Moslim genezen door Isa

Een vrijwilliger van Vluchtelingen Werk raadde een ontredderde moslim aan, om het bij Isa (Jezus) te zoeken. Na een wonderlijke droom verklaart de vluchteling: "Ik ben beter. Jezus is mijn dokter."

lijn_keerpunt.gif (1634 bytes)

Een aantal malen bezocht ik een asielzoeker in het psychatrisch ziekenhuis. Deze vluchteling was afgegleden in een psychose. Hij was zo ver weg, dat hij zelfs zijn naam niet meer wist. Er was sprake van totale omkering, wat goed is werd kwaad en het kwade goed. Verwildering, schrik en wanhoop spraken uit zijn verwarde blik. Er was sprake van een totaal verlies van contact met de werkelijkheid. In het ziekenhuis zat hij onder de antidepressiva.

Het bericht van geweld, zijn gezin aangedaan, had hem gebroken. Hij zag geen enkel lichtpuntje meer. Hij had de Islam als achtergrond. Na lange tijd zag ik echter geen enkele verbetering. Na een aantal bezoeken, wist ik echt niet meer wat te zeggen om hem op te tillen. In mijn wanhoop, ik kon hem niet helpen, zei ik: "Wanneer ik het niet meer weet, jij kunt Hem kennen uit de Koran, want in één van die soeria's gaat het over Isa. Wanneer ik het niet meer weet, dan zoek ik het bij Isa, dat is Jezus. Hij is mijn baas." Ik moest mij heel elementair uitdrukken vanwege de enorme taalbarrière.

Die nacht is Jezus hem in een droom verschenen. Tegenover de arts verklaarde hij beter te zijn en geen medicijnen meer te willen slikken. Antidepressiva heeft hij nooit meer geslikt. Na enig aandringen door hem hebben ze mij gebeld om hem op te halen. Daar zat ik dan, met een overtuigd volgeling van Jezus, die nog nooit iets van de Bijbel gehoord of gezien had. Toen ik hem ophaalde zei hij: "Ik ben beter. Jezus is mijn dokter." Dat is zo gebleven. Hij heeft Jezus aangenomen als Heer.

Sinds die tijd heeft Jezus voor mij de absolute suprematie. Hij heeft hierin mij zijn macht getoond. Hij, de Heer van de Hemel, wil in relatie staan tot ieder mens. Zelf heb ik het als een teken ervaren. Een machtig signaal dat aan mij bevestigde dat Hij nabij is. Verstandelijk kan ik het niet bevatten, maar mijn hart staat te juichen. Dit verhaal is nu ruim anderhalf jaar oud. Betreffende vluchteling heeft zich bij onze kerkelijke gemeenschap aangesloten is daar gedoopt.

Jezus, in het Hebreeuws Jehoshua betekent: "van God is het heil", "God redt". Redden dat doet Hij. end.gif (818 bytes)

Een vrijwilliger van Vluchtelingen Werk, mei 2001.

In verband met zijn werk wil deze vrijwilliger anoniem blijven, zijn naam is bij Keerpunt bekend.


Wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren naar Keerpunt of wilt u weten hoe ook u kunt veranderen? Stuur een e-mail naar Keerpunt:

Mail ons

Vermeld daarbij als onderwerp 'Verhaal vluchtelingenwerker', dan weten wij op welk verhaal u reageert


Lijn ter afscheiding

Home

Klik voor homepage Keerpunt

Verhalen van mensen die veranderden