Home
Kerkgeschiedenis
Preken
Diversen
Links
Contact

DE GOEDEREEDESE TAK

Eerste generatie

I-B
(onbekend)

kinderen:
1. Passchier den Harder, ged. ca. 1580 ===> II-C

Tweede generatie

II-C (van I-B-1)
Passchier, ged. ca. 1580
v. onbekend
kinderen:
1. Jan den Harder, ged. ca. 1605 ===> III-C

Derde generatie

III-C (van II-C-1)
Jan, ged. ca. 1605
v. Passchier den Harder
kinderen:
1. Hendrik den Harder, ged. ca. 1630 ===> IV-E
2. Grietje den Harder, begr. Goedereede 01-03-1716

Goedereede is een tamelijk behoudend eeuwenoud visserstadje.
Vrouwen hebben in de historie van Goedereede een belangrijke en zelfs doorslaggevende rol gespeeld. In 1490 werd de stad onverwachts aangevallen door de Hoeken, terwijl de vissers ter haringvangst waren. Voor geen Hoeken vervaard, trok het vrouwvolk massaal op naar de bedreigde muren en trakteerde de twistzieke booswichten op kokende teer en brandende hoepels. Onverrichterzake en met eerste-graads brandwonden dropen de aanvallers af. Blijkbaar was deze bijzondere prestatie honderd jaar later al weer vergeten, want rond 1600 - maar ook in later eeuwen - werden diverse vrouwen wegens hekserij verbrand, verdronken of opgehangen.
Tot het begin van de 20e eeuw bleven Goereeers in heksen en spoken geloven. Sommigen beweerden 's nachts door onzichtbare krachten opgetild en van de straat gezet te zijn. Onderzoek door de politie had geen enkel resultaat. Nu zou zo'n fantast zonder pardon opgepakt worden wegens openbare dronkenschap. Een flink glas geestrijk vocht wordt overigens nog steeds gewaardeerd. Daarin is echter weinig verschil tussen Ouddorper, Goereeer en andere landgenoten. Sommige karaktertrekken staan wel haaks op elkaar. "In Goedereede zijn de mensen makkelijker en spontaan", vertelt burgemeester Van Velzen. "In Ouddorp gedraagt men zich wat afstandelijk. Dat komt omdat de stedeling vanuit het verleden gewoon is zich te presenteren en handel te drijven. Stellendam mist het karakter van die beide plaatsen. Er is daar veel import".
Volgens ds. Op 't Hof, hervormd predikant van Ouddorp, zijn Ouddorpers nieuwgieriger en minder opener dan Goereeers, maar veel ijveriger.
De 'Zeeuwse' zuinigheid staat er hoog in het vaandel. In Goedereede is dat duidelijk minder. De kerkelijke meelevendheid ligt in Ouddorp gunstiger, hoewel . . . "Ouddorp heeft een geweldige naam, maar de werkelijkheid is anders", relativeert hij. "Over de hele bevolking gezien ligt het kerkbezoek niet bijzonder hoog".
Een overeenkomst tussen beide plaatsen is dat huwelijken in het algemeen niet in de kerk worden bevestigd. "Vroeger was dat alleen weggelegd voor mensen die genade kenden", verklaart de predikant. "Een kerkelijk huwelijk komt gemiddeld een keer per jaar voor. Men beschouwt het als huichelarij om in de kerk te trouwen zonder bekeerd te zijn. Dat is eerlijk maar een vreselijke eerlijkheid. Het bedroeft me dat dit percentage zo klein is, maar ik heb er meer moeite mee als iedereen zomaar in de kerk trouwt".

Vierde generatie

IV-E (van III-C-1)
Hendrik, ged. ca. 1630
v. Jan den Harder
tr. Leentje(Willemtie) Jans
kinderen:
1. Passchier den Harder, ged. ca. 1657 ===> V-H
2. Jannetje den Harder, ged. Goedereede 01-06-1659, get. Grietje Jans
3. Jan den Harder, ged. Goedereede 22-01-1662, get. de vader en Grietje Jans ===> V-I
4. Maria den Harder, ged. Goedereede 13-02-1664, get. de vader en Sibelitje Claes j.d.
5. Jacomijntje den Harder, ged. Goedereede 17-01-1666, get. Hendrik den Harder en Maertie Cabbeljans
6. Jacomijntje den Harder, ged. Goedereede 08-01-1668, get. de vader en Leonore Tijs ===> E-6
7. Jan den Harder, ged. Goedereede 01-09-1669, get. de vader en Leentie Jans
8. Doom (Domus) den Harder, ged. ca. 1670 ===> V-J

Het doopboek van Goedereede begint bij 1658.

E-6
Jacomijntje
, ged. Goedereede 08-01-1668, j.d.
v. Hendrik den Harder, m. Leentie Jans
tr. Ouddorp 20-05-1698 (o.t.) Cornelis Coert (Koert), ged. Ouddorp 23-06-1669, j.m. in den Oostdijk op het Zandgors wonende
v. Arend Coert, m. Leentje Leenderts
kinderen:
1. Hendrik Coert, ged. Goedereede 19-07-1699, get. Ariaentje Voogt
2. Aren Coert, ged. Goedereede 28-03-1701, get. Stoffelyantje

Vijfde generatie

V-H (van IV-E-1)
Passchier, ged. ca. 1657, begr. Goedereede 30-01-1718
v. Hendrik den Harder, m. Leentie Jans
tr. (1) Clara Kievit, ged. Goedereede 10-10-1660
v. Jacob Kievit, m. Jacomijntje Emmaus
tr. (2) Goedereede 1692 Petronella (Pieternella) Weitens, ged. Goedereede 10-12-1664, j.d. van Goedereede, begr. Goedereede 17-10-1729
v. Cornelis Weitens, m. Adriaentie Ariens
kinderen:
uit 1:
1. Hendrik den Harder, ged. Goedereede 02-1685, get. Jannetje Hendriks
2. Neeltje den Harder, ged. Goedereede 05-12-1688
uit 2:
3. Ariaantje den Harder, ged. Goedereede 16-12-1696, get. Ariaentje Weytens ===> H-3
4. Leendert den Harder, ged. Goedereede 17-01-1700, get. Ariaentje Cornelis ===> VI-H
5. Cornelis den Harder, ged. Goedereede 27-05-1703, get. Ariaantje Cornelis ===> VI-I
6. Hendrick den Harder, ged. Goedereede 04-02-1705, get. Petronella Arends
7. Jannetje den Harder, ged. Goedereede 03-10-1706, get. Ariaantje Teunis Voogd

Op 29-12-1704 en 09-02-1715 zijn te Goedereede kinderen van Passchier begraven. Onbekend is welke kinderen het hier betreft.

H-3
Ariaantje
, ged. Goedereede 16-12-1696, j.d. wonende Goedereede, begr. Goedereede 11-05-1739
v. Passchier den Harder, m. Petronella Weitens
tr. Goedereede 08-04-1718 (o.t.) Daniel Bogertman, ged. Goedereede 29-10-1690, j.m. wonende Goedereede
v. Cornelis Bogertman, m. Huygje Cornelis
kinderen:
1. Cornelis Bogertman, ged. Goedereede 19-02-1719, get. Barbara Bogertman
2. Passchier Bogertman, ged. Goedereede 14-02-1720, get. Pieternel Cornelis Weytens, begr. Goedereede 26-03-1720
3. Huigje Bogertman, ged. Goedereede 02-04-1721, get. Barber Bogermans
4. Neeltje Bogertman, ged. Goedereede 30-12-1722, get. Pieternella Cornelis Weytens, begr. Goedereede 06-06-1725
5. (levenloos), geb./overl. Goedereede 07-11-1724
6. (levenloos), geb./overl. Goedereede 09-01-1726 of 19-01-1726
7. (levenloos), geb./overl. Goedereede 09-12-1727
8. (levenloos), geb./overl. Goedereede 09-12-1727
9. Passchier Bogertman, ged. Goedereede 25-09-1729, get. Jannetje Passchierz. Harder
10. Cornelis Bogertman, ged. Goedereede 26-08-1731, get. Barber Cornelis Bogertman, tr. Goedereede 13-09-1753 Arjaantie Aleman
11. (levenloos), geb./overl. Goedereede 05-10-1733
12. Pieternella Boegertman, ged. Goedereede 25-09-1735, get. Grietje Leunis

V-I (van IV-E-3)
Jan, ged. Goedereede 22-01-1662, j.m.
vr. Hendrik den Harder, m. Leentie Jans
tr. Goedereede 19-04-1686 Ariaentie (Janie) Boog, ged. Goedereede, j.d.
v. Teunis Boog
kinderen:
1. Josijntje den Harder, ged. Goedereede 17-11-1689, get. Jannetje Hendriks ===> I-1
2. Lijntje (Leentje) den Harder, ged. Goedereede 16-12-1691, get. Jannetje Hendriks ===> I-2
3. Marij den Harder, ged. Goedereede 22-11-1693, get. Jannetje ===> I-3

I-1
Josijntje
, ged. Goedereede 17-11-1689, j.d. wonende Goedereede, begr. Goedereede 31-05-1748
v. Jan den Harder, m. Ariaentje Boog
tr. Goedereede 13-05-1714 (o.t. Goedereede 12-04-1714) Isak Kouteeuw, ged. Goedereede 30-10-1689, j.m., woonpl. Goedereede, begr. Goedereede 02-01-1728
v. Isak Kouteeuw, m. Claasje Ariens
kinderen:
1. Jan Kouteeuw, ged. Goedereede 29-02-1715, get. Ariaantje Teunis, begr. Goedereede 13-08-1742
2. Claasje Kouteeuw, ged. Goedereede 27-06-1717, get. Cornelia Arens
3. Arijaantje Kouteeuw, ged. Goedereede 25-02-1720, get. Ariaantje Teunis Boog, begr. Goedereede 07-03-1720
4. Arijaantje Kouteeuw, ged. Goedereede 28-01-1722, get. de vader en Leentje Jans Herder
5. Maria Kouteeuw, ged. Goedereede 31-12-1723, get. Jannitje Soetemans, tr. Abraham Roos, begr. Goedereede 16-09-1750
6. Arend Kouteeuw, tr. Goedereede 25-03-1751 Martijntje Comptebedde
7. Klaasje Kouteeuw, ged. Goedereede 23-03-1727, get. Lauwerijntje Claes

De getuige bij de doop van de kinderen van Josijntje en Isak werd ook wel de peet genoemd.

I-2
Lijntje
, ged. Goedereede 16-12-1691, wonende in 't Outdorp
v. Jan den Harder, m. Ariaentje Boog
tr. Goedereede 29-09-1715 Jacob van der Baan, ged. Goedereede 11-12-1689
v. Marinus (Meesje) van der Baan, m. Aagje Jacobs
kinderen:
1. Dorothea van der Baan, ged. Goedereede 29-12-1715, get. Dotothea Japiks
2. Ariaantje van der Baan, ged. Goedereede 16-07-1719, get. Adriaantie Boogd
3. Ariaantje van der Baan, ged. Goedereede 20-07-1721, get. Mary Jans Harder

De getuige bij de doop van de kinderen van Lijntje en Jacob werd ook wel de peet genoemd.

I-3
Marij
, ged. Goedereede 22-11-1693, j.d. wonende Goedereede, begr. Goedereede 24-05-1731
v. Jan den Harder, m. Ariaentje Boog
tr. (1) Goedereede 12-05-1715 (o.t. Goedereede 12-04-1715) Passchier van der Bok, ged. Goedereede 08-1684, j.m. wonende Goedereede, begr. Goedereede 02-09-1719
v. Jacob van der Bok, m. Jannitje Passchiers
tr. (2) Goedereede 27-09-1720 (o.t.) Johannis Faetz, ged. (onleesbaar)
v. Andries Faetz
kinderen:
uit 1:
1. Jacob van der Bok, ged. Goedereede 19-04-1716, get. Ariaantje Teunis en Maatje Jacobs
2. Leendert van der Bok, begr. Goedereede 01-05-1718
3. (onbekend), begr. Goedereede 12-07-1719
uit 2:
4. Daniel Faetz, ged. Goedereede 19-03-1721, get. Herjoentje Boog
5. Hendrik Faetz, ged. Goedereede 02-08-1722, get. Aeryaentje Teunis
6. (onbekend), ged. Goedereede 19-11-1723
7. Daniel Faetz, ged. Goedereede 08-12-1726, get. Leentje Jans

Johannis Faetz hertrouwde in Goedereede op 13-04-1736 met Cornelia Witte, j.d. wonende onder 't oudorp.

