Met U2 op weg naar Pasen

Inhoud

 

Inleiding

Het is opvallend hoeveel verwijzingen er naar Pasen zijn te vinden in de songteksten van U2. Dit thema werd behandeld tijdens een speciale U2 Paas retraite in 2019. Elk jaar wordt er een U2 retraite in retraitecentrum de Spil in Maarssen gehouden en daarin worden de geestelijke roots van U2 gedeeld. Dat wordt gedaan door luisteren, mediteren, kijken, zingen, stilte en veel U2 muziek! Omdat niet iedereen de Paas retraite destijds kon bezoeken, is dit artikel geschreven voor een breder publiek. Dit artikel begint op Witte Donderdag en eindigt op 2e Paasdag.

Bono zei het volgende over Pasen in een interview in de New York Times: ďEerst komt de dood en dan het leven dat Pasen is. Dat is een geweldig moment voor mij Ė een wedergeboorte die ik steeds nodig blijk te hebben. Vooral lang geleden, toen mijn vader overleed. Ik vergeet nooit de verlegenheid en bevrijding van hete tranen toen ik knielde in een kapel in een dorpje in Frankrijk en berouw had van mijn verkwistende natuur, verdriet dat ik zo lang ruzie met mín vader heb gehad en zo veel kansen heb verspild om hem beter te leren kennen. Ik herinner me het gevoel van Ďvrede die het verstand te boven gaatí, alsof er een last van me afviel. Van alle christelijke feesten vereist Pasen het meeste geloof, waarbij de eerbied voor de schepping je langs de verbijstering over de maagdelijke geboorte naar het vergezochte en verstrekkende idee duwt dat dood niet het einde is. Het kruis als kruispunt. Wat je religieuze of niet-religieuze overtuiging ook is, de kans om opnieuw te beginnen is een fantastisch idee.Ē

Terug naar boven

Witte Donderdag

'Ik moet wel een acrobaat zijn om te leven in deze duistere realiteit.' U2 staat er om bekend dat ze hun ogen niet sluiten voor de weerbarstige realiteit. Ja, er is pijn en moeite. Veel van hun songs beschrijven het lijden, maar ook het verlangen naar God. Het is niet makkelijk om te hopen en te verlangen als je midden in de duisternis bent. Het is zoeken, verlangen en geloven. Als er toch een plek is waar ik dat zou kunnen beleven, een kerk waarin ik het kon ontvangen. Ik zou er het brood breken en de wijn drinken. Omdat ik het zo nodig heb. Laat de klootzakken je hoop, verlangen en geloof niet wegnemen.

Tijdens de Experience & Innocence tour pakte Bono zijn oude alterego McPhisto weer op. Een alterego gebaseerd op Brieven uit de hel van CS Lewis, waarin Lewis de duivel laat spreken hoe hij de wereld beÔnvloed. Voor elke stad waar U2 optrad had McPhisto een boodschap die overging in Acrobat. En steevast sloot hij af met: wanneer je niet gelooft dat ik besta, dan doe ik mijn werk op mín best. Acrobat luidt de duistere dagen in die gaan komen. You can feel the enemy!

YouTube video Tekst
 

Terug naar boven

Goede Vrijdag

Deze dag kan ik je aanraden om With a Shout (Jerusalem) te luisteren. Een nog jonge U2 zat in 1981 nog in de Shalom Pinkstergemeente (behalve Adam dan) toen ze hun 2e album October uitbrachten. In de tekst zijn we bij het kruis op Golgotha waar de discipelen vertwijfeld uitroepen: Oh, where do we go, Where do we go from here? Where to go? To the side of a hill, Blood was spilt. We were still looking at each other. But we're going back there?
De muziek is stevig en onrustig. Goede Vrijdag is geen rustige dag, het is een dag waar het lijden en de dood hun toppunt bereiken doordat Jezus sterft aan het kruis. YouTube video Tekst

Dan het nummer wat mij altijd erg raakt: Untill the End of the World. Het gaat over het verhaal van Jezus en Judas in de tuin van Gethsemane of zoals ik ergens mooi las: From there the song takes on a life of its own and sails into the familiar territory of pain, confusion and forgiveness by narrating the story of Judas' betrayal of Jesus. Voor mij komt in dit nummer de strijd van het leven, het lijden, het immense onrecht samen. Het is een enorm krachtig nummer, niet alleen door de tekst en de muziek, maar ook door de uitvoering die ze gaven tijdens de 360 tour. Zelf was ik overdonderd toen ik het nummer voor het eerst hoorde in 2010. Wat een power, wat een krachtig nummer en wat een enorme weergave van de strijd, de onrust, de pijn en het lijden van die Goede Vrijdag.

Op deze dag voel ik de pijn van geschonden vertrouwen, van christenen die vervolgd worden, van daklozen die geen plek mogen hebben in deze maatschappij, van vrouwen en mannen die misbruikt en uitgebuit worden, van kinderen die geen kind meer kunnen zijn, van asielzoekers die getraumatiseerd zijn, van vluchtelingen die op weg zijn, maar waarnaar toe? Maar ook mijn eigen pijn, voel ik deze dag. Voor mij komt het allemaal samen in dit nummer. En steeds weer die belofte van Jezus dat Hij met ons zal zijn Ďuntill the end of the worldí(Mattheus 28:20).

Er zijn 3 prachtige en krachtige live uitvoeringen van dit nummer. Allereerst een compilatie versie uit 2001 van het uit het concert in Slane Castle, Boston, Mexico City, Sydney en New York. The Edge en Bono spelen het kwaad en het licht beeldend uit. YouTube video

Tijdens de 360 tour in 2009 was er het enorme decor en de lichteffecten die de strijd tussen goed en kwaad uitbeelden. Op het einde is te zien hoe Jezus en Judas elkaar net niet meer raken. YouTube video Tekst

In 2015 was er het enorm grote scherm tijdens de Innocence & Experience tour, waarop Bono als de duivel spotte met the Edge als Jezus. Indrukwekkend hoe het nummer begon met het lezen van Psalm 23 door Bono en eindigt met het gedicht van William Blake, the Divine Image  YouTube Video Extra Tekst gedicht William Blake

Een nummer wat ook heel goed past op deze Goede Vrijdag is Mercy. Dit nummer blijft al vele jaren bij mij hangen en ik kauw er nog steeds op. Omdat er zoveel verschillende gezichts\geloofs punten inzitten. Bono kiest voor een haast absurde vorm om de spirituele hoogte en diepe duisternis weer te geven. Tijdens een U2 retraite gaf een deelnemer heel mooi weer dat in deze song ook de relatie tussen Jezus en Zijn Vader wordt beschreven op de dag dat hij sterft: You wanna kill me and I wanna die. We were meant for each other, you and I. YouTube video Tekst

Noot: er zijn verschillende tekst versies van Mercy. Voor dit artikel is gekozen voor de versie die U2 tijdens de 360 tour liet horen.

Terug naar boven

 

Stille Zaterdag

Vandaag is het stil, Vandaag is het een dag van wachten en waken . Geen strijd, geen bloed, geen heftigheid, maar verslagenheid, wachten. Vertwijfeling. En nog eens wachten en vragen: Jesus, I'm waiting here, boss, I know you're looking out for us, But maybe your hands aren't free. Beluister en bekijk Wake Up, Dead Man Tekst

"In your eyes alone, I see the lights of home."
Bono heeft bijna het eindpunt van zín leven meegemaakt. Hij noemt het een Ďbrush with mortalityí.
Vandaaruit schrijft hij Lights of Home. Ik had dood moeten zijn. Jezus, als ik nog steeds uw vriend ben, wat wilt u dan in godsnaam van me? Nog een pijnlijke stoot? Nog een eenzame weg? YouTube video Tekst

In deze dag van waken en wachten op wat komen gaat is er One Step Closer. Het lied is een zijn, een zijn van niet terug kunnen van wat geweest is, maar ook nog niet verder kunnen. Jezus is een stap verder in het weten van wat gaat komen. En wij wachten mee met ons hart, misschien vol verlangen of van verdriet en pijn. The heart that hurts is a heart that beats. We zijn nog maar een stap verwijderd van wat gaat komen op deze stille zaterdag. YouTube video Tekst

 

En uiteraard komen we ook uit bij 40. Op deze dag zien we uit en zingen we: 'I waited patiently for the Lord' (uit Psalm 40). Ook dit lied heeft net als andere U2 songs vele lagen in zich. De eerste laag is het aardse uitzien, wachten en verlangen naar recht en gerechtigheid, het eind van geweld en lijden. U2 groeide op in een gewelddadig omgeving en zong zich in die tijd een weg uit deze nare omgeving. Hoe lang nog oorlog, hoe lang nog bomaanslagen in Ierland? De diepere laag is een geestelijke. Hoe lang nog Heer, voordat U terugkomt op deze aardkloot? Hoe lang nog moeten we geduldig wachten en zijn we vaak/soms moe van dat geduldig wachten. Hoe lang nog lijden, misbruik, pijn en verdriet? En U2 blijft uitzien, ook al is er soms niets te zien. 'I will sing a new song''  (uit Psalm 6). Dat is het wachten, waken en verlangen van deze dag. We zien uit naar wat komen gaat! YouTube video  Tekst

Terug naar boven

Pasen

Na de 40 dagen tijd, de Stille Week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is het eindelijk Pasen. Feest!! Hij is opgestaan. Gezegend Pasen! Itís a Beautiful Day!!!  YouTube video Tekst (bij voorkeur keihard beluisteren)

Windows in the Skies: the stone it has been moved.......Oh can't you see what love has done? Dit lied is hťt Paaslied van U2. Op niet mis te verstane wijze zingt U2 over de opstanding. De liefde die God heeft voor ons door Jezus te laten stervenÖ.en weer op te staan. Zie wat Zijn liefde heeft gedaan en nu nog doetÖook voor jou! YouTube video Tekst

The Miracle: in Songs of Innocence vertelt U2 hun levensverhaal. Van onschuld gingen ze naar ervaring. En daardoor heen zijn ze als pelgrim onderweg, met de ervaring dat ze zoveel gekregen hebben wat ze niet verdiende. En dat alles wat ze eerder verloren hadden nu is teruggekeerd tot de mooiste muziek die ze ooit gehoord hebben. Klinkt als Pasen! YouTube video Tekst

When Loves Comes to Town gaat over de kracht van liefde en genade. Hoe het mogelijk is om opnieuw te beginnen, hoe je leven ook is. Dit lied is geschreven voor BB King. Toen hij de tekst las zei hij tegen (een nog jonge) Bono: "jij schrijft heftige en diepe teksten voor een jonge man". Bono gaat inderdaad diep door zo te schrijven alsof hij bij de kruisiging was en zag hoe liefde overwon.

"I was there when they crucified my Lord. I held the scabbard when the soldier drew his sword
I threw the dice when they pierced his side. But I've seen love conquer the great divide"

YouTube video Tekst

En als je nog tijd over hebt beluister dan Amazing Grace wat prachtig vloeiend overloopt in het verlangen naar het leven hierna: Where the Streets have No Name (dan kan het dak eraf!!!) YouTube video Tekst

Terug naar boven

2e Paasdag

Tsja, de dag na de Opstanding. Wat dan? Na de feestvreugde van Pasen, het geloof, de hernieuwde hoop gaan we op weg naar de heelheid. Op zoín dag als vandaag is het tijd voor I Still Havenít Found what Iím Looking For.

U2 belijdt krachtig hun geloof in dit nummer: ĎYou broke the bonds and you loosed the chains, carried the cross of my shame, you know I believe it!í En later ĎI believe in the Kingdom come, then all the colors will bleed into oneí. Maar daar tussenin, in die tijd is er ruimte voor Ďbut I still havenít found what Iím looking for....en....yes, I'm still running.'

