Liefde

"Wat voor liefde is er in de Bijbel en het Christendom?" vroeg een man in Afghanistan zich af. Na het vinden van die liefde: "Al het gevecht, het geruzie, het slaan verdwenen."

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

SO02111_(p).gif (3400 bytes)
Ik ben drie jaar Christen. Ik werd in Afghanistan met vele moeilijkheden geconfronteerd en wilde meer over Jezus Christus te weten komen.

Ik ontmoette enkele Christenen en zei tegen hen dat ik meer wilde weten over die liefde waar zij het steeds over hadden. Ik zag geen liefde in de Koran. "Wat voor liefde is er in de Bijbel en het Christendom? ", vroeg ik. Hun antwoord was: "Jezus Christus ".

Zij zeiden dat ik het Evangelie van Johannes moest lezen; dat deed ik. Ik werd getroffen door Johannes 14 vers 6 en bleef het vers steeds weer lezen. Ik ging op een nacht op de knien en bad en aanvaardde Christus in het geheim in mijn huis. Daarna waren alle moeilijkheden weg.

Er gebeurden toen veel wonderen in mijn leven. En ervan had betrekking op mijn vrouw. Zij was ziek geworden en ik bad in de naam van Jezus om haar genezing. Zij genas op wonderlijke wijze. Ik zei tot mijn vrouw dat Jezus tijdens Zijn rondgang op aarde veel wonderen gedaan heeft en ook wonderen in ons leven deed. Zij aanvaardde Christus ook, evenals mijn drie zoons en mijn dochter.

Nadat wij Christengeworden waren, was er nieuw leven, nieuwe vreugde in mijn leven. Al het gevecht, het geruzie, hetslaan verdwenen. Nu lezen we de Bijbel en bidden we elkedag; Wij wandelen nu in het licht en ik zie dagelijks wonderen in mijn leven.


Bron: Stem der martelaren, februari 2003, uitgave van Stichting De Ondergrondse Kerk. Afbeelding: Microsoft Design Gallery Life.
Om reden van veiligheid is de naam van deze afghaan niet genoemd.


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

Mail ons

Vermeld daarbij als onderwerp 'Verhaal Afghaan', dan weten wij op welk verhaal u reageert


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden