Maar ik ben zelf God gaan zoeken. Het is een persoonlijke God die we dienen en als je God niet persoonlijk kent dan kun je ook geen persoonlijke relatie met Hem hebben. Wat God voor mij heeft gedaan wil Hij zeker ook voor u doen!


Bron: Nieuw Leven

Slotwoord van Keerpunt: Uit dit verhaal moet de lezer niet concluderen dat alle of veel vermageringszucht door demonen bewerkt of instandgehouden wordt. Maar wij sluiten evenmin demonische fenomenen uit zoals beleefd door Joanna Barratt.

Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

info@keerpunt.net


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden