WINCHORD - CHORDS for Windows

WINCHORD is een compact programma bedoeld voor de serieuze gitarist die wil experimenteren met akkoorden. Het programma laat van een gekozen akkoord de posities zien van de tonen op de gitaar zodat zelf vingerzetingen kunnen worden gemaakt. Akkoordtypen kunnen eenvoudig worden gewijzigd. Verder is het mogelijk om voor een gegeven vingerzetting het bijbehorende akkoord te zoeken. Ook kan het programma automatisch vingerzettingen genereren. Een tabel met meer dan 70 akkoordtypen is bijgevoegd, deze kan eenvoudig zelf worden aangepast. Ook de instrumenten (3-7 snaren) kunnen vrij worden gekozen, een tabel met 12 verschillende instrumenten is bijgevoegd. Een eenvoudige analyse van toonladders is mogelijk.
Verdere opties: notenbalk- en toetsenbordpresentatie, notenbalk invoer van akkoorden, instrument spiegeling voor linkshandige spelers, invoer file editor. Geluidsuitvoer via PC-speaker of MIDI (geluidskaart) van alle onderdelen.
Er bestaan andere programma's met vergelijkbare functies. Deze zijn echter of niet gratis, of minder flexibel. Met WINCHORD kan elk akkoord op elk snaarinstrument worden geconstrueerd.
WINCHORD is a compact program intended for the serious guitar player who wants to experiment with chords. For a given chord the program shows the position of the tones on the guitar so that one can create his own finger placement. Chord types can be altered easily. Also one can find the chord for a given finger placement. Furthermore the program can generate fingering automatically. A list with over 70 different chord types is added, this can be adapted easily. Also the instruments (3-7 strings) can be selected freely, a table with 12 different instruments is added.
A simple analysis of scales is included.
Further options: staff and keyboard presentation, staff input of chords, instrument reversal for left-handed players, input file editor. Sound ouput by PC-speaker or MIDI (soundcard) of all subjects.
There are other programs with similar functions, but they are either not free or less flexible.
With WINCHORD you can construct any chord on any instrument.
Versie 4.3.0 : toonladder analyse uitgebreid, zie lijst
Versie 4.3.1 : bug verwijderd
Version 4.3.0 : scale analysis extended, see list
Version 4.3.1 : bug repaired
Winchord is volledig tweetalig (Nederlands/Engels), maar zal de eerste keer in het engels opstarten. Lees de bijgevoegde LEESMIJ.TXT voor nadere instructies. Winchord is fully bilangual (English/Dutch) and will automatically start in English.
DOWNLOAD Winchord 4.3.1 met Help files (393kb)
(Windows 95/NT en later)
DOWNLOAD Winchord 4.3.1 with Help files (393kb)
(Windows 95/NT and later)
BEKIJK de twee-talige help-file (149kb) (kies: openen) VIEW the bilangual help file (149) (select: open)
Lettertype MS Reference 1 Font MS Reference 1
Het lettertype (font) MS Reference 1 bevat (o.a.) correcte mol en kruis symbolen. Dit lettertype kan door Winchord worden gebruikt voor een meer realistische weergave van tonen. The font MS Reference 1 contains correct sharp and flat symbols (and more). These symbols can be used by Winchord for a more realistic presentation of tones.
DOWNLOAD font MS Reference 1 (22kb)
Andere interessante sites: Other sites of interest:

Allerhande gitaar spullen

Harmony Central
All kinds of guitar stuff

Electronische muziek

Gert Emmens
Electronic music

Utility/gimmick: PC Keyboard

terug naar startpagina / return to first pageMeer/More Screenshots