V-J (van IV-E-8)
Doom, ged. ca. 1670
v. Hendrik den Harder, m. Leentie Jans
tr. (1) Antje de Vogel
v. Cornelis de Vogel
tr. (2) Goedereede 02-06-1719 (o.t.) Jacomijntje Leenderts, weduwe van Willem Arens Jongste
kinderen:
uit 1:
1. Maria den Harder, ged. Goedereede 03-07-1695, get. Aagje Dimmens ===>J-1
2. Cornelis den Harder, ged. Goedereede 30-12-1696, get. Annetje Hendriks, begr. Goedereede 02-09-1701
3. Dina den Harder, ged. ca. 1700 ===> J-3
4. Cornelia den Harder, ged. Goedereede 01-09-1702
5. Johanna Prol, geb. Goedereede, ged. Goedereede 10-05-1705, get. Aegje Dimmens ===> J-5
6. Cornelia Prol, ged. Goedereede 13-09-1708, get. Aegje Dimmens
7. Cornelis Prol, ged. Goedereede 01-02-1711, get. Aegje Dimmes de Vogel ===> VI-J
8. Hendrik Prol, ged. ca. 1715 ===> VI-K
uit 2:
geen kinderen

Doom den Harder wordt ook wel Doom Prol genoemd. We treffen hier een merkwaardige verweving van familienamen aan. De kinderen van Cornelis (V-J-7) dragen namelijk de naam "Heerder". Deze naam is verwant met "den Herder" of "den Harder". De reden voor de afwijkende naam "Prol" kan bijvoorbeeld gelegen hebben in het feit dat dit een verwante familienaam was, die met uitsterven bedreigd werd.

J-1
Maria
, ged. Goedereede 03-07-1695, j.d.
v. Doom den Herder, m. Antje de Vogel
tr. Goedereede 05-09-1722 (o.t.) Jan van der Wiel, geb. Workum, j.m.
v. Gijsbert van der Wiel
kinderen:
1. Dirk van der Wiel, ged. Dirksland 11-04-1723, get. Leendert Voorman en Jannetje Visbeen
2. Dirk van der Wiel, ged. Goedereede 15-04-1724, peet Dina Domis Prol
3. (onbekend), begr. Goedereede 01-09-1725
4. Domis van der Wiel, ged. Goedereede 08-09-1726, peet Trintje Christiaens
5. Dirk van der Wiel, ged. Goedereede 20-02-1731, get. Dina Domis Prol
6. Domis van der Wiel, ged. Goedereede 01-02-1735, get. Dina Domis Prol

Maria heet bij de ondertrouw-akte Prol.

J-3
Dina
, ged. ca. 1700, j.d.
v. Domus den Harder, m. Antje de Vogel
tr. Goedereede 06-04-1719 (o.t.) Leendert Jongste, j.m.
v. Willem Jongste
kinderen:
1. Willem Jongste, ged. Goedereede 31-01-1720, get. Jakomijntje Leenders Janit
2. Anna Jongste, ged. Goedereede 07-12-1721, get. Gerritje Willems Jongste
3. Jacomijntje Jongste, ged. Goedereede 09-04-1724, get. Susanna

J-5
Johanna
, ged. Goedereede 10-05-1705, j.d., woonpl. Goedereede
v. Domus den Harder, m. Antje de Vogel
tr. Goedereede 19-11-1728 (o.t.) Pieter Bakelaar, geb. Goedereede, ged. Goedereede 12-09-1706, j.m., woonpl. Goedereede
v. Aart Pieters Bakelaar, m. Neeltje Jooste
kinderen:
1. Aart Bakelaar, ged. Goedereede 10-07-1730, get. Dina Domis Prol
2. Domis Bakelaar, ged. Goedereede 02-11-1732, get. Annetje Maartens

Zesde generatie

VI-H (van V-H-4)
Leendert, ged. Goedereede 17-01-1700, j.m., woonpl. Goedereede, begr. Ouddorp (Ouden Oostdijk) 01-02-1751
v. Passchier den Harder, m. Petronella Weitens
tr. Goedereede 26-10-1725 (o.t.) Grietje Lauwe, ged. Goedereede 19-11-1702, j.d. wonende Goedereede, begr. Ouddorp (Ouden Oostdijk) 27-10-1770
v. Leunis Lauwe, m. Nijsje Goedkoop
kinderen:
1. Paschier den Harder, ged. Goedereede 30-03-1727, get. Pieternella Paschiers, begr. Goedereede 18-10-1727
2. Niesje den Harder, ged. Goedereede 09-04-1730, get. Cornelia Roos ===> H-2
3. Pieternella den Harder, ged. Goedereede 23-11-1732, get. Arijaantje Passchierz. Harder ===> H-3
4. Passchier den Harder, ged. Goedereede 09-01-1735, get. Arijaantje Passchierz. Harder ===> VII-H
5. Leunis den Harder, ged. Goedereede 12-05-1737, get. Pieternella Lauwe ===> VII-I
6. Arijaantje (Adriaantie) den Harder, ged. Goedereede 11-10-1739, get. Pietje Leunis ===> H-6
7. Cornelis den Harder, ged. Goedereede 14-02-1745, get. Maartje Krijns ===> VII-J

H-2
Niesje
, ged. Goedereede 09-04-1730, j.d. wonende in de oude Oostdijk
v. Leendert den Harder, m. Grietje Lauwe
tr. Goedereede 16-12-1750 (o.t. Goedereede 27-11-1750) Jacob Zantefoort, weduwnaar van Susanna Everts Tanis (tr. Ouddorp 04-05-1749 (o.t. Ouddorp 21-03-1749)), wonende in de oude Oostdijk
v. Cornelis Zantefoort
kinderen:
1. Cornelis Zantefoort, ged. Goedereede 25-07-1751, get. Grietje Leunis
2. Leendert Zantefoort, ged. Goedereede 25-07-1751, get. Grietje Leunis
3. Pieternel Zantefoort, ged. Goedereede 16-09-1753, get. Grietje Leunis Lauwe
4. Pieternel Zantefoort, ged. Goedereede 29-09-1754, get. Grietje Leunis Lauwe
5. Leendert Zantefoort, ged. Goedereede 13-11-1755
6. Cornelis Zantefoort, ged. Goedereede 28-11-1756, get. de ouders
7. Leendert Zantefoort, ged. Goedereede 14-06-1761, get. Pieternella den Harder
8. Grietje Zantefoort, ged. Goedereede 18-01-1766, get. Pieternella Leenderts den Harder
9. Leendert Zantefoort, ged. Dirksland 30-06-1771, get. Pieternella van Dijke

Het huwelijk van Niesje en Jacob werd bevestigd door J. Molentiel v.d.m.

