.....
.
Brood+wijn+kruis
.......
Protestantse Gemeente
Arum-Kimswerd

Beginpagina
.............
......
...........
.
Graf
                  ..........................................................................................................................................................................................................................................................Voorpagina
Beginpagina
Historie
Visie
Kerkenraad
Diaconie
Kerkrentmeesters
ZWO-commissie
Kerkdiensten
Jeugd
Nieuws
Agenda
Feestdagen
Overige
Foto's
Meer websites
Contact

Nieuwe Bijbel-
vertaling


Fryske Bibel
1978

        
Fryske Bibel
1943
Klik hier om naar onze nieuwe website te gaan...
....................................................................
...
......................................................................
....
..................................................................................................................................................................
....
Meer pagina´s


Woord vooraf
Gedicht / lied
ds. Hibma hat mei
God kuiere

World Servants Arum
Gedachteniszondag
Gedenkboom
Tsjerkepaad
Vervolgde cristenen
Kleurplaat


Yn 'e omkriten


Gemeenteadviseur
CRO Fryslân
Nieuwsbrief Fryslân
Brieven Regio Makkum
PKN Achlum & Hitzum
PKN Witmarsum
PKN Makkum
Ernst Walstra Arum
speelt orgel

Website Arum
Website Kimswerd
Uitvaartvereniging
De Laatste Eer ArumOm útens


Prot. Kerk Ned.
Kerk in Actie
Collecterooster PKN
Kerkzoeker
Missie en Visie PKN
Steunpunt Noord
Actie Kerkbalans
Open Doors
Jubilee Campaign
St. De Ondergrondse Kerk
Ontwerp zelf je bijbel
Wees wakker!


..
.............................................
...

 
Meer pagina's
Yn 'e omkriten
Om útens


Woord vooraf
Gedicht / Lied
Wijkindeling-bezoekmedewerkers
Bij de kerkdiensten
Gedachteniszondag
Comm. Liturgie en Bijzondere Diensten
Startweekendcommissie
Gedenkboom
Gebedsgroep
Vervolgde christenen
Kerkblad "De 3-Klank"
Bloemenlijst-Rijden en gereden worden
Gemeenteadviseur
CRO Fryslân
Nieuwsbrief Fryslân
PKN Achlum & Hitzum
PKN Witmarsum-Pingjum / Zurich
PKN Makkum
PKN Schettens-Schraard-Longerhouw
Omroep Fryslân Prelude
Kerkdiensten lokale Omroep Súdwest
St. Laurentiuskerk Kimswerd
Ernst Walstra speelt orgel
Website Arum
Website Kimswerd
Uitvaartver. De Laatste Eer
Adressen ziekenhuizen en zorgcentra
ANBI
Prot. Kerk Ned.
Servicedesk PKN
Kerk in Actie
Kerkzoeker
Missie en Visie PKN
Steunpunt Noord
Actie Kerkbalans
Evangelisch Werkverband
Synode TV
Kerknieuws.nl
De Bijbel.nl
Open Doors
Jubilee Campaign


...........................................
........................................................................... ............................................................................
.............................................................. ........


...
.......................................
....
Deze website is gemaakt met KompoZer ..
................................................