In de tussentijd zoeken we onze weg, soms tastend in het duister, soms volkomen de weg kwijt, soms twijfelend oplopen tegen de muren in onszelf. We zoeken in ons leven naar de openingen waarin we de Opstanding kunnen zien en meemaken in ons leven.

Met dit nummer komen we uit bij Paulus die in Filippenzen 3 weergeeft wat U2 bedoelt in dit lied. Paulus geeft een duidelijk getuigenis over zijn geloof in de genade en zegt dan

12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar ťťn ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 

Paulus had ook nog niet gevonden waar hij naar zocht. Hij zocht ook zijn weg, tastend in het duister, soms volkomen de weg kwijt en liep ook tegen de muren in zichzelf op. Maar hij was op weg om het volkomene te vinden, en daar geloofde hij heilig in. En dat kwam doordat hij Pasen had gevierd!

Beluister de prachtige live versie met de New Voices of Freedom: YouTube video Tekst

Samen - One

Tijdens de jaarlijkse U2 retraite herschreef zangeres Samantha Braat het nummer One van U2. De tekst van het lied en ook de herschreven tekst is de verbinding tussen Pasen en ons als mensen. Het gaat om samen zijn en leven vanuit de liefde die God ons geeft, in alle verschillen die er zijn. Samantha zingt: 'Geliefd, geleefd, geloofd Ė als je ontvangt wat je geeft. Zusters en moeders, vaders, broeders. Gelijk, maar toch zo onderscheidend. Ik weet mij in jouw armen, jij in mijn armen. Samen! YouTube video Tekst
 

13 There is a Light

U2 zet ons na Pasen weer met beide benen op de grond. ĎEn als de nachtmerries ook overdag bij je binnensluipen, en als de wereld je kinderen bij je wegnemen. Bewaak je onbevangenheid over verkeerde droombeelden. En weet dat de duisternis altijd aanwezig is bij het licht. Het leven is niet onschuldig meer, het heeft zijn onbevangenheid verloren. En ook lijkt alles verloren, blijf zoeken naar het licht.

Want er is een licht, laat het niet uitgaan. Hou vol! YouTube video Tekst

Terug naar boven

Tot slot

De U2 retraite wordt georganiseerd door Jelle Epker, Tijmen van de Poll en Jan Vierhout. De auteur van dit artikel (Jan Vierhout) is beschikbaar voor interviews. Reageren kan ook. Klik hier om contact op te nemen

Terug naar boven

Teksten gebruikte U2 songs (bron: https://www.u2.com/discography/lyrics)

Acrobat

MacPhisto: [sings] "Even the greatest stars... discover themself in the looking glass...
"Hello. "Good evening. Don MacPhisto at su servicio. What's that smell? Oh... I believe it's the stench... of liberal...democracy. Is that what it is?
Maybe... The Hague? Is that what it is? So many bridges around here. You need to buildsome walls.
To keep out all the different people that you don't want in Europe.Because... you don't want to be a part of Europe, 'cos it's full of foreigners.
And we don't like f-f-f-f-f-f-f-f-- foreigners!
I don't like... foreigners. What's the point in all these different languages, if people insist on understanding each other? I've an idea.MacPhisto for Europe! That's the ticket. Whaddya say, Amsterdam? MacPhisto for Europe!
And you cerebral types Ė just remember... it's when you don't believe I exist Ė that's when I do... my best work.
Don't believe what you hear. Don't believe what you see. If you just close your eyes... you can feel the enemy!"

Don't believe what you hear, don't believe what you see. If you just close your eyes you can feel the enemy.
When I first met you girl, you had fire in your soul. What happened t'your face of melting snow
Now it looks like this! And you can swallow or you can spit. You can throw it up, or choke on it
And you can dream, so dream out loud. You know that your time is coming round
So don't let the bastards grind you down.