H-3
Pieternella
, ged. Goedereede 23-11-1732, begr. Goedereede 18-04-1782
v. Leendert den Harder, m. Grietje Lauwe
tr. Ouddorp 11-01-1759 (o.t.) Jan Verheule, begr. Goedereede 20-10-1777
kinderen:
1. Ariaantje Verheule, ged. Goedereede 27-01-1760, get. Niesje Harder
2. Grietje Verheule, ged. Goedereede 20-09-1767, get. Klaartje Klaasse Boogertman
3. Grietje Verheule, ged. Goedereede 23-10-1774, get. Aagje Leunis van der Wende

H-6
Arijaantje
, ged. Goedereede 11-10-1739, onder den Oostdijk
v. Leendert den Harder, m. Grietje Lauwe
tr. Ouddorp 11-10-1762 (o.t.) Jan van Huijssen, onder den Oostdijk
kinderen:
1. Aart van Huijsen, ged. Goedereede 10-04-1763, get. de moeder Arijaantje Leenderts Herder

VI-I (van V-H-5)
Cornelis, ged. Goedereede 27-05-1703, j.m., woonpl. Goedereede, begr. Goedereede 02-12-1749
v. Passchier den Harder, m. Petronella Weitens
tr. Goedereede 14-04-1730 (o.t.) Geertrui (Geertje) Mijnknecht, ged. Ouddorp 26-07-1705, j.d.
v. Stoffel Mijnknecht, m. Susannetje Sonnemaer
kinderen:
1. Pieternella den Harder, ged. Goedereede 20-04-1732, get. Aryaantje Passchierz. Harder, begr. Goedereede 06-10-1792
2. Passchier den Harder, ged. Goedereede 02-01-1734, get. Aryaantje Passchierz. Harder ===> I-2
3. Hendrik den Harder, begr. Goedereede 19-12-1741
4. Susanna den Harder, ged. Goedereede 27-03-1740, get. Cornelia Cornelis de Wit, begr. Goedereede 17-01-1746
5. Susanna den Harder, ged. Goedereede 03-04-1746, get. Leentje Jans Herder, begr. Goedereede 10-06-1782

In het doopboek staat als vader van Susanna (ged. 27-03-1740) genoemd Cornelis Passchiers den Hertik.
Susanna (ged. 03-04-1746) overleed ongehuwd. Dat betekende in die tijd dat naast de gebruikelijke f. 3,-- aan kosten voor het begraven nog eens f. 3,-- moest worden betaald.

I-2
Passchier
, ged. Goedereede 02-01-1734, zonder beroep, overl. Goedereede 10-06-1813
v. Cornelis den Harder, m. Geertrui Mijnknecht
ongehuwd

VI-J (van V-J-7)
Cornelis, ged. Goedereede 01-02-1711, j.m., woonpl. Goedereede
v. Domus Prol, m. Antje de Vogel
tr. (1) Dirksland 12-07-1733 (o.t. Dirksland 19-06-1733) Maria van Moerkerke, geb. Dirksland, j.d., overl. (voor 10-07-1739)
v. Jan van Moerkerke
tr. (2) Goedereede 10-07-1739 (o.t.) A(d)riaantje Kassel, weduwe van Joost Abrahams Roos, overl. (voor 05-05-1768)
v. Jan Paule Kassel, m. Cornelia Leenderts van Mannekes
tr. (3) Goedereede 23-05-1768 (o.t. Goedereede 05-05-1768) Maria Koijman, weduwe van wijlen Pieter Johannisse Roos, woonpl. Goedereede
kinderen:
uit 1:
1. Anna Prol, ged. Goedereede 17-03-1734, get. Dina Domisz. Prol
2. Domis (Domus) Prol, ged. Goedereede 12-05-1737, get. Dina Domis Prol ===> VII-K
3. Neeltje Prol, ged. Goedereede 05-04-1739, get. Dina Domisz
4. Jannetje Prol, ged. Goedereede 05-04-1739, get. Dina Domisz
uit 2:
5. Marietje Prol, ged. Goedereede 17-07-1740, get. de moeder

Cornelis wordt ook wel Karel of Carel genoemd.
Domus Prol (VI-J-2) wordt ook wel Domus Heerder genoemd.

VI-K (van V-J-8)
Hendrik, ged. ca. 1715, j.m., woonpl. Goedereede
v. Domus Prol, m. Antje de Vogel
tr. Goedereede 04-04-1739 (o.t.) Jannetje Bakelaar, ged. Goedereede 12-12-1708, j.d., woonpl. Goedereede
v. Aart Pieters Bakelaar, m. Neeltje Jooste
kinderen:
1. Domis Prol, ged. Goedereede 10-02-1740, get. Dina Domisz ===> VII-L
2. Aart Prol, ged. Goedereede 03-06-1742, get. Ariaentje Aerdje Bakelaar ===> VII-M
3. Neeltje Prol, ged. Goedereede 07-07-1748, get. Dina Domis Prol

Jannetje Bakelaar was de zuster van Pieter Bakelaar (zie V-J-5).

Zevende generatie

VII-H (van VI-H-4)
Passchier, ged. Goedereede 09-01-1735, j.m. van Ouddorp (onder den Oostdijk), begr. Goedereede 19-04-1805
v. Leendert den Harder, m. Grietje Lauwe
tr. Ouddorp 24-05-1761 (o.t. Ouddorp 24-04-1761) Aagje (Aagtje of Aagie of Aegie of Agie) van der Wenden, ged. Goedereede 11-04-1739, j.d. wonende Ouddorp, begr. (na 19-04-1805)
v. Leunis van der Wenden, m. Lijntje Knape
kinderen:
1. Leendert den Harder, geb. Goedereede 04-10-1762, ged. Goedereede 17-10-1762, get. Niesje Leenderts Harder ===> H-1
2. Leunis den Harder, ged. Goedereede 03-03-1765, get. Jannetie Leunis van der Wende ===> VIII-M
3. Lijntje den Harder, ged. Goedereede 07-01-1770, get. Aagje Leunis van der Wende ===> H-3
4. Cornelis den Harder, geb. Goedereede 17-03-1772, ged. Goedereede 22-03-1772, get. Pieternella Leenderts Herder ===> VIII-N
5. Adriaantje den Harder, ged. Goedereede 30-06-1776, get. Aagje van der Wende ===> VIII-O
6. Grietje den Harder, ged. Goedereede 26-03-1780, get. de moeder ===> H-6

