Wilko C Emmens Homepage 1

LET OP: deze homepage wordt in 2017 overgezet naar http://home.kpn.nl/i.w.c.emmens
BEWARE: in 2017 this hompage will be transferred to http://home.kpn.nl/i.w.c.emmens

CLICK HERE to go to the professional work of W.C. Emmens

KLIK HIER voor een verhandeling over Monoculair Dubbelzien
(Monoculaire Diplopie)

KLIK HIER voor het Museum Vrijwilligers RoosterLET OP: onderstaande functies eindigen helemaal dec 2017
BEWARE: following functions will end completely dec 2017

Freeware Downloads

Wie ben ik? Who am I?
Ik ben geen programmeur van beroep, maar maak wel regelmatig computer programma's voor mijn werk.
Ik schreef mijn eerste PC programma voor de Commodore 'Pet' computer al in 1980. In die tijd bestonden er nog geen kant-en-klare toepassingen, dus heb ik geleerd om voor alles wat ik nodig heb zelf een programma te schrijven.
Ik programmeer voor mijn eigen plezier, niet om er rijk van te worden. Als U mijn programma's nuttig kunt gebruiken ben ik daarmee tevreden.
I am not a programmer by profession, but I do make programs for my job regularly.
I wrote my first PC programs for the Commodore 'Pet' computer already in 1980. As there were no commercial applications available then, I made it a habbit to write a program myself for anything I need.
I make programs for fun, not to become rich. If you find my programs useful, then I am satisfied.
Wat is er voor U? (klik op ikoon)
(deze lijst wordt in de toekomst uitgebreid, data van recente aanvullingen in rood)
What do I offer? (click icon)
(this list will be expanded in future, date of recent expansions in red)
11/2005: Nieuw: bekijk online de volledige HELP files van Winchord, XYGraph en PC-Sudoku 11/2005: New: view the complete HELP files online for Winchord, XYGraph and PC-Sudoku

WINCHORD Een akkoord generator/constructor voor de gitaar en andere snaarinstrumenten
11/2005 Versie 4.3.1
CHORDS info
WINCHORD A chord generator/constructor for the guitar and other string instruments
11/2005 Version 4.3.1
XYGRAPH Een set routines voor Borland DELPHI voor het maken van 2D, 3D en 4D grafieken.
06/2009 LAATSTE VERSIE 3.0
XYGRAPH info
XYGRAPH A set of routines for Borland DELPHI for the creation of 2D, 3D and 4D graphs.
06/2009 FINAL VERSION 3.0
PC-SUDOKU Een hulpmiddel voor het oplossen en creŽren van Sudoku puzzels
04/2006 Versie 2.1.4
SUDOKU info
PC-SUDOKU A tool for solving and creating Sudoku puzzles
04/2006 Version 2.1.4
LEVELS voor Doom, Heretic en Hexen
2/2001
LEVELS info
LEVELS for Doom, Heretic and Hexen
2/2001
LEVELS voor Heretic II
5/2001
H2LEVELS info
LEVELS for Heretic II
5/2001
Enkele Utilities die ik voor mijzelf maakte maar voor u mogelijk ook nuttig zijn.
04/2006 Indywatch
Utilities info
Some Utilities I made for myself but you might find useful.
04/2006 Indywatch
Beperkingen Restrictions
Alle programma's zijn volledige Windows programma's bruikbaar op alle 32-bits Windows systemen (Windows 95/NT en later). Ze zijn geschreven met Borland Delphi 5.
Hoewel alle applicaties met de grootste zorg zijn gemaakt, kan geen absolute garantie worden gegegven dat ze ook op Uw computer foutloos werken.
Alle bestanden zijn gecomprimeerd met WinZip
All programs are true Windows programs suitable for all 32-bits Windows systems (Windows 95/NT and later). They have been writen with Borland Delphi 5.
All programs have been made with greatest care, but no absolute guarantee can be given that they will run error free on your computer.
All files have been compressed using WinZip
Voor opmerkingen, vragen en wensen: For comments, questions and requests:
(and corrections of my English)

e-mail aan/to wcemmens@solcon.nl

W. C. Emmens
Monshouwerlaan 30
3871 HN Hoevelaken
The Netherlands

terug naar begin / back to start