No, nothing makes sense, nothing seems to fit. I know you'd hit out if you only knew who to hit.
And I'd join the movement. If there was one I could believe in. Yeah, I'd break bread and wine
If there was a church I could receive in. 'Cause I need it now. To take the cup, To fill it up, to drink it slow. I can't let you go.

And I must be an acrobat, To talk like this and act like that. And you can dream, so dream out loud. And don't let the bastards grind you down.

What are we going to do now it's all been said? No new ideas in the house, and every book's been read.

And I must be an acrobat. To talk like this and act like that.
And you can dream, so dream out loud. And you can find your own way out. And you can build, and I can will
And you can call, I can't wait until You can stash and you can seize in dreams begin responsibilities
And I can love, and I can love. And I know that the tide is turning 'round. So don't let the bastards grind you down.

Terug Witte Donderdag

With a Shout (Jerusalem)

Oh, where do we go, Where do we go from here? Where to go? To the side of a hill. Blood was spilt.
We were still looking at each other. But we're going back there?

Jerusalem, Jerusalem

Shout, shout, with a shout
Shout it out, shout
Shout it out.

I want to go, to the foot of Mount Zion. To the foot of He who made me see. To the side of a hill blood was spilt
We were filled with a love. And we're going to be there again

Jerusalem, Jerusalem

Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem

Shout, shout, with a shout. Shout, with a shout.

Terug naar Goede Vrijdag

Untill the End of the World

Haven't seen you in quite a while, I was down the hold, just passing time.
Last time we met it was a low-lit room. We were as close together as a bride and groom.
We ate the food, we drank the wine. Everybody having a good time except you.
You were talking about the end of the world.

I took the money, I spiked your drink. You miss too much these days if you stop to think.
You led me on with those innocent eyes. And you know I love the element of surprise.
In the garden I was playing the tart. I kissed your lips and broke your heart.
You, you were acting like it was the end of the world.

In my dream, I was drowning my sorrows. But my sorrows they'd learned to swim
Surrounding me, going down on me. Spilling over the brim
Waves of regret and waves of joy. I reached out for the one I tried to destroy.
You, you said you'd wait till the end of the world.

Gedicht William Blake - The Divine Image

To Mercy, Pity, Peace, and Love
All pray in their distress;
And to these virtues of delight
Return their thankfulness.

For Mercy, Pity, Peace, and Love
Is God, our father dear,
And Mercy, Pity, Peace, and Love
Is Man, his child and care.

For Mercy has a human heart,
Pity a human face,
And Love, the human form divine,
And Peace, the human dress.

Then every man, of every clime,
That prays in his distress,
Prays to the human form divine,
Love, Mercy, Pity, Peace.

And all must love the human form,
In heathen, Turk, or Jew;
Where Mercy, Love, and Pity dwell
There God is dwelling too.
 

Terug naar Goede Vrijdag

Mercy

I was drinking some wine
And it turned to blood
What's the use of religion
If you're only good

I know I'm weed killer, honey
And you're sugar
If you're the prosecution
I get away with murder

You're gravity searching for the ground
Your silence searching for a sound

Your heart is aching
Your heart is my home
It's fascinating
I know I'll never be alone

You wanna kill me and I wanna die
We were meant for each other, you and I
Like time in a bed of rust
Like the rhyme of love and lust Iím not sorry, you're not gonna cry
You put the blue back in my eye
It's just us
Because, because, because we can
We must

If you're hunger, baby let me feed it
If your heart is full, baby let me bleed it
And happiness is for those who don't really need it
I know you love me too much

You wanna kill me and I wanna die
We're a perfect match, you and I
Neither can you resist
And neither can you trust I'm not sorry, you're not gonna cry
You put the blue back in my eye
It's just us
Because, because, because we can
We must
Iím a lover
Iím a lover
Dying, yeah, yeah

You wanna kill me and I wanna die
A perfect match, you and I
Like time in a bed of rust
Like the ramp of love and lust

I'm not sorry, you're not gonna cry
You put the blue back in my eye
It's just us
Because, because, because we can
We must
Because, because, because we can
We must
Because, because, because we can
We must
 

Terug naar Goede Vrijdag

Wake up dead man

Jesus, Jesus help me. I'm alone in this world. And a fucked-up world it is too.
Tell me, tell me the story, the one about eternity. And the way it's all gonna be.

