VVDB lauwert 11-jarige Erik

Zijn spontane vriendschap met een in het wild levend kauwtje heeft de 11-jarige Erik Vanhove uit Mortsel een eervolle vermelding opgebracht van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming. Voor zijn dierenliefde kreeg de knaap een plaket op marmeren voet plus een mooi natuurboek over vogels van Donald Stevens, voorzitter van de VVDB.

De overhandiging greep plaats in het Museum voor Midden-Afrika te Tervuren. Erik heeft bovendien een opstel geschreven over de belevenissen met Jakke, zijn gevleugelde gezel, dat opgenomen werd in het tijdschrift van de vereniging. Zoals gemeld bestaat er nu al maandenlang een hoogst eigenaardige vriendschap tussen de jongen uit Mortsel en het kauwtje. Alles begon op een mooie zomerdag, toen het dier bij enkele spelende kinderen neerstreek in de Maalderijstraat. Na verloop van tijd werd het dier een vaste kameraad. Erik hield zich het meest met het dier bezig en plots begon de vogel de knaap iedere dag te vergezellen van en naar school. Zelfs tijdens de speeltijd komt Jakke uit een of andere boom in de omgeving aanzeilen om zich op hoofd of schouder van zijn mensenvriend te zetten. In den beginne tot groot jolijt van de schoolkameraadjes, maar nu vindt iedereen de komst van Jakke hoogst gewoon. De jongste maanden voelt het kauwtje zich evenwel meer en meer thuis bij de familie Vanhove. Tijdens de wintermaanden waagde het dier zich schoorvoetend binnen. Nu is Jakke alle dagen te gast. Iedere morgen komt hij door een open slaapkamerraam aanzetten en er ontgaat hem vrijwel geen enkele beweging van zijn jonge vriend Erik, wanneer deze zich gereed maakt om naar school te vertrekken.

Enkele weken geleden had het dier blijkbaar pijn in een van zijn poten. Jakke werd iedere dag enkele malen zorgvuldig verzorgd. Het kauwtje voelt zich momenteel opnieuw kiplekker en de band met het gezin uit de Maalderijstraat werd er alleen nog maar sterker door. Aangezien de broedtijd gekomen is, is Jakke momenteel druk op zoek naar een geschikte nestelplaats. Zijn voorkeur gaat zonder enige twijfel uit naar de brievenbus. Er is echter één groot probleem: Jakke is veel te groot om er binnen te kunnen. Alleen zijn kop en nek krijgt hij door de opening, waarna hij kwaad het veld ruimt. Vermits de brievenbus moeilijkheden oplevert, is Jakke nu een paar dagen bezig met het aandragen van allerlei nestmateriaal naar de kamer van Erik. Indien de vogel de kans schoon ziet, glipt hij binnen in de kleerkast met takken, papiertjes en dergelijke en is er dan haast met geen stokken meer uit te krijgen. Ten einde raad heeft de familie Vanhove nu een kartonnen doos op Eriks kamer gezet en die heeft Jakke nu prompt in bezit genomen verklaard. Het dier is momenteel druk bezig met het aandragen van twijgen en dergelijke om in de doos een nest te maken. Uit zindelijkheidsoverwegingen werd nu het plan opgevat een kooi te laten vervaardigen, waarin het kauwtje in alle rust zou kunnen verblijven wanneer het maar wil, met de mogelijkheid door het open raam in en uit te vliegen.

Het ziet er dus meer en meer naar uit dat Erik een vriend gevonden heeft die hem trouw zal blijven zolang hij leeft. Jakke heeft de Maalderijstraat 12 inderdaad zowat volledig tot eigen territorium verklaard, waaruit andere vogels en zeker iedere andere kauw of kraaiachtige energiek verjaagd worden. Erik zelf hoopt dat hij elders in het land navolging zal krijgen want, zo zegt hij zelf, met geduld krijg je erg veel gedaan bij dieren.