Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”

Arum
   Contact
  
Beginpagina
Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Nieuws
Bode
Contact


Fed. Uitvaartver.
Friesland


Andere Uitvaart-
verenigingen


Mensenlinq.nl

Familie-
berichten.nl

 

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Met één van de bestuursleden

Via e-mail: delaatsteeerarum@hotmail.com


Bode:
De heer E. Bruinsma
Willem Westrastrjitte 12
8822 VN  Arum
Tel.: 06-44 10 04 80
Tel.: 0517-64 13 25
E-mail: everttin@gmail.com


Begraafplaats
De begraafplaats is eigendom van de Hervormde Gemeente te Arum.
Voor informatie omtrent de begraafplaats kunt u contact opnemen met
de beheerder:

De heer D. Bruinsma
van Camminghweg 65
8822 WC  Arum
Tel.: 0517-64 22 29 / 06-110 881 21
E-mail: begraafplaatsarum@hotmail.com

 Deze website is gemaakt met KompoZer