...................................................................
Lambertuskerk Arum      Laurentiuskerk Kimswerd
Graf
Kruis-broods-wijn
                                      Meditatie                                                             Gedicht / Lied                                                             Jeugd
  

Voorpagina
Beginpagina
Historie
Visie
Kerkdiensten
Comm. - clubs
Nieuws
Agenda
Feestdagen
Overige
Foto's
Meer websites
Contact

Nieuwe Bijbel-
vertaling


Fryske Bibel
1978

        
Fryske Bibel
1943


.
ContactDe startweekendcommissie organiseert elk jaar in september het startweekend van het kerkelijk werk van het nieuwe seizoen.

De volgende personen hebben zitting in de startweekendcommissie:
Aukje Heslinga, Elbrich Anema, Gerben Palma, Hessel Hylkema, Sietske Brouwer.Nieuws vanuit de startweekendcommissie:


Oktober 2017
Startweekend 6-8 oktober - Kerkproeverij
Het programma voor het startweekend is klaar. De uitnodigingen voor de
deelnemers van de playbackwedstrijd zijn de deur uit. En binnenkort krijgen
jullie een folder met het programma in de bus. Hier vast een korte aankondiging:
- Vrijdag 6 oktober: 19.30 uur Playbackwedstrijd in de Lambertustsjerke
- Zaterdag 7 oktober: 17.30 uur Viswedstrijd aan de Franekerkade
- Zondag 8 oktober: 10.00 uur Startdienst met cabaratier Ruurd Walinga

’Kerkproeverij’ dat is het landelijke startzondag-thema van de Protestantse
Kerk. De bedoeling is om familie, vrienden of buren die gewoonlijk niet in de
kerk komen uit te nodigen om een keertje van de kerk te proeven. Daarom dus
de vraag aan jullie: nodig iemand uit om mee te gaan, naar de playbackwedstrijd,
naar de viswedstrijd, naar de startdienst met Ruurd Walinga.

’Kerkproeverij’ - Wie wil er voor de startzondag een taart bakken? Dan wordt
het na de startdienst ook nog een echte proeverij! Taartenbakkers graag even
aanmelden via Elbrich Giliam: elbrich_anema@hotmail.com of ds. Tytsje Hibma:
thibma@hetnet.nl, 0517 341850
......................... ......
Deze website is gemaakt met KompoZer
Protestantse Gemeente
Arum-Kimswerd

Startweekendcommissie