H-1
Leendert
, geb. Goedereede 04-10-1762, arbeider, overl. Goedereede 27-08-1827
v. Passchier den Harder, m. Aagje van der Wenden
ongehuwd

H-3
Lijntje
, ged. Goedereede 07-01-1770, woonpl. Goedereede (Kerkstraat 195), overl. Goedereede 23-03-1823
v. Passchier den Harder, m. Aagje van der Wenden
tr. Goedereede 07-06-1789 (o.t. Goedereede 15-05-1789) Dirk van Waarden, ged. Goedereede 23-01-1757, j.m., arbeider
v. Joost van Waarden, m. Cornelia Gaveel
kindeen:
1. Joost van Waarden, ged. Goedereede 27-01-1790, get. Cornelia van Waerden, geboren Gaveel
2. Aagje van Waarden, ged. Goedereede 10-08-1794, begr. Goedereede 26-12-1795

Het aangaan van een huwelijk kostte in die dagen f. 3,-- per persoon.
Het huwelijk van Lijntje en Dirk werd bevestigd door C. Gavel v.d.m.

H-6
Grietje
, ged. Goedereede 26-03-1780, overl. Goedereede 19-11-1827
v. Passchier den Harder, m. Aagje van der Wenden
tr. Ouddorp 10-12-1806 Pieter Driendijk, ged. Ouddorp 30-03-1760, bouwman, woonpl. Ouddorp, overl. (voor 19-11-1827)
v. Flip Driendijk, m. Johanna Sturenburg
kinderen:
1. Phlip Driendijk, geb. Ouddorp 09-09-1807, ged. Ouddorp 12-10-1807
2. Passchier Driendijk, geb. Ouddorp 31-01-1814
3. Johannes Driendijk, geb. Ouddorp 17-02-1815

VII-I (van VI-H-5)
Leunis, ged. Goedereede 12-05-1737, wonende in den Oostdijk, begr. Goedereede (Ouden Oostdijk) 31-10-1794
v. Cornelis den Harder, m. Grietje Lauwe
tr. Goedereede 23-05-1762 (o.t. Goedereede 30-04-1762) Klaartje Bogertman, ged. Goedereede 07-11-1734, j.d., begr. Goedereede 03-12-1803
v. Klaas Bogertman, m. Aagje Roos
kinderen:
1. Grietje den Harder, ged. Goedereede 11-12-1763, get. Niesje Cornelisse den Harder ===> VIII-P
2. Aegje den Harder, ged. ca. 1765 ===> I-2

Het huwelijk tussen Leunis en Klaartje werd bevestigd door P. van Kempen v.d.m.

I-2
Aegje
, ged. ca. 1765, j.d., begr. Goedereede (in den Oostdijk) 13-10-1794
v. Leunis den Harder, m. Klaartje Bogertman
tr. Goedereede 30-11-1785 (o.t. Goedereede 12-11-1785) Hendrik Klein, geb. Ouddorp 17-06-1759, j.m. wonende in den Ouden Oostdijk
v. Abram Klein, m. Neeltje van Blommendaal
kinderen:
1. Neeltje Klein, ged. Goedereede 22-04-1786, get. Grietje Leunis den Herder
2. Klaartje Klein, ged. Goedereede 12-03-1788, get. (hier doophefster genoemd) Caatje de Blok
3. Jannetje Klein, ged. Ouddorp 28-03-1790
v. Abraham Klein, ged. Goedereede 14-08-1791, get. Maria Sandifort geboren Witte
5. Ariaantje Klein, geb. Goedereede 14-02-1793, ged. Goedereede 03-03-1793

Het huwelijk tussen Aegje en Hendrik werd ingezegend door C. Gavel v.d.m.
Hendrik ondertrouwde op 14-09-1798 Pieternella Krijnsdr. Goudswaard, geb. Ouddorp, wonende op den Ouden Oostdijk.

VII-J (van VI-H-7)
Cornelis, ged. Goedereede 14-02-1745, j.m. wonende Ooltgensplaat
v. Leendert den Harder, m. Grietje Lauwe
tr. Ooltgensplaat 02-04-1775 (o.t. Ooltgensplaat 10-03-1775) Geertje Kreeft, ged. Ooltgensplaat 20-05-1753, wonende Ooltgensplaat
v. Jan Kreeft, m. Geertrui Saijmans
kinderen:
1. Leendert den Harder, ged. Ooltgensplaat 15-10-1775, get. de ouders (geen lidmaten)
2. Jan den Harder, ged. Ooltgensplaat 21-12-1777, get. de vader
3. Claas den Harder, ged. Ooltgensplaat 09-04-1780, get. de vader
4. Grietje den Harder, geb. Ooltgensplaat 29-09-1781, ged. Ooltgensplaat 07-10-1781, get. de vader

VII-K (van VI-J-2)
Domus, ged. Goedereede 12-05-1737, j.m., woonpl. Middelharnis, overl. (tussen 20-05-1812 en 14-01-1830)
v. Karel Prol, m. Maria van Moerkerken
tr. Middelharnis 15-05-1763 (o.t. Middelharnis 11-04-1763) Jannetje van Heest, ged. Middelharnis 10-05-1739, j.d., woonpl. Middelharnis (Nieuwstraat), overl. Middelharnis (huis nr. 186) 20-05-1812
v. Claas (Klaas) Hendrik van Heest, m. Jannetje Bastiaan Siesje (Sijstje)
kinderen:
1. A(d)riaantje Heerder, geb. Middelharnis 11-02-1764, ged. Middelharnis 12-02-1764, get. Neeltje Pieters Sijsen ===> K-1
2. Willempje Heerder, geb. Middelharnis 25-05-1765, ged. Middelharnis 26-05-1765, get. Klaas van Heest en Neeltje
3. Klaas Heerder, geb. Middelharnis 07-11-1767, ged. Middelharnis 08-11-1767, get. Pieters Sijsen en Jannetje Cornelisz. Kallen
4. Jannetje Heerder, geb. Middelharnis 22-04-1769, ged. Middelharnis 23-04-1769, get. Heijndrick Klaasze van Heest en Arriaantje Jansze Buijten Michiel ===> K-4
5. Baartje Heerder, geb. Middelharnis 28-09-1771, ged. Middelharnis 29-11-1771, get. Klaas Heijndrickze van Heest en Neeltje Pieterze Sijsje
6. Baartje Heerder, ged. Middelharnis 16-10-1773, ged. Middelharnis 17-10-1773, get. Neeltje Pietze Sijsje ===> K-6
7. Carolina Heerder, geb. Middelharnis, ged. Middelharnis 13-08-1775, get. Klaas van Heest en Pietertje Seijsje ===> K-7
8. Klaas Heerder, ged. Middelharnis 16-11-1777, get. Klaas van Heest en Jannetje Kalle
9. Carel Heerder, geb. Middelharnis 26-11-1780, get. Jannetje Kalle

