Introductie

Op 7 december 1295 woonde er in het Westvlaamse Brugge een vrouw die in de archieven is bijgeschreven als Ave Slinx. Behalve dat ze in Brugge woonde en niet bepaald tot de welgestelden behoorde -- we kennen haar naam uit een belastingkroniek waarin ze aangeslagen wordt voor slechts drie penningen -- weten we niets van haar. Toch zijn er redenen om aan te nemen dat deze Aafje Slings het oudst bekende lid is van een geslacht dat tot op heden voortleeft, al meer dan 700 jaar...

De herkomst van de naam Slings (die je in de kronieken ook vaak als Slinx, Slincx, Slincks, Slinckx, Slinkx of Slinks tegenkomt) is niet helemaal duidelijk. Het Middelnederlands Woordenboek vermeldt twee betekenissen die beide in elk geval al in de 14e eeuw gebruikt werden. De eerste is neutraal: linker of links; de tweede heeft een negatieve lading: verkeerd of listig. Die laatste leeft nog voort in onze uitdrukking slinkse streken. Hoe dan ook, feit is in elk geval dat geen van de naar schatting vijfentwintig generaties die ons van de Brugse Ave scheiden, aanleiding heeft gezien om zich van de naam Slings te ontdoen. Hun verhaal vindt U op de volgende pagina's...
Voorgeschiedenis
Hooge & Lage Zwaluwe
Oost-Duiveland
Dinteloord
Slingsen in Nederland
Slingsen in de V.S.
Stamreeks
Ter afsluiting
Gastenboek

Deze pagina's zijn gebaseerd op -- voor een deel nog lopend -- onderzoek van Gert Slings te Papendrecht en Hubert Slings te Steenwijk, en bijgewerkt tot 24 maart 1997. Deze frameloze versie wordt niet meer bijgewerkt!!!
Ze laten zich het best bekijken in Netscape vanaf v2.0 bij een resolutie van 800 x 600 pixels.

Click here for English version