...................

Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”
Arum
................................................................................


    Beginpagina
  
Beginpagina
Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Nieuws
Bode
Contact


Fed. Uitvaartver.
Friesland


Andere Uitvaart-
verenigingen


Mensenlinq.nl

Familie-
berichten.nl 

Welkom op onze website

Uitvaartverenigingen spelen een grote rol in de provincie Fryslân. Ze hebben een grote maatschappelijke functie. Ook onze vereniging wil iets betekenen voor de Arumer gemeenschap.

De uitvaartverenigingen zijn voortgekomen uit de zogenaamde "burenhulp" die men vroeger aan
elkaar
verleende.

In Arum waren twee verenigingen, een algemene en een christelijke vereniging. In de jaren zestig
van de
vorige eeuw zijn ze opgegaan in één algemene vereniging.

Op deze website willen wij u informeren over onze activiteiten en het lidmaatschap van onze
vereniging.

Privacy en cookies:
De volgende gegevens van de leden hebben wij in onze administratie:
Naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Wij plaatsen geen cookies op onze website.  Website Arum

  Dorpsbelang
  Arum
Deze website is gemaakt met KompoZer