K-1
Adriaantje
, geb. Middelharnis 11-02-1764, j.d., woonpl. Sommelsdijk
v. Domus Heerder, m. Jannetje van Heest
tr. (1) Sommelsdijk (o.t. Sommelsdijk 21-06-1789) Goris Verhulp, geb. Oud Kruijerspolder, weduwnaar van Lena de Bruijn, woonpl. Sommelsdijk, overl. (voor 22-11-1799)
tr. (2) Sommelsdijk 22-11-1799 Jan de Graaff, geb. Sommelsdijk, ged. Sommelsdijk 31-07-1774, j.m.
v. Jacob de Graaf, m. Barbara Alebert
kinderen:
uit 1:
1. Maria Verhulp, ged. Sommelsdijk 20-12-1789, get. Jannetje Heerder
2. Johanna Verhulp, ged. Sommelsdijk 06-12-1791, get. Jannetje Heerder
3. Arendje Verhulp, ged. Sommelsdijk 25-12-1792, get. Jannetje Heerder
uit 2:
4. Jacob de Graaff, ged. Sommelsdijk 02-11-1800, get. Elizabeth de Graaff
5. Jan de Graaff, geb. Sommelsdijk 18-09-1808, ged. Sommelsdijk 25-10-1808, get. Maria Verhulp

K-4
Jannetje
, geb. Middelharnis 22-04-1769, j.d., woonpl. Middelharnis
v. Domus Heerder, m. Jannetje van Heest
tr. Middelharnis 26-05-1793 (o.t. Middelharnis 10-05-1793) Bastiaan van der Vliet, ged. Middelharnis 12-07-1767, j.m., woonpl. Middelharnis
v. Cornelis (Kornelis) Wouters van der Vliet, m. Magtelt Jans Koster
kinderen:
1. Cornelis van Vliet, geb. Middelharnis 10-07-1795, ged. Middelharnis 14-07-1795, get. Catelina van der Vliet

K-6
Baartje
, geb. Middelharnis 16-10-1773, j.d., zonder beroep, woonpl. Sommelsdijk, Middelharnis, overl. Middelharnis (aan den ring 61) 25-01-1842
v. Domus Heerder, m. Jannetje van Heest
tr. (1) Middelharnis 26-05-1793 (o.t. Middelharnis 03-05-1793) Huibregt Verbiest, geb. Sommelsdijk, ged. Sommelsdijk 31-01-1773, j.m., woonpl. Sommelsdijk, overl. (voor 26-09-1806)
v. Arent Verbiest, m. Cornelia Stout
tr. (2) Middelharnis 26-09-1806 Pieter Kievit, geb. Sommelsdijk, ged. Sommelsdijk 12-01-1783, j.m., woonpl. Sommelsdijk, overl. (voor 25-01-1842)
v. Krijn Jacobs Kievit, m. Neeltje Jacobs Braber
kinderen:
uit 1:
1. Domis Verbiest, ged. Middelharnis 08-09-1793, get. Jannetje Heerder
2. Cornelis Verbiest, geb. Middelharnis 19-08-1795, ged. Middelharnis 23-08-1795, get. Cornelis Stouter
3. Cornelis Verbiest, geb. Middelharnis 16-03-1797, ged. Middelharnis 19-03-1797, get. Jannetje Burgers
4. Klaas Verbiest, geb. Middelharnis 01-12-1798, ged. Middelharnis 05-12-1798, get. Ariaantje Heerder
5. Sara Verbiest, geb. Middelharnis 04-03-1800, ged. Middelharnis 09-03-1800, get. Cornelia Saritie
6. Jannetje Verbiest, geb. Middelharnis 24-11-1801, ged. Middelharnis 02-12-1801, get. Carolina Heerder
uit 2:
7. Neeltje Kievit, geb. Sommelsdijk 05-06-1807, ged. Sommelsdijk 21-06-1807, get. de moeder zelve
8. Klaas Kievit, ged. Sommelsdijk 15-10-1809, get. de moeder zelf
9. Krijntje Kievit, geb. Sommelsdijk 08-11-1811, ged. Sommelsdijk 17-11-1811, get. Neeltje den Braber

Baartje trouwde op dezelfde dag als haar zus Jannetje.

K-7
Carolina
, ged. Middelharnis 13-08-1775, j.d., zonder beroep, woonpl. Middelharnis, overl. Middelharnis (huis no. 386) 14-01-1830
v. Domus Heerder, m. Jannetje van Heest
tr. (1) Middelharnis 28-12-1795 Pieter Sprong, geb. Middelharnis, ged. Middelharnis 10-10-1773, j.m., woonpl. Middelharnis, overl. (voor 16-12-1810)
v. Leendert Sprong, m. Pietertje Schollenberg
tr. (2) Middelharnis 16-12-1810 Willem Missel, geb. Middelharnis, ged. Middelharnis 03-09-1775, weduwnaar van Dina Krijnsdr. Blok (tr. Middelharnis 05-04-1797), woonpl. Middelharnis
v. Pieter Jilisse Missel, m. Arendje Willems van Heest
kinderen:
uit 1:
1. Pietertje Sprong, geb. Middelharnis 04-07-1796, ged. Middelharnis 10-07-1796, get. Pietertje Schoonenberg
2. Jannetje Sprong, geb. Middelharnis 30-11-1798, ged. Middelharnis 04-12-1798, get. Baartje Heerder
3. Leendert Sprong, geb. Middelharnis 14-08-1800, ged. Middelharnis 31-08-1800, get. de ouders
4. Leendert Sprong, geb. Middelharnis 02-09-1801, ged. Middelharnis 13-09-1801, get. de ouders
5. Leendert Sprong, geb. Middelharnis 25-08-1803, ged. Middelharnis 11-09-1803, get. de ouders
6. Adriaantje Sprong, geb. Middelharnis 15-11-1805, ged. Middelharnis 01-12-1805, get. de ouders
7. Domus Sprong, geb. Middelharnis 13-09-1808, ged. Middelharnis 02-10-1808, get. de ouders
uit 2:
geen kinderen

VII-L (van VI-K-1)
Domis, ged. Goedereede 10-02-1740, j.m.
v. Hendrik Prol, m. Jannetje Bakelaar
tr. Goedereede 17-04-1774 (o.t. Goedereede 24-03-1774) Maartje de Jonge, weduwe van Abraham Koert
v. Teunis de Jonge
kinderen:
1. Hendrik Prol, ged. Goedereede 25-08-1776, get. Leuntje Meinderts de Jonge

Het huwelijk tussen Domis en Maartje werd bevestigd door C. Gavel, v.d.m.