Wake up, wake up dead man. Wake up, wake up dead man.

Jesus, I'm waiting here, boss. I know you're looking out for us
But maybe your hands aren't free.

Your Father, He made the world in seven. He's in charge of heaven. Will you put a word in for me?

Wake up, wake up dead man. Wake up, wake up dead man.

Terug naar Stille Zaterdag

Lights of Home

I shouldnít be here cause I should be dead. I can see the lights in front me. I believe my best days are ahead
I can see the lights in front of me. Oh Jesus if Iím still your friend. What the hell, what the hell you got for me
Iíve got to get out from under my bed. To see again the lights in front of me. Hey, Iíve been waiting to get home a long time

Hey now, do you know my name? Hey now. Or where Iím going? If I canít get an answer, In your eyes I see it
The lights of home. The lights of home

I was born from a screaming sound. I could see the lights in front of me. I thought my head was harder than ground
I could see the lights in front of me. One more push and Iíll be born again. One more road you canít travel with a friend.
Saw a statue of a gold guitar. Bright lights right in front of me. Hey, Iíve been waiting to get home a long time.

Hey now, Do you know my name? Hey now, or where Iím going? If I canít get an answer, In your eyes I see it.
The lights of home. The lights of home.
Hey now, Do you know my name? Hey now. Or where Iím going? If I canít get an answer. In your eyes I see it
In your eyes alone, I see the lights of home

Free yourself to be yourself. If only you could see yourself. If only you could
Free yourself to be yourself. If only you could see yourself. If only you could
Free yourself to be yourself. If only you could see yourself. If only you could
Free yourself to be yourself. If only you could see yourself. If only you could see

Terug naar Stille Zaterdag

One Step Closer

I'm around the corner from anything that's real. I'm across the road from hope. I'm under a bridge in a rip tide
That's taken everything I call my own.

One step closer to knowing. One step closer to knowing

I'm on an island at a busy intersection. I can't go forward, I can't turn back. Can't see the future
It's getting away from me. I just watch the tail lights glowing

One step closer to knowing. One step closer to knowing. One step closer to knowing, dnowing, knowing

I'm hanging out to dry with my old clothes. Finger still red with the prick of an old rose.
Well the heart that hurts, is a heart that beats. Can you hear the drummer slowing

One step closer to knowing. One step closer to knowing. One step closer to knowing
To knowing, to knowing, to knowing.

Terug naar Stille Zaterdag

40

I waited patiently for the Lord. He inclined and heard my cry. He brought me up out of the pit
Out of the mire and clay.
I will sing, sing a new song, I will sing, sing a new song.
How long to sing this song. How long to sing this song. How long, how long, how long, how long, to sing this song

He set my feet upon a rock. And made my footsteps firm. Many will see. Many will see and fear

I will sing, sing a new song, I will sing, sing a new song, I will sing, sing a new song, I will sing, sing a new song

How long to sing this song, How long to sing this song. How long, how long, how long. How long, to sing this song

Terug naar Stille Zaterdag

Beautiful Day

The heart is a bloom, shoots up through stony ground, But there's no room, no space to rent in this town
You're out of luck and the reason that you had to care, The traffic is stuck and you're not moving anywhere.
You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace

It's a beautiful day, the sky falls. And you feel like it's a beautiful day, It's a beautiful day. Don't let it get away

You're on the road but you've got no destination. You're in the mud, in the maze of her imagination
You love this town even if it doesn't ring true. You've been all over and it's been all over you

It's a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Don't let it get away

Touch me, take me to that other place. Teach me, I know I'm not a hopeless case

See the world in green and blue, see China right in front of you. See the canyons broken by cloud
See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedouin fires at night. See the oil fields at first light
See the bird with a leaf in her mouth. After the flood all the colours came out.
It was a beautiful day, A beautiful day. Don't let it get away

