...................

Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”
Arum
................................................................................


    Nieuws
  
Beginpagina
Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Nieuws
Bode
Contact


Fed. Uitvaartver.
Friesland


Andere Uitvaart-
verenigingen


Mensenlinq.nl

Familie-
berichten.nl
 

Maart 2018
Jaarvergadering
23 maart 2018
Het bestuur nodigt haar leden n belangstellenden uit voor de jaarvergadering
welke wordt gehouden op vrijdag 23 maartom 20.00 uur.
Locatie: "It Iepen Hs", van Caminghaweg 15 te Arum.

Agenda

 1. Opening

 2. Notulen jaarvergadering 16 mei 2017

 3. Jaarverslag

 4. Verslag penningmeester

 5. Verslag kascommissie

 6. Benoeming nieuwe kascommissie

 7. Pauze

 8. Vaststellen contributie en ledenkorting

10. Bestuursverkiezing:

      aftredend: Lieuwe Tolsma

      Voorstel om in het bestuur op te nemen: Hanny Kroeger-de Jong

10. Rondvraag 

11. Sluiting

April 2017
Jaarvergadering
16 mei 2017
Het bestuur nodigt haar leden n belangstellenden uit voor de jaarvergadering
welke wordt gehouden op vrijdag 16 mei 2017 om 20.00 uur.
Locatie: "Het Lokaal", van Sytzamaweg 46 te Arum.

Juli 2015
"De Laatste Eer" en Tsjerkepaad 2015
"De Laatste Eer" doet dit jaar mee met Tsjerkepaad. U kunt o.a. enkele van de Arumer Graftrommels bekijken. Deze zijn bewaard gebleven op het zoldertje van het koetshuis op de begraafplaats.
Doekle Bruinsma heeft ze heel mooi gerestaureerd. Het is de moeite waard om het resultaat te
komen bekijken. Verder zijn er enkele foto's van een begrafenis in 1957 en een foto van de koets

die vroeger bij een begrafenis werd gebruikt. De loopkoets die wij onlangs aangeschaft hebben is
ook te bezichtigen.

Datum-tijd -plaats Tsjerkepaad: elke zaterdag vanaf 4 juli 2015 – van 13.30 – 17.00 uur in de Lambertuskerk. De laatste zaterdag is 12 september.
N.B. za. 25 juli is de kerk gesloten i.v.m. de Arumer Merke.

December 2014
Loopkoets voor uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Arum
De laatste jaren hebben we er wel eens over gesproken om een soort van baar wagen aan te schaffen. Vroeger had Arum een koets, die getrokken werd door een paard. Deze werd veel gebruikt.
Op de laatste jaarvergadering is besloten om een loopkoets aan te schaffen, mede omdat we een schenking mochten ontvangen. Van de Stichting tot Nut hebben we een bijdrage van € 2000,00
voor de loopkoets gekregen. We zijn heel erg blij met deze bijdragen.

De loopkoets biedt de mogelijkheid om uw dierbare zelf naar de laatste rustplaats te brengen.
De koets ziet er stijlvol uit en is gemakkelijk te bedienen. Hij is te gebruiken op de begraafplaats
maar ook geschikt als vervoermiddel hier in Arum om een overledene van huis naar de plaats van
de plechtigheid te vervoeren en daarna naar de begraafplaats.

De loopkoets kan door de familie zelf worden voortgeduwd. Er is ruimte om naast de kist bloemen
te plaatsen. Klik hier voor een foto.

Zo kunt U zelf uw dierbare begeleiden naar zijn of haar laatste rustplaats.

Waardig, stil, mooi.

  • De Loopkoets is door 2, 4, 6 of zelfs 8 familieleden / vrienden te begeleiden.

  • Speciale aandacht is uitgegaan naar de inbreng van kinderen. Voor hen is een speciale kinderduwstang aangebracht.

  • Voor bloemen is plaats op en naast de kist op de bloemrekken.

  • De Loopkoets is voorzien van gemakkelijke bediening.

Voor informatie kunt U contact opnemen met:
Bode Dhr. E. Bruinsma tel: 0517-641325

Voorzitter Dhr. E. Tigchelaar tel: 0517-641600Deze website is gemaakt met KompoZer