VII-M (van VI-K-2)
Aart, ged. Goedereede 03-06-1742, j.m.
v. Hendrik Prol, m. Jannetje Bakelaar
tr. Goedereede 10-11-1765 (ot. 24/25-10-1765) Leentje Jongste, j.d. van Goedereede
v. Meindert Jongste
kinderen:
1. Hendrikje Prol, ged. Goedereede 27-04-1766, get. Arijaantje Teunis van der Wende
2. Ariaantje Prol, ged. Goedereede 18-11-1767, get. Arijaantje Teunis van der Wende
3. Meindert Prol, ged. Goedereede 22-04-1770, get. Arijaantje Teunis Jongste, geboren van der Wende
4. Jan Prol, ged. Goedereede 30-12-1772, get. Arijaantje Teunis Jongste, geboren van der Wende
5. Jan Prol, ged. Goedereede 10-07-1774, get. Maartje Teunis de Jonge
6. Jannetje Prol, ged. Goedereede 20-11-1776, get. Neeltje Meinders Jongste
7. Neeltje Prol, ged. Goedereede 28-02-1779, get. Maartje Teunis de Jonge
8. Adrianus Prol, ged. Goedereede 18-08-1781, get. Maartje Teunis de Jonge

De stamboom van de familie Prol gaat nog verder, maar is hier niet breder uitgewerkt omdat de naam Heerder of Herder verder niet meer voorkomt.

Achtste generatie

VIII-M (van VII-H-2)
Leunis, ged. Goedereede 03-03-1765, j.m., begr. Goedereede 23-01-1804
v. Passchier den Harder,m. Aagje van der Wenden
tr. Goedereede 19-05-1793 (o.t. Goedereede 18-04-1793) Elizabeth (Elisabet) Kuiper, ged. Zuidland 24-02-1773, j.d., begr. (na 26-09-1807)
v. Willem Kuiper, m. Neeltje Landman
kinderen:
1. Paschier den Harder, ged. Goedereede ca. 1794, begr. Goedereede 03-04-1794
2. Peschier den Harder, ged. Goedereede 11-12-1795, ged. Goedereede 27-12-1795
3. Neeltje den Harder, geb. Goedereede 25-12-1797, ged. Goedereede 31-12-1797, get. Lijntje Peschierse den Harder
4. Willem den Harder, geb. Goedereede 10-04-1800, ged. Goedereede 04-05-1800
5. Aagtje den Harder, geb. Goedereede 08-10-1802, getd. Goedereede 31-10-1802, get. de moeder zelf (Lisabeth W. Kuipers), begr. Goedereede 28-10-1805

Het huwelijk tussen Leunis den Harder en Elizabeth Kuiper werd bevestigd door Cornelis Gavel v.d.m.

VIII-N (van VII-H-4)
Cornelis, ged. Goedereede 22-03-1772, j.m., schoenmaker, overl. Goedereede 19-10-1827
v. Passchier den Harder, m. Aagje van der Wenden
tr. (1) Goedereede 17-09-1799 (o.t. Goedereede 29-08-1799) Huigje de Jonge, j.d., ged. Goedereede 07-01-1778, overl. Goedereede 10-12-1812
v. Jan de Jonge, m. Neeltje Jongste
tr. (2) Hendrika Schierbeek
tr. (3) Goedereede 05-05-1815 Elizabeth van Es, ged. Middelharnis 12-12-1779 (get. Elizabeth van Es)
v. Jan van Es, m. Jannetje van Stapel
kinderen:
uit 1:
1. Aagje den Harder, geb. Goedereede 12-04-1800, ged. Goedereede 20-04-1800, get. Lijntje den Harder
2. Passchier den Harder, geb. Goedereede 07-12-1801, overl. Goedereede 02-08-1822
3. Jan den Harder, geb. Goedereede 31-10-1804, ged. Goedereede 04-11-1804, get. Grietje den Harder, begr. Goedereede 08-09-1809
4. Jan den Harder, geb. Goedereede 18-01-1811, ged. Goedereede 30-01-1811, arbeider, overl. Goedereede 14-02-1837
uit 2:
5. Aaltje den Harder, geb. Goedereede 04-05-1814
uit 3:
6. Johannes den Harder, geb. Goedereede 31-01-1816 ===> IX-R
7. Jannetje den Harder, geb. Goedereede 25-11-1817, zonder beroep, overl. Goedereede 21-09-1837
8. Aagtje den Harder, geb. Goedereede 18-09-1821 ===> N-8

N-8
Aagtje
, geb. Goedereede 18-09-1821, zonder beroep, overl. Goedereede 19-03-1887
v. Cornelis den Harder, m. Elizabeth van Es
tr. Goedereede 28-03-1851 Leendert Soeteman, geb. Goedereede 28-11-1817, arbeider
v. Teunis Soeteman, m. Willemtje Komtebedde
kinderen:
1. Cornelis Soeteman, geb. Goedereede 20-01-1853
2. Teunis Soeteman, geb. Goedereede 29-04-1856
3. Willemtje Soeteman, geb. Goedereede 18-08-1859
4. Johannes Soeteman, geb. Goedereede 11-10-1861
5. Elizabeth Soeteman, geb. Goedereede 03-01-1864
6. Aren Soeteman, geb. Goedereede 20-12-1865