Touch me, take me to that other place. Reach me, I know Iím not a hopeless case

What you don't have you don't need it now. What you don't know you can feel it somehow
What you don't have you don't need it now, You don't need it now, you don't need it now
Beautiful day

Terug naar Pasen

Windows in the Skies

The shackles are undone. The bullets quit the gun. The heat that's in the sun. Will keep us when there's none
The rule has been disproved. The stone it has been moved. The grave is now a groove. All debts are removed

Oh can't you see what love has done? Oh can't you see what love has done? Oh can't you see what love has done?
What it's done to me?

Love makes strange enemies. Makes love where love may please. The soul and its striptease. Hate brought to its knees
The sky over our head. We can reach it from our bed. You let me in your heart. And out of my head, head

Oh can't you see what love has done? Oh can't you see what love has done? Oh can't you see what love has done?
What it's done to me?

Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Please don't ever let me out of you. I've got no shame, oh no, oh no

Oh can't you see what love has done? Oh can't you see? Oh can't you see what love has done? What it's doing to me?

I know I hurt you and I made you cry. Did everything but murder you and I. But love left a window in the skies
And to love I rhapsodize. To every broken heart. For every heart that cries. Love left a window in the skies
And to love I rhapsodize

Terug naar Pasen

The Miracle

I was chasing down the days of fear. Chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near,
Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, Haunted by the spectres that we had to see
Yeah I wanted to be the melody, Above the noise, above the hurt.

I was young, not dumb. Just wishing to be blinded, by you. Brand new. And we were pilgrims on our way
I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world
Everything I ever lost, now has been returned. In the most beautiful sound Iíd ever heard.

We got language so we canít communicate. Religion so I can love and hate. Music so I can exaggerate my pain, and give it a name

I was young, not dumb. Just wishing to be blinded. By you. Brand new. And we were pilgrims on our way

I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world
Everything I ever lost, now has been returned. In the most beautiful sound Iíd ever heard.

We can hear you, We can hear you, We can hear you

I woke up at the moment when the miracle occurred. I get so many things I donít deserve
All the stolen voices will someday be returned. The most beautiful sound Iíd ever heard

Your voices will be heard. Your voices will be heard

Terug naar Pasen

When Loves Comes to Town

I was a sailor, I was lost at sea. I was under the waves before love rescued me. I was a fighter, I could turn on a thread
Now I stand accused of the things I've said.

When love comes to town I'm gonna jump that train. When love comes to town I'm gonna catch that flame.
Maybe I was wrong to ever let you down. But I did what I did before love came to town.

Used to make love under a red sunset. I was making promises I was soon to forget.
She was pale as the lace of her wedding gown. But I left her standing before love came to town.

I ran into a juke-joint when I heard a guitar scream. The notes were turning blue, I was dazed and in a dream.
As the music played I saw my life turn around. That was the day before love came to town.

When love comes to town I'm gonna jump that train. When love comes to town I'm gonna catch that flame.
Maybe I was wrong to ever let you down. But I did what I did before love came to town.

When love comes to town I'm gonna jump that train. When love comes to town I'm gonna catch that flame.
Maybe I was wrong to ever let you down. But I did what I did before love came to town.

I was there when they crucified my Lord, I held the scabbard when the soldier drew his sword.
I threw the dice when they pierced his side. But I've seen love conquer the great divide.

When love comes to town I'm gonna jump that train. When love comes to town I'm gonna catch that flame.
Maybe I was wrong to ever let you down. But I did what I did before love came to town.

Terug naar Pasen

Amazing Grace

Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.

Where the Streets have no Name

I wanna run, I want to hide, I wanna tear down the walls. That hold me inside. I wanna reach out
And touch the flame. Where the streets have no name.

