.....
.
Brood+wijn+kruis
.......
Protestantse Gemeente
Arum-Kimswerd

Beginpagina
.............
......
...........
.
Graf
                  ..........................................................................................................................................................................................................................................................Voorpagina
Beginpagina
Historie
Visie
Kerkenraad
Diaconie
Kerkrentmeesters
ZWO-commissie
Kerkdiensten
Jeugd
Nieuws
Agenda
Feestdagen
Overige
Foto's
Meer websites
Contact

Nieuwe Bijbel-
vertaling


Fryske Bibel
1978

        
Fryske Bibel
1943
Welkom op de website van de federatieve Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd

De federatieve Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd is op 1 januari 2012 gevormd door de Hervormde Gemeente te Arum, de Gereformeerde Kerk te Arum, en de Hervormde Gemeente te Kimswerd. De kerkdiensten worden gehouden in de Lambertuskerk te Arum en de Laurentiuskerk te Kimswerd.

Door middel van deze website willen wij u informeren over onze activiteiten. Maar we willen ook iets laten zien van het Evangelie van Jezus Christus. Daarnaast zult u ook verwijzingen aantreffen naar nieuws / informatie uit de christelijke wereld.

De dorpen Arum en Kimswerd liggen in Fryslân, in de "Lytse Bouhoeke" in de gemeente
Súdwest Fryslân aan de elfsteden-route tussen Bolsward en Harlingen. Arum heeft ongeveer 1000 inwoners en in Kimswerd wonen ongeveer 600 mensen.

Voor meer informatie over onze dorpen kunt u terecht op de websites:
http://arum-friesland.nl  en  http://www.kimswerd.com


Kerk in Actie
Versterk kerk in Midden-OostenGroter formaat videospeler

You Tube

Actueel nieuwsds. Hibma: Dichter bij God komen
Fusiefeest 21-01-2018
Pinkstercollecte 2018
Praatjűn 15 mei
Gemeenteavond 31 mei
Pinksterfeenst Veenklooster 2018
Opvang in Armenië
Doekle Bruinsma / Taco van Camminga
De 3-Klank zoekt nieuw redactielid
Collecte Palmpasendienst-Liuwe Westra/Tadzjikistan-Collecte Paasontbijt
Fryske fakânsjewike-Gratis vacantie bijstandsgezinnen
Doarpsmiel 30 mei 2018

Red Ahok uit de gevangenis!
215 miljoen christenen onvrij om te geloven
Tragedie van Pakistaanse gevangen bruiden
Ontvoerde priester smeekt om vrijlating
Brief van een Syrische voorganger
Christenhater wordt dominee
Nieuws Jubilee Campaign-verv. christenen
Kamila weggepest om christelijk geloof
Doodstraf moord steunbetuiger Asia Bibi
Red Asia Bibi
...
....................................................................
...
......................................................................
....
..................................................................................................................................................................
....
Meer pagina´s


Woord vooraf
Gedicht / lied
ds. Hibma hat mei
God kuiere

World Servants Arum
Gedachteniszondag
Gedenkboom
Tsjerkepaad
Vervolgde cristenen
Kleurplaat


Yn 'e omkriten


Gemeenteadviseur
CRO Fryslân
Nieuwsbrief Fryslân
Brieven Regio Makkum
PKN Achlum & Hitzum
PKN Witmarsum
PKN Makkum
Ernst Walstra Arum
speelt orgel

Website Arum
Website Kimswerd
Uitvaartvereniging
De Laatste Eer ArumOm útens


Prot. Kerk Ned.
Kerk in Actie
Collecterooster PKN
Kerkzoeker
Missie en Visie PKN
Steunpunt Noord
Actie Kerkbalans
Open Doors
Jubilee Campaign
St. De Ondergrondse Kerk
Ontwerp zelf je bijbel
Wees wakker!


..
.............................................
...

 
Meer pagina's
Yn 'e omkriten
Om útens


Woord vooraf
Gedicht / Lied
Wijkindeling-bezoekmedewerkers
Bij de kerkdiensten
Gedachteniszondag
Comm. Liturgie en Bijzondere Diensten
Startweekendcommissie
Gedenkboom
Gebedsgroep
Vervolgde christenen
Kerkblad "De 3-Klank"
Bloemenlijst-Rijden en gereden worden
Gemeenteadviseur
CRO Fryslân
Nieuwsbrief Fryslân
PKN Achlum & Hitzum
PKN Witmarsum-Pingjum / Zurich
PKN Makkum
PKN Schettens-Schraard-Longerhouw
Omroep Fryslân Prelude
Kerkdiensten lokale Omroep Súdwest
St. Laurentiuskerk Kimswerd
Ernst Walstra speelt orgel
Website Arum
Website Kimswerd
Uitvaartver. De Laatste Eer
Adressen ziekenhuizen en zorgcentra
ANBI
Prot. Kerk Ned.
Servicedesk PKN
Kerk in Actie
Kerkzoeker
Missie en Visie PKN
Steunpunt Noord
Actie Kerkbalans
Evangelisch Werkverband
Synode TV
Kerknieuws.nl
De Bijbel.nl
Open Doors
Jubilee Campaign


...........................................
........................................................................... ............................................................................
.............................................................. ........


...
.......................................
....
Deze website is gemaakt met KompoZer ..
................................................