VIII-O (van VII-H-5)
Adriaantje, geb. Goedereede 30-06-1776, j.d., zonder beroep, overl. Goedereede 28-12-1845
v. Passchier den Harder, m. Aagje van der Wenden
tr. (1) Goedereede 19-11-1794 (o.t. Goedereede 31-10-1794) Arie Troost, ged. Middelharnis 23-08-1772 (of 10-05-1767), j.m., begr. (voor 15-01-1811)
v. Jan Troost, m. Maartje de Jonge (of Anna Bleijker)
tr. (2) Goedereede 15-01-1811 (o.t. Goedereede 29-12-1810) Cornelis Aartse, geb. Klundert ca. 1773, weduwnaar van Klasina Noorman, bouwknecht, woonpl. Goedereede, overl. (voor 28-12-1845)
kinderen:
uit 1:
1. Maertje Troost, geb. Goedereede 16-11-1795, ged. Goedereede 09-12-1795, begr. Goedereede 18-12-1795
2. Jan Troost, geb. Goedereede 11-07-1797, ged. Goedereede 26-07-1797, get. de moeder, vuurtorenwachter in Ouddorp, overl. Ouddorp 1850, tr. 1822 Maaijke Visser, geb. Werkendam 26-11-1798, Ned. Herv. ged. Werkendam 02-12-1798 (doopgetuige: Stijntje Damen), overl. Ouddorp 1880, dochter van Louwerens Visser en Anna de Vries.
in onecht:
3. Adrianus den Harder, geb. Goedereede 03-04-1804, ged. Goedereede 21-04-1804, begr. Goedereede 09-09-1808
uit 2:
4. Marinus Aartse, geb. Goedereede 01-02-1811, ged. Goedereede 20-02-1811, get. de moeder
5. Adrianus Aartse, geb. Goedereede 05-02-1813
6. Jacomijntje Aartse, geb. Goedereede 23-03-1815
7. Adrianus Aartse, geb. Goedereede 09-07-1818

Het huwelijk tussen Adriaantje en Ary werd bevestigd door C. Gavel v.d.m.

VIII-P (van VII-I-1)
Grietje, ged. Goedereede 11-12-1763, j.d. te Goedereede (in den ouden Oostdijk), begr. (na 24-09-1807)
v. Leunis den Harder, m. Klaartje Bogertman
tr. (1) Goedereede 21-02-1787 (o.t. Goedereede 02-02-1787) Corstiaan Roos, ged. Goedereede 23-02-1776, j.m., begr. Goedereede (in den Ouden Oostdijk 04-04-1795)
v. Jan Roos, m. Neeltje Bakelaar
tr. (2) Ouddorp 06-05-1796 Jacob van Rij (Rey), ged. Zuidland 02-05-1762, weduwnaar van Jannetje Teunisdr. Hameeteman (tr. (1) Ouddorp 29-12-1781 (o))
v. Daniel van Rij, m. Teuntje Alblas
kinderen:
uit 1:
1. Joost de Roos, ged. Goedereede 04-11-1787, get. Nijsje Roos, begr. Goedereede 28-10-1811
2. Klaartje Roos, ged. Goedereede 15-08-1790
3. Neeltje Roos, ged. Goedereede 30-12-1792, get. Klaartje Bogertman
uit 2:
geen kinderen
in onecht:
4. Leunis den Harder, ged. Goedereede 24-01-1798
5. Jan den Harder, ged. Goedereede 25-03-1802 (buiten echt), ged. Goedereede 11-04-1802

Het huwelijk tussen Grietje en Corstiaan werd bevestigd door C. Gavel v.d.m.
Kosten van het huwelijk tussen Grietje en Jacob: f. 3,-- voor de bruidegom en voor de bruid Pro Deo.

Negende generatie

IX-R (van VIII-N-6)
Johannes, geb. Goedereede 31-01-1816, arbeider
v. Cornelis den Harder, m. Elizabeth van Es
tr. Goedereede 06-05-1842 Jannetje Braal, geb. St. Maartensdijk ca. 07-10-1820, ged. St. Maartensdijk ca. 16-10-1820 (get. Jannetje van Oost en Pieter Braal), dienstbode, overl. Goedereede 28-04-1879
v. Marinus Braal, m. Cornelia Grijs
kinderen:
1. Elizabeth den Harder, geb. Goedereede 15-03-1843
2. Cornelis den Harder, geb. Goedereede 02-06-1850 ===> X-P

Certificaat van onvermogen
De Burgemeester der Gemeente Goedereede verklaart bij dezen op de getuigenis van Jan van der Wende, Bouwman en Jan van Heest Nachtwaker beide wonende in deze gemeente, dat Johannes den Harder Arbeider en Jannetje Braal dienstbode, beide mede in deze gemeente woonachtig door onvermogen buiten staat zijn om de kosten der acten, zegels enz. tot het aangaan van een Huwelijk benoodigd, te kunnen voldoen, en alzoo vallen in de termen der wet van den 9den Maart 1815, No 13 houdende bepalingen tot het wegnemen van pecunieele bezwaren bij het voltrekken der Huwelijk van behoeftige personen.

Goedereede, den 30 Maart 1842

De Burgemeester voornoemd,

D. Goekoop

Een huwelijksbijlage van Johannes en Jannetje

NATIONALE MILITIE
Provincie Zuid-Holland
CERTIFICAAT

DE STAATSRAAD, GOUVERNEUR VAN DE PROCINCIE ZUID-HOLLAND
verklaart dat Johannes den Harder geboren te Goedereede den 31 January 1816 van beroep arbeider zoon van Cornelis en van Elizabeth van Es binnen de gemeente van Goedereede, 12e kanton, voor de Nationale Militie is ingeschreven, en dat hem vervolgens, bij de loting, is ten deel gevallen het nummer 47, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 2e april 1842
De Staatsraad; Gouverneur voornoemd
Van der Duyn

SIGNALEMENT
Lengte 1 el, 5 palm, 4 duim, 0 streep
Aangezigt ovaal
Voorhooft breed
Oogen blauw
Neus onder
Mond id
Kin rond
Haar en
Wenkbrauwen blond
Merkbare tekenen - - - - - - - -
Handtekening
Signalement no. 1096

Een huwelijksbijlage van Johannes en Jannetje

Tiende generatie

X-P (van IX-R-2)
Cornelis, geb. Goedereede 02-06-1850, arbeider, pakhuisknecht, woonpl. Goedereede
v. Johannes den Harder, m. Jannetje Braal
tr. Ouddorp 15-08-1879 Willemijntje Klazina Prince, geb. Dinteloord 14-10-1850, zonder beroep, woonpl. Ouddorp
v. Jacob Prince, m. Maria Rebekka Groteboer
kinderen:
1. Jannetje den Harder, geb. Goedereede 09-09-1880

Jacob Prince oefende het beroep uit van meekrapdroger.