I wanna feel sunlight on my face. I see the dust-cloud. Disappear without a trace.
I wanna take shelter. From the poison rain. Where the streets have no name
Where the streets have no name. Where the streets have no name.

We're still building and burning down love. Burning down love. And when I go there, I go there with you (It's all I can do).

The city's a flood, and our love turns to rust. We're beaten and blown by the wind. Trampled in dust. I'll show you a place
High on a desert plain. Where the streets have no name. Where the streets have no name. Where the streets have no name.

We're still building and burning down love. Burning down love. And when I go there. I go there with you (It's all I can do).

Maybe I was wrong to ever let you down. But I did what I did before love came to town.

Terug naar Pasen

I still haven't found what I'm looking for

I have climbed the highest mountains. I have run through the fields. Only to be with you. Only to be with you.
I have run, I have crawled. I have scaled these city walls. These city walls. Only to be with you.

But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for.

I have kissed honey lips. Felt the healing in her finger tips. It burned like fire. (I was) burning inside her.
I have spoke with the tongue of angels. I have held the hand of a devil. It was warm in the night. I was cold as a stone.

But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for.

I believe in the Kingdom Come. Then all the colours will bleed into one. Bleed into one. But yes, I'm still running.
You broke the bonds. And you loosed the chains .Carried the cross of my shame. Oh my shame, you know I believe it.

But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for.
But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for.

Terug naar 2e Paasdag

Samen
Bewerking One Ė U2 door Samantha Braat

Voel je je nu beter? Of anders dan voorheen?
Een eenheid voor ons samen? Of allebei alleen?
Voel je geliefd, of niet? Sluit je je ogen wanneer jij het ziet?
Eťn hart, om te delen
Lief je raakt het kwijt als het je niets kan schelen.

Teleurstelling viert zege of heb ik ongelijk?
Waar is de liefde toch gebleven in jouw kille koninkrijk
Ach, ít is al laat, laat gaan
Geen koud verleden, maar de warmte verstaan.
We zijn een, maar zijn niet hetzelfde
Laat me toe in jouw armen en jij in de mijne
Samen

Zoek je naar vergeving? Op zoek naar waar je in gelooft?
Of zoek je soms een uitweg voor de spoken in je hoofd?
Vroeg ik je te veel en nog meer dan dat?
Je gaf me niets en dat was al wat ik had.
We zijn een, maar zo verscheiden
In ons leed en alle pijn die we lijden

Je zegt: liefde is heilig, liefde het hoogste goed
Liefde is heilig, liefde het hoogste goed
Je laat me bij je binnen, maar doet je luiken toe
En blijven kan ik niet meer, als wat je geeft, het leed is dat je leeft.

Geliefd, geleefd, geloofd Ė als je ontvangt wat je geeft
Zusters en moeders, vaders, broeders
Gelijk, maar toch zo onderscheidend
Ik weet mij in jouw armen, jij in mijn armen
Samen
Samen
 

13 (There is a light)

And if the terrors of the night, come creeping into your days. And the world comes, stealing children from your room
Guard your innocence, from hallucination. And know that darkness always gathers around the light

There is a light you canít always see, If there is a world we canít always be. If there is a dark that we shouldnít doubt
And there is a light, donít let it go out

When the winds screams and shouts. And the sea is a dragonís tail. And the ship that stole your heart away sets sail
When all youíve left is leaving. And all you got is grieving. And all you know is needing

If there is a light you canít always see. If there is a world we canít always be. If there is a dark that we shouldnít doubt
And there is a light, donít let it go out

Cause this is a song, a song for someone. Someone like me

I know the world is dumb, but you donít have to be. Iíve got a question for the child in you before it leaves
Are you tough enough to be kind? Do you know your heart has itís own mind?
Darkness gathers around the light. Hold on, hold on

There is a light you canít always see. If there is a world we canít always be. If there is a dark that we shouldnít doubt
And there is a light donít let it go out

And this is a song, a song for someone. This is a song, a song for someone. Someone like me. Someone like me. Someone like me

Terug naar 2e Paasdag